Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

“Unitate prin diversitate sau lecţii de toleranţă”

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 iunie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Subiectul principal în prima zi al Forumului Tineretului “Tineretul fără frontiere” a fost problema toleranţei. De asemenea, în cadrul discuţiilor a fost abordată problema privind posibilele modalităţi de dezvoltare a unei societăţi democratice moderne.

Prima zi de lucru al forumului s-a finisat cu prezentarea de către fiecare organizaţie prezentă a activităţii sale şi a structurii organizatorice.

În general, forumul a reunit lideri de organizaţii — liderii Gărzii Tinere, organizaţiilor politice de tineret din ţările vecine, lideri ai organizaţiilor obşteşti, acele persoane, care pot influenţa politica de stat, aspectele sale economice şi sociale. Este vorba de reprezentanţii din organizaţia “Garda Tînără — Edinaia Rossia” (or. Moscova), mişcarea de tineret din cadrul “Partidului Regiunilor” — “Tinerele Regiuni” (or. Kiev), mişcarea de tineret “ILERI” din Gagauzia, “Parlamentul Tinerilor” din Chişinău, Asociaţia tineretului ucrainean din Republica Moldova “Zlagoda”, Agenţia evreiască “Sohnut”, mişcarea “Voievod” ş.a.

Pentru un lucru mai productiv participanţii la forum s-au împărţit în tei grupe, în cadrul cărora s-au discutat problemele ridicate. Către finalul discuţiilor participanţii au avut ocazia să facă schimb de idei, să-şi împărtăşească viziunile privind soluţionarea problemei toleranţei.

În primul rînd, a fost deosebit de interesant de a asculta opinia invitaţilor cu privire la această problemă, de a afla cît de actuală este problema toleranţei la ei acasă, care ar fi în opinia lor soluţia cea mai raţională în condiţiile actuale ale societăţii moderne.

Căci, în Moldova, problema “naţionalismului românesc” este o problemă la nivel de stat. Extinderea naţionalismului şi a xenofobiei în favoarea forţelor politice devine o problemă gravă în ţara noastră — se rescrie istoria Moldovei, în mod deschis se promovează ideile naţionaliste, se divizează societatea. Nu este secret că Moldova din cele mai vechi timpuri este un stat polietnic. Teritoriul ei a fost şi este în prezent populat de ruşi, ucraineni, găgăuzi, bulgari, evrei şi alte etnii, aceasta fiind distincţia poporului moldovenesc, faptul că noi niciodată şi cu nimeni nu am intrat în conflict şi am coexistat paşnic pe acest mic teritoriu cu reprezentanţii altor naţiuni.

Constantin Zagorodnikov, reprezentantul organizaţiei “Garda Tînără — Edinaia Rossia”, a vorbit despre problemele din Rusia, şi în special în oraşele mari, precum Moscova şi altele. Constantin s-a referit la problema conflictelor pe criterii de naţionalitate, care deseori apar nu doar pe străzile oraşelor, dar, de asemenea, se revarsă în diferite “lupte ideologice” la nivel informaţional, cînd pseudo oameni de ştiinţă, politicieni creează mituri despre trecutul istoric, falsificînd datele şi utilizîndu-le în favoarea sa: “Referitor la Federaţia Rusă, acolo există un număr foarte mare de naţionalităţi — începînd cu Caucazul de Nord cu zeci de naţionalităţi, şi terminînd cu etniile din Iakutia. Astăzi, principala problemă a oraşelor este naţionalismul incipient. Deşi mulţi oameni se tem să vorbească despre aceste lucruri, noi trebuie să conştientizăm faptul, că în timp ce noi acţionăm în domeniul toleranţei, există foarte multe persoane care acţionează în direcţii total opuse scopurilor şi obiectivelor noastre. Noi ne confruntăm cu investiţii de capital majore în războiul propagandistic”.

La finele discursului său, Constantin a adăugat: “Principiile general umane, care stau la baza principiului toleranţei sunt valorile general umane, care nu depind nici de naţionalitatea omului, nici de limba pe care acesta o vorbeşte. Împreună este mult mai uşor de a transmite valorile binelui comun. Toleranţa poate fi promovată prin fapte bune şi suntem mereu gata de cooperare, suntem deschişi pentru orice dialog”. Şi este imposibil să nu fim de acord cu el.

Roman Poteriaiko, reprezentantul Consiliului coordonator al organizaţiei “Tinerele Regiuni” a menţionat că şi în Ucraina problema naţionalismului este una acută şi reprezintă un conflict şi pericol de divizare dintre teritoriile Ucrainei de vest şi de est; problema limbii cauzează diferite probleme locale condiţionate de trecutul istoric al ţării. Iar consolidarea eforturilor comune este privită de Roman ca principala modalitate de soluţionare: “Sincer să fiu, sunt pentru prima dată în Moldova şi aş dori să vă mulţumesc pentru o astfel de găzduire călduroasă. Consider că soluţionarea problemelor ce ţin de toleranţă în mare parte depinde şi de noi înşine. E nevoie să ne unim, în special avînd în vedere vecinătatea de secole a popoarelor noastre. Să tindem spre viitor şi dezvoltare”.

La finele discuţiei reprezentanţii fiecărei organizaţii au avut ocazia să povestească despre activitatea sa, structura organizatorică, să-şi împărtăşească experienţa cu privire la desfăşurarea de acţiuni directe, să propună idei proprii privind soluţionarea problemelor politice diverse.

Alexei Liubţov, invitatul din Rusia a povestit despre istoria creării şi scopurile şi obiectivele iniţiale a organizaţiei “Garda Tînără — Edinaia Rossia”, precum şi despre structura şi componenţa organizaţiei. S-a expus în vederea unei cooperări comune prin intermediul reţelei Internet, precum şi schimbului de informaţii: “Astăzi, noi am venit aici, în primul rînd pentru a face cunoştinţă, în al doilea rînd, să facem o prezentare despre ceea cu ce ne ocupăm, despre proiectele noastre în interiorul ţării şi în spaţiul post-sovietic. Ar fi de dorit să ne pronunţăm pe marginea unor aspecte importante din punct de vedere al cooperării în viitor, deoarece avem multe proiecte interesante la care putem lucra în comun şi unul dintre acestea ar fi spaţiul Internet. Este necesar pentru noi să exploatăm spaţiul virtual şi avem nevoie, inclusiv şi de ajutorul vostru. Deoarece, în general vorbind, cînd apar informaţii importante — să avem posibilitate să le împărtăşim reciproc. La urma urmei, eu pot spune sincer că există un volum foarte mare de informaţie de care dispuneţi voi aici cu care noi nu suntem la curent, deoarece mass-media noastră nu relevă în mod corespunzător toate evenimentele …”. La finele discursului său Alexei a răspuns la întrebările puse de alţi participanţi şi a împărtăşit experienţa sa în domeniul activităţii sociale a organizaţiei.

Prima zi de lucru a Forumului s-a încheiat cu prezentarea din partea membrilor organizaţiei “Garda Tînără” din Moldova — Anton Leadschii, Marina Radvan şi Iuri Vitneanski au povestit invitaţilor despre activitatea “Gărzii Tinere” din Moldova, o atenţie deosebită acordînd acţiunilor directe.

Sursa: gardatinara.md

Deschiderea oficială a primei ediţii a Forumului internaţional “Tineretul fără frontiere” Finalizarea Forumului internaţional pentru tineret “Tineretul fără frontiere”