Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Partidul Socialiştilor din RM a organizat cel de-al XI-lea Congres Extraordinar al formaţiunii

|versiune pentru tipar||
PSRM / 3 august 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi a avut loc cel de-al XI-lea Congres Extraordinar al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova la care au participat circa 250 de delegaţi şi invitaţi din întreaga ţară.

În cadrul Congresului a fost examinată situaţia social-politică din Moldova, a fost aprobată redacţia nouă a statutului formaţiunii, precum şi a fost aleasă noua componenţă a Consiliului Republican al PSRM.

În cadrul lucrărilor, delegaţii Congresului au adoptat următoarea Rezoluţe:

Noi, delegaţii Congresului XI Extraordinar al PSRM, declarăm următoarele:

În Republica Moldova, spre mare regret, continuă să se aprofundeze inechitatea socială, iar sărăcia a ajuns la cote alarmante. Cetăţenii ţării, în special cei mai activi, continuă să părăsească masiv Moldova, emigrînd în totalitate sau pentru munci sezoniere. Cele mai vulnerabile pături ale societăţii — pesnionarii, invalizii, mamele cu mulţi copii etc. sînt lipsiţi de atenţia şi suportul necesar din partea statului, iar tinerii şi copiii sînt lăsaţi fără perspectivă. Economia Republicii Moldova degradează în mod constant înregistrînd pierderi şi regrese în cele mai importante ramuri şi sectoare.

Preţurile la servicii şi produse, tarifele, impozitele şi taxele cresc în ritm galopant, iar veniturile cetăţenilor în cel mai bun caz rămîn aceleaşi, neacoperind minimul necesar pentru viaţă. Nivelul criminalităţii şi corupţiei înregistrează o creştere fără precedent. Datoria externă a ţării a crescut semnificativ, iar fondurile împrumutate nu sînt vizibile ca şi realizări în infrastructura socială sau economică a ţării. În acelaşi timp, Guvernarea continuă să facă economii pe seama educaţiei, sănătăţii şi protecţiei sociale ale cetăţenilor.

“Coaliţia Pro Europeană” constituită în primăvara acestui an ca nouă factură politică, s-a dovedit a fi similiră AIE 1 şi AIE 2, avînd la bază aceleaşi “principii şi valori”, realizînd aceeaşi politică distrugătoare pentru Republica Moldova şi cetăţenii săi. Regăsindu-se în actul de guvernare, practic aceiaşi oameni, fără o viziune de dezvoltare a ţării pe termen mediu şi lung, la fel ca şi AIE 1 şi AIE 2 promovează politici antisociale, iar procesul de guvernare propriu-zis a devenit mai netransparent şi mai corupt.

Guvernarea prin diverse declaraţii şi acţiuni provocatoare a tensionat situaţia în zona de securitate, complicînd astfel şi mai mult procesul de reglementare a diferendului transnistrean şi reintegrare a ţării. Dacă lucrurile vor evolua în acest fel, Republica Moldova riscă să rămînă fără Transnistria definitiv, ceea ce se pare că şi este urmărit de unii politicieni de la Chişinău, dar şi stăpînii lor de peste Prut.

Guvernarea şi-a asumat pe cont propriu decizia de a îndrepta ţara pe calea integrării europene. Acest lucru a fost făcut fără a consulta opinia cetăţenilor Republicii Moldova, aşa cum ar fi normal pentru o guvernare cu “aspiraţii europene”, fără a ţine cont de situaţia geopolitică, de potenţialul, relaţiile şi perspectivele economice la est de Moldova şi anume în Uniunea Euroasiatică.

Ţinînd cont de cele expuse mai sus, delegaţii Congresului XI Extraordinar al PSRM consideră următoarele:

I. Prioritatea de bază a politicienilor din Republica Moldova trebuie să o constituie soluţionarea numeroaselor probleme de ordin economic şi social pe intern. Aceste lucruri nu mai pot întîrzia şi nu pot fi făcute fără o planificare minuţioasă şi o viziune de dezvoltare a ţării pe termen scurt, mediu şi lung.

Programul de acţiuni imediate “Soluţia Alternativă” pentru redresarea situaţiei social-economice, propuse de PSRM în decembrie 2012, şi-a arătat eficienţa, demonstrînd cît de importantă este abordarea profesionistă în planificarea strategică.

Numeroase iniţiative legislative scrise în baza acestuia, au fost susţinute în Parlament şi au venit să soluţioneze multiple probleme din domeniul social şi economic al ţării. Multe alte iniţiative sînt în examinare în Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova.

Pe data de 1 mai 2013 în faţa a peste 5000 de cetăţeni, PSRM şi-a luat angajamentul de elaborare şi prezentare societăţii a unui plan de dezvoltare a ţării pe termen lung. Pentru elaborarea programului naţional, PSRM a început deja documentarea problemelor tuturor localităţilor şi raioanelor ţării, a creat grupuri de experţi pe fiecare domeniu în parte.

În aceste condiţii, Congresul PSRM pune în sarcina Comitetului Executiv al PSRM elaborarea, împreună cu experţi din societatea civilă, pînă la 1 martie 2014 a unui Program alternativ de dezvoltare a ţării pe o perioadă de 10 ani.

II. Orice declaraţie sau acţiune a guvernării care vine în detrimentul reglementării diferendului transnistrean trebuie stopată. PSRM a anunţat încă în 2012 că federalizarea Republicii Moldova practic este singura soluţie de depăşire a conflictului şi reintegrare a ţării. Acest fapt este confirmat în prezent şi de opiniile exprimate în interiorul, dar şi în afara ţării de către politicieni şi experţi. Congresul PSRM pune în sarcina Comitetului Executiv al Partidului elaborarea Conceptului de federalizare a Republicii Moldova, care să fie prezentat partenerilor în procesul de negocieri, dar şi opiniei publice pînă la sfîrşitul anului 2013.

III. Integrarea euroasiatică ca vector de dezvoltare a politicii externe a Republicii Moldova. Această opţiune se bazează în primul rînd pe opinia majorităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi este singura soluţie pentru a spori competitivitatea ţării şi asigurarea bunăstării populaţiei pe termen lung.

Congresul recomandă reprezentanţilor organelor de conducere a partidului participarea cît mai activă în cadrul forurilor şi platformelor de discuţii şi constituire a Uniunii Euroasiatice şi intensificarea relaţiilor cu partenerii din Federaţia Rusă, Kazahstan şi Belarus. Congresul pune în sarcina comitetului executiv al PSRM promovarea cît mai largă a integrării euroasiatice pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Scopul Partidului Socialiştilor este edificarea unei Moldove moderne, integre şi paşnice. Iar sloganul de care ne ghidăm este Moldova. Muncă. Socialism. Acesta este angajamentul nostru politic şi vom face tot posibilul pentru a-l realiza.

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon a avut o întrevedere cu Ambasadorul SUA la Chişinău Atacul raider organizat de grupul Dodon în cadrul PSRM, continuă!