Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Finalizarea Forumului internaţional pentru tineret “Tineretul fără frontiere”

|versiune pentru tipar||
PSRM / 30 iunie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

La etapa finală a Forumului internaţional pentru tineret pe 28 iunie s-au discutat temele legate de conflictele etnoculturale şi discriminare. Participanţii la forum împreună cu oaspeţii invitaţi în calitate de lectori au încercat să dezvăluie problemele economice ale Republicii Moldova, probleme a politicii globale.

Formatul forumului a dat posibilitatea participanţilor de a discuta diverse probleme contemporane şi a ajunge la un consens privind faptul că ne confruntăm cu probleme similare, iar soluţionarea lor depinde inclusiv şi de implicarea noastră. La finele forumului a fost adoptată o rezoluţie în baza enunţurilor colectate în decursul seminarelor, discuţiilor şi dezbaterilor desfăşurate pe parcursul a celor două zile la Vadul lui Vodă. Această opinie este opinia comună şi viziunea unanimă privind soluţionarea problemelor legate de toleranţă şi politica de tineret care ne uneşte pe toţi.

“Sperăm că prin intermediul acestei rezoluţii vom chema toate forţele din ţările noastre ca ele cel puţin să ţină cont de şi să chibzuiască asupra opiniei noastre. Am adoptat prezenta rezoluţie ca un ghid de acţiune”, a rezumat Vlad Bătrîncea.

De asemenea, tot în această zi a avut loc întîlnirea participanţilor la forum cu V. Golovatiuc, conducătorul Institutului de modernizare a Moldovei şi politologul B. Ţîrdea cu genericul “Modalităţile de dezvoltare a unei societăţi democratice moderne, crize şi perspective”. Vladimir Golovatiuc şi Bogdan Ţîrdea au povestit despre sistemele politice moderne, au abordat problema crizei globale şi perspectiva eurasiatică a Republicii Moldova. Pe parcursul dezbaterilor au răspuns la mai multe întrebări din partea ascultătorilor.

De asemenea, în cadrul discuţiilor au fost abordate chestiuni şi probleme în materie de conflicte etnice la care a participat O. Goncearova, fostul director general al Biroului Relaţii Interetnice.

Ultima temă abordată în cea de-a doua zi a forumului a fost “Iniţiativele tineretului — elaborarea şi promovarea de proiecte”. Nichita Ţurcan a povestit participanţilor cum se elaborează un proiect, ce necesită acest lucru şi modul de promovare a acestora. Au fost adresate o mulţime de întrebări — participanţii s-au arătat extrem de interesaţi de acest subiect, de altfel, precum şi mulţi alţi invitaţi. Acest lucru sugerează faptul că scopul principal al forumului a fost atins. S-a reuşit de a atrage atenţia tineretului nu doar asupra vieţii politice a ţării noastre, dar şi asupra problemelor acute din societate. De a atrage atenţia şi ajuta pe fiecare în parte să-şi găsească soluţii proprii, posibilităţi de a-şi uni eforturile cu acei care nu sunt indiferenţi faţă de aceeaşi problemă, care sunt dispuşi şi capabili să contribui cu propriile eforturi în dezvoltarea nu doar a viitorului propriu, dar şi întregii societăţi, a statului nostru, a lumii în general.

Dina Stoianova, invitat din Rusia, reprezentantul organizaţiei “Garda Tînără — Edinaia Rossia”: “Eu însumi m-am născut aici şi am o deosebită plăcere să fiu în calitate de oaspete şi în acelaşi timp destul de dificil — inima mea este alături de voi, însă reprezint Moscova. Mi-a plăcut foarte mult, consider că astfel de forumuri ar trebui organizate mai des, deoarece ele permit crearea unei platforme informaţionale comune, unde tinerii pot să facă schimb imediat de opinii, crea activităţi comune, selecta subiecte comune, selecta probleme comune. Este ceva minunat şi Domnul să ne ajute ca astfel de activităţi să fie cît mai multe! Mi-a plăcut foarte mult! Singurul lucru pe care l-am observat este diferenţa dintre tineri. Totuşi, datorită faptului că în Moscova tinerii au mai multe oportunităţi — motivarea lor cu activităţi civice este un lucru dificil. Aici este puţin mai uşor, aproape toată lumea este motivată — ochii lucesc şi acest lucru este minunat, ar fi bine ca şi tinerii din Moscova să fie la fel şi să înţeleagă ce fac şi pentru ce”.

Gramma Serghei, activistul Gărzii Tinere, mun. Bălţi: “Cred că acest forum este unul foarte important. Mi-am creat o percepţie un pic diferită despre toleranţă în urma discuţiilor pe acest subiect. Noi am înţeles că mulţi tineri înţeleg diferit fenomenul toleranţei şi în cele din urmă am ajuns la un consens. De asemenea, am adoptat o rezoluţie cu privire la ceea ce a avut loc şi la ce am ajuns. Mi-a plăcut mult atmosfera de lucru în care s-a desfăşurat forumul. M-a surprins faptul că invitaţii din Rusia, Ucraina au participat activ, expunîndu-şi opiniile. A fost interesant de a lucra împreună cu ei”.

Ana Us, activistă a Gărzii Tinere, or. Donduşeni: “Pentru un prim forum internaţional — a fost foarte bine, chiar excelent! Au fost prezenţi oameni aproape din toată Moldova, precum şi oaspeţi de peste hotare — este un schimb incomparabil de experienţă, cunoştinţă cu persoane noi. A fost foarte interesant, în special am memorizat şi mi-a plăcut faptul că ne-am întîlnit cu persoane care activează în diverse domenii ale activităţilor economice şi politice — cu politologi şi reprezentanţi ai diferitor comunităţi etnice, ceea ce au vorbit ei mi-a plăcut cel mai mult. Ei nu au tratat subiecte largi, globale, însă au povestit ceea ce era interesant. Puteam comunica cu ei liber şi întreba ceea ce ne interesa cel mai mult. Atmosfera prietenoasă, anotimpul de vară, aerul curat şi comunicarea cu persoane interesante — era cel mai important pentru mine la acest forum”.

Sursa: gardatinara.md

“Unitate prin diversitate sau lecţii de toleranţă” Turneu in memoria lui Anatolie Dimoglo