Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

O victorie comună a socialiştilor şi a opiniei publice

|versiune pentru tipar||
PSRM / 26 decembrie 2012
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

O victorie comună a socialiştilor şi a opiniei publice. Prin eforturi conjugate s-a reuşit apărarea dreptului cetăţenilor Moldovei de a-i asculta pe ghizi, în muzeele publice şi în rezervaţiile naturale cultural-istorice ale ţării, fără supraplată pentru excursiile ţinute în limba rusă.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 679 din 10 septembrie, 2012, au fost operate mai multe modificări într-o Hotărîre similară, datînd din anul 2005, care stabileşte o reţea tarifară pentru serviciile prestate de instituţiile de stat, subordonate Ministerului Culturii. Printre modificările operate, atenţia societăţii şi a reprezentanţilor mass-media a fost în mod special atrasă de noile tarife pentru excursii în muzeele publice ale Moldovei, precum şi în rezervaţia cultural-naturală “Orheiul Vechi”. Este vorba despre diferenţa de preţ între excursiile ţinute în limba de stat şi cele ţinute în limba rusă. Actualmente, serviciile ghidului în limba rusă costă cu 50 de lei mai scump. Guvernul a propus şi a dispus delimitarea a două grupuri după limba în care vor fi ţinute excursiile — română şi limbile străine, în ultima categorie fiind inclusă şi limba rusă.

În pofida faptului că, în Hotărîrea Guvernului, este indicată incorect denumirea limbii oficiale a ţării noastre, astfel fiind încălcate prevederile articolului 13 al Constituţiei R.M., acest fapt nu a trezit o indignare puternică din partea societăţii civile. În mai multe surse mediatice, precum şi în reţelele sociale, în reţeaua Internet, cetăţenii ţării, şi nu doar vorbitorii de limbă rusă, s-au arătat revoltaţi de această Hotărîre, care încalcă drepturile constituţionale ale tuturor cetăţenilor Republicii Moldova, fiind o manifestare de discriminare după principiul lingvistic.

Deputatul grupului socialiştilor, Ion Ceban, a verificat informaţia difuzată şi, la 13 decembrie, în timpul şedinţei Parlamentului, a făcut o interpelare la adresa Ministerului Culturii, solicitînd explicaţii privind situaţia creată, precum şi anularea respectivei Hotărîri discriminatorii.

După o săptămînă, ministrul Culturii a prezentat un răspuns în scris, conform căruia a fost adoptată o nouă Hotărîre, aprobată de instituţia pe care o conduce şi care prevede egalarea limbii ruse în drepturi cu limba de stat, în reţeaua tarifară pentru excursii în muzeele şi rezervaţiile cultural-istorice ale ţării.

Datorită interpelării operative din partea deputatului socialist, a fost anulat ordinul discriminator al Ministerului Culturii şi adoptată o nouă Hotărîre, care prevede delimitarea, în politica tarifară, la nivel de cetăţeni ai R.M. şi străini, şi nu după principiul lingvistic.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova salută această decizie şi speră să asigure şi pe viitor o protecţie eficientă a intereselor ţării privitor la drepturile lor constituţionale, inclusiv în domeniul funcţionării limbii de stat şi a limbilor de comunicare interetnică.

Sursa: socialistii.md

Acţiunea de binefacere în Centrul de reabilitare din oraşul Anenii Noi Igor Dodon: 7 obiecţii faţă de Guvernarea AIE