Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Garda Tînără a început anul 2013 cu actualizarea personalului

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 ianuarie 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Pe data de 26 ianuarie a avut loc Consiliul Republican al Gărzii Tinere. Raportorul principal a fost Secretarul Executiv al Consiliului Republican, Anton Leadschii.

În activitatea consiliului au luat parte membrii Consiliului Republican, conducătorii birourilor de sector ai GT din capitală, precum şi oaspeţii invitaţi printre care membrul Comitetului Executiv al Partidului Socialiştilor, Vlad Bătrîncea şi antrenorul motivaţional, celebrul trainer din Chişinău, Serghei Sicicorez.

Principalele întrebări puse în discuţie s-au referit la totalizarea rezultatelor calitative şi cantitative ai activităţii organizaţiei în anul 2012 şi stabilirea a unor sarcini şi obiective concrete privind dezvoltarea regională a organizaţiei în 2013.

Cum a menţionat liderul Gărzii Tinere, Anton Leadschii — “În primul an al activităţii sale organizaţia a reuşit să-şi dubleze numărul de membri, în procesul de lucru s-a perfecţionat componenţa organelor de conducere ai birourilor regionale ai Gărzii Tinere, în anul curent organizaţia planifică să-şi extindă influenţa în rîndul tineretului studios, lansarea proiectului cu caracter sportiv şi ecologic privind organizarea timpului liber pentru tinerii ocupaţi, în special în raioanele republicii, deoarece în ziua de azi anume în zona rurală tineretul local este lipsit de asemenea oportunităţi”

O problemă stringentă din ordinea de zi a Consiliului s-a referit la actualizarea componenţei personalului Gărzii Tinere. Odată cu creşterea dinamică a numărului de membri a apărut şi necesitatea de a sistematiza şi extinde activitatea de proiect a organizaţiei. Pentru îndeplinirea sarcinii stabilite a fost ales un nou conducător al Departamentului Politicilor de Proiect al Comitetului Executiv al Gărzii Tinere, Nichita Ţurcan.

— “Sunt recunoscător colegilor pentru faptul că mi-a fost încredinţată această direcţie importantă a activităţii organizaţiei noastre. Am o experienţă bogată în domeniul politicilor de proiect, în spate am multe proiecte elaborate şi implementate. Anume din acest motiv consider că voi face faţă sarcinilor şi voi fi în stare să ridic activitatea departamentului la un nou nivel”, a menţionat Nichita Ţurcan.

La momentul actual dezvoltarea regională a organizaţiei se numără printre priorităţile Gărzii Tinere. Tinerii gardişti şi-au pus scopul şi respectiv sarcina de a înfiinţa pînă la finalul anului 2013 filiale GT în toate raioanele republicii. Întru realizarea sarcinii stabilite a fost ales un nou conducător al Departamentului Dezvoltării Regionale, Evghenii Tucan.

— “Acesta este un sector destul de important cu responsabilitate uriaşă al activităţii noastre, care va cere devotament, resurse şi competenţă proprie. Sunt însă convins că voi fi în stare să mă descurc cu munca încredinţată şi în scurt timp problemele existente vor fi soluţionate, iar în regiunile în care situaţia este bună, va fi şi mai bună”, — a relatat Evghenii Tucan.

— “Va fi un an dificil pentru noi. Dificil în parte ce ţine de un număr mare de sarcini necesar de a fi realizate. Trebuie să colectăm şi activizăm toate puterile noastre. Şi dacă totul ne va reuşi, atunci rezultatele vor depăşi toate aşteptările noastre”, — a declarat membrul Comitetului Executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea.

Sursa: gardatinara.md

A trecut în nefiinţă un mare lider şi patriot moldovean Ziua Internaţională de Comemorare a Holocaustului