Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Zinaida Greceanîi s-a pronunţat în favoarea consolidării eforturilor, orientate spre promovarea ideilor de integrare euro-asiatică în Moldova

|versiune pentru tipar||
PSRM / 28 iunie 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, deputatul parlamentar din grupul socialiştilor, Zinaida Greceanîi, a ţinut un discurs în cadrul mesei rotunde internaţionale “Procesele integraţioniste moderne: experienţă şi perspective”, care a fost organizată, la Chişinău, sub egida ambasadelor Republicii Belarus, Federaţiei Ruse şi Consulatului Onorific al Kazahstanului în Republica Moldova, cu sprijinul diplomaţiei publice “A.M. Gorciakov”.

În alocuţiunea sa, deputatul moldovean a menţionat că, potrivit ultimilor sondaje de opinie, aproximativ 80 la sută dintre cetăţenii moldoveni sînt de părere că statul avansează pe o cale greşită, totodată are loc o sporire a numărului de persoanelor care leagă viitorul ţării noastre de aderarea la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

În acest context, Zinaida Greceanîi a remarcat importanţa desfăşurării unor astfel de evenimente, în cadrul cărora se pot pune în discuţie viziunile şi modalităţile de familiarizare a poporului moldovenesc cu avantajele aderării ţării noastre la Spaţiul Economic Unic Rusia-Belarus-Kazahstan.

În opinia deputatului, principala cauză a insuccesului în promovarea ideilor de integrare euro-asiatică în Moldova o constituie lipsa unor activităţi analitice, organizatorice şi de pregătire sistematice serioase în această direcţie, precum şi caracterul fragmentar al diverselor centre şi mişcări social-politice, lipsa de coordonare a acţiunilor acestora, populismul vulgar, care, de cele mai dese ori, are o orientare pur electorală.

În acest context Doamna Greceanîi a propus crearea unui centru de promovare a strategiilor privind integrarea euro-asiatică a Moldovei, care ar consolida activităţile intelectuale şi organizatorice în direcţia respectivă.

În linii generale, activitatea Centrului se va axa pe: desfăşurarea unor activităţi analitice în domeniul economiei; colaborarea cu reprezentanţii sferei de afaceri şi ai organizaţiilor neguvernamentale din Moldova; colaborarea strînsă şi regulată cu organele administrative ale Uniunii Vamale şi ale Spaţiului Economic Unic în formare.

“Doar în rezultatul unei activităţi analitice, organizatorice şi de pregătire sistematice şi asidue, cît şi în baza consolidării tuturor adepţilor integrării euro-asiatice vom putea obţine succese palpabile în promovarea ideilor integrării euro-asiatice în Moldova”, a conchis Zinaida Greceanîi.

Discursul deputatului Zinaida Greceanîi în cadrul mesei rotunde internaţionale “Procesele integraţioniste moderne: experienţă şi perspective”

Doamnelor şi domnilor, stimaţi participanţi ai mesei rotunde,

În primul rînd, permiteţi-mi să-mi exprim recunoştinţa faţă de ambasadele Federaţiei Ruse, Republicii Belarus şi Kazahstan pentru organizarea acestui for important şi pentru participare nemijlocită la lucrările sale!

Sunt convinsă că în toată istoria modernă a RM, mai ales în cea de după anul 2001, cînd a intrat în vigoare Acordul privind fondarea Comunităţii Economice Euro-Asiatice, actualul for — o prezentare a formaţiunii integraţioniste Euro-Asiatice cu participarea unor reprezentanţi de un rang atît de înalt — reprezintă cel mai semnificativ eveniment din categoria priorităţilor statului nostru în sfera activităţilor economice externe.

În primul rînd, ţările-membre ale Spaţiului Economic Unic (Uniunii Vamale) — Rusia, Belarus şi Kazahstan — au dat de înţeles în mod deschis că văd în statul nostru un partener potenţial, în pofida guvernării de orientare pro-europeană a RM şi a politicii pro-europene, pe care o realizează aceasta.

În cel de-al doilea rînd, şi, sper că am toate motivele să o fac, acest for va pune începutul unei activităţi concrete şi productive, orientate spre aprofundarea integrării Moldovei în Spaţiul Economic Unic.

Sînt de părere că principalul obiectiv al acestui eveniment este, mai întîi de toate, prezentarea Uniunii Vamale. Conţinutul Integrării Euro-Asiatice, istoria şi experienţa de funcţionare a UV, problemele ce apar şi, cel mai important, mecanismele şi modalităţile de soluţionare a acestora — iată ce trebuie să ştim cu toţii! Doar avînd la mînă aceste cunoştinţe, vom putea explica populaţiei şi sferei de afaceri, în modul cel mai convingător şi fără diferite lozinci frumoase, avantajele vectorului estic al dezvoltării ţării. Doar o înţelegere corectă din partea NOASTRĂ a conţinutului integrării euro-asiatice reprezintă o condiţie necesară, dar nici pe departe suficientă pentru triumful ideii euro-asiatice în Moldova, şi anume acest aspect ţin să-l abordez în detalii.

Stimaţi colegi! Pe fundalul numărului impunător de cetăţeni moldoveni, care consideră că ţara avansează pe o cale greşită (circa 80 la sută) are loc creşterea numărului de persoane care leagă viitorul ţării noastre de aderarea acesteia la Uniunea Vamală Rusia-Belarus-Kazahstan.

O importanţă mare la acest capitol o are istoria noastră multiseculară comună, valorile culturale şi ideologice. Totuşi, rolul principal revine raporturilor economice dintre ţările noastre.

Aici sînt prezenţi colegi de-ai noştri economişti/experţi şi anume ei, cred, vor remarca aceste momente. La rîndu-mi, voi reieşi din faptul că viitorul economiei moldoveneşti, şi de acest lucru sînt ferm convinsă, este legat de integrarea euro-asiatică.

Din păcate, în această privinţă se face simţită o anumită incompletitudine, or, în înlăturarea barierelor existente noi vedem o rezervă importantă pentru mişcarea noastră înainte la compartimentul modernizare economică şi creştere a nivelului de trai al cetăţenilor noştri.

Acest lucru ţine, în primul rînd, de faptul că Moldova se află, în linii generale, în afara schimbărilor revoluţionare, care se produc în spaţiul euro-asiatic. Este vorba despre calitatea Republicii Moldova de observator în cadrul Comunităţii Economice Euro-Asiatice şi lipsa calităţii de membru a Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, în ciuda avantajelor evidente pentru ţara noastră, pe care le comportă calitatea de membru.

În acest context trebuie să recunoaştem că, în virtutea mai multor factori, tentativele anumitor partide politice şi organizaţii neguvernamentale, orientate spre promovarea ideii de integrare euro-asiatică a Moldovei, rămîn a fi, deocamdată, zadarnice.

În opinia mea, principalul motiv al insuccesului în promovarea ideii euro-asiatice în Moldova este lipsa unei activităţi analitice, de organizare şi pregătiri sistematice şi serioase, care ar alcătui fundamentul şi ar consolida activităţile de agitaţie şi propagandă din punct de vedere informaţional şi factologic.

În condiţiile create este necesară depunerea tuturor eforturilor — politice, organizatorice, intelectuale şi, bineînţeles, financiare — pentru ca integrarea euro-asiatică, orientarea spre aderarea la Spaţiul Economic Unic să devină o idee naţională pentru Republica Moldova.

În acest context este necesară, în primul rînd, efectuarea unei evaluări complexe a consecinţelor economice ale integrării republicii în spaţiul economic euro-asiatic în calitate de alternativă integraţionistă pentru Moldova.

Spre regret, aprecierea efectelor integrării europene şi euro-asiatice pentru Moldova sînt substituite prin postularea unor anumite avantaje, pentru care lipsesc orice fel de calcule, confruntări, prognoze.

Astfel, efectuarea unei evaluări complexe obiective a urmărilor şi efectelor unei integrări mai aprofundate a Republicii Moldova în spaţiul economic euro-asiatic unic în formare şi folosirea rezultatelor obţinute în cadrul activităţilor de agitaţie şi propagandă reprezintă prima condiţie necesară a unei activităţi reuşite în această direcţie.

O altă cauză a insuccesului în promovarea ideilor integrării euro-asiatice în Moldova este caracterul fragmentat al diferitor centre şi mişcări social-politice, lipsa de coordonare în activitatea acestora, populismul vulgar, care, de cele mai dese ori, urmăreşte doar scopuri pur electorale.

Structurile obşteşti, fondate în scopul promovării ideii integrării euro-asiatice (Centrul Coordonator pentru Integrare Euro-Asiatică, Centrul Informaţional Unic “EurasiaInform”, Fundaţia “Содружество”, Media-Centrul Euro-Asiatic “Eurasia 24”, Mişcarea Obştească “Alegerea Moldovei” etc.), se ocupă, în general, de organizarea diferitor “mese rotunde”, de popularizarea relaţiilor istorice, culturale şi morale a Moldovei cu spaţiul estic şi de “internet-copierea” noutăţilor euro-asiatice în cadrul propriilor pagini electronice.

În acest context ne dăm prea bine seama că lucrul efectuat este foarte important, dar este evident insuficient. Nu este suficient ca vreo douăzeci de persoane, care s-au adunat la o “masă rotundă” să conştientizeze perspectivele integrării euro-asiatice pentru Moldova.

Sîntem ferm convinşi că, în condiţiile în care, la putere, în Moldova, se află actuala guvernare, va fi absolut inutil chiar şi un Referendum reuşit în favoarea aderării Moldovei la Uniunea Vamală. Este o naivitate să se creadă că o guvernare, orientată spre aderare la UE, va desfăşura un curs de integrare în Uniunea Vamală. În condiţiile noastre este necesară consolidarea tuturor eforturilor în această direcţie. Trebuie să convingem populaţia de perspectivele acestei căi. Definind priorităţile ce ţin de relaţiile economice externe, sîntem obligaţi să reieşim nu din opţiunile populiste ale cuiva, ci avînd în calitate de ghid principiile pragmatismului şi oportunităţii, cîntărind avantajele şi beneficiile, pe care le va avea ţara în cazul participării la anumite procese integraţioniste, pe de o parte, şi riscurile şi pierderile, pe de altă parte. Totodată, studiind documentele Comisiei Economice Euro-Asiatice, îţi dai seama că integrarea euro-asiatică asigură nu doar nişte raporturi comerciale mai strînse între agenţii economici din diferite ţări-membre, ci şi un nivel mai performant al colaborării, inclusiv sfera de producere proprie, adică cooperarea industrial-tehnologică.

În această privinţă există o necesitate acută de creare a unui fundament instituţional durabil pentru promovarea ideii de integrare euro-asiatică a Moldovei în calitate de centru intelectual şi organizatoric consolidator.

Centrul în cauză urmează să aibă statutul de organizaţie obştească (neguvernamentală şi apolitică), care va avea colaboratori proprii în calitate de angajaţi permanenţi, iar pentru realizarea diverselor studii/cercetări vor fi implicaţi pe bază de contract experţi calificaţi din rîndul adepţilor integrării euro-asiatice, inclusiv cei implicaţi în activitatea sistemului organelor de administrare publică la nivel central şi la nivel local.

Totodată, scopul de bază al Centrului va fi promovarea strategiei integrării euro-asiatice a Moldovei în baza:

Doamnelor şi domnilor! Doar în rezultatul unei activităţi analitice, organizatorice şi de pregătiri sistematice şi asidue, cît şi în baza consolidării tuturor adepţilor integrării euro-asiatice vom putea obţine succese palpabile în promovarea ideilor integrării euro-asiatice în Moldova.

Sursa: socialistii.md

Soluţia socialiştilor de alternativă pentru a depăşi criza examenelor de absolvire BAC Conferinţa organizaţiei municipale a PSRM din sectorul Botanica