Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia Partidului Socialiştilor din Republica Moldova cu privire la Hotărîrea Curţii Constituţionale din 5 decembrie 2013

|versiune pentru tipar||
PSRM / 6 decembrie 2013 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova condamnă vehement hotărîrea Curţii Constituţionale vizavi de prevalitatea Declaraţiei de Independenţă asupra Constituţiei Republicii Moldova.

În conformitate cu articolul 7 din Constituţia RM “Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică”.

Reieşind din aceasta constatăm: Curtea Constituţională a depăşit atribuţiile sale legale, iar acţiunele ei reprezintă o deviere clară de la normele constituţionale şi trădare a intereselor de stat şi a majorităţii absolute a cetăţenilor Republicii Moldova.

PSRM califică decizia Curţii drept una politică, bazată pe interesele înguste ale partidelor marginale proromâneşti. Corpul judecătoresc al Curţii, compus în majoritate din cetăţenii României, practic a deservit interesele statutuli vecin.

Reieşind din constatarea supremaţiei Constituţiei socialiştii resping categoric încercările forţelor unioniste de a modifica articolul 13 din Legea Supremă în ceea ce priveşte denumirea limbii de stat. Aceste încercări sunt politice şi nu au nici o argumentare şi putere juridică.

În această ordine de idei, PSRM constată că Constituţia RM rămîne a fi actul juridic superior care stipulează expres că limba de stat a Republicii Moldova este limba moldovenească.

În timpul cel mai apropiat PSRM va veni cu o iniţiativă legislativă privind reformarea justiţiei constituţionale în Republica Moldova. Aceasta urmează să consolideze regimul constituţional, independenţa şi suveranitatea Republicii Moldova, păstrarea identităţii moldoveneşti ca denumire de popor, limbă de stat, istorie şi cultură.

Moldova! Moldoveni! Moldovenesc!

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon: Decizia Curţii Constituţionale a fost un angajament al guvernării faţă de Băsescu şi Antonescu

Decizia Curţii Constituţionale în privinţa denumirii limbii de stat a Republicii Moldova demonstrează o lipsă de respect şi faţă de Constituţie, şi faţă de voinţa poporului, şi faţă de statalitatea ţării noastre.

Dar e mai rău decît atît. Decizia Curţii Constituţionale reprezintă o trădare a normelor constituţionale şi a intereselor cetăţenilor Republicii Moldova. Şi această trădare a fost făcută făcută cu sînge rece, ca parte a unui plan amplu, pe care îl vom dezvălui în continuare.

De veacuri poporul nostru s-a numit moldovenesc, iar limba a numit-o moldovenească. Aceasta este o realitate istorică. Noi am păstrat memoria şi tradiţiile strămoşilor noştri şi astăzi marea majoritate a cetăţenilor continuă să-şi numească limba moldovenească. Aceasta de asemenea este o realitate, un fapt demonstrat de toate sondajele de opinie. Aceaste realităţi şi-au găsit reflectarea în Constituţie, unde este în mod clar stipulat că limba ţării este limba moldovenească. Deci, şi din punct de vedere istoric, şi al opiniei publice, şi legal limba noastră este moldovenească. Şi nu există temeiuri ca limba moldovenească să nu-şi păstreze denumirea şi calitatea.

Dar în toţi anii independenţei noastre, şi mai devreme, cât am fost o anexă a României Mari, pe teritoriul nostru a fost promovat în mod agresiv termenul de limba română, oficializat la Bucureşti şi asociat cu ideea de românizare şi expansionism românesc. Prin diferite metode, prin corupere intelectuală, culturală şi mai ales financiară, termenul de limba română a fost introdus în mediul academic, educaţional, cultural şi politic de la noi.

Practic, s-a produs o dislocare a termenului nostru natal, istoric, de limba moldovenească printr-un termen străin, elaborat în secolul XIX, cel de limba românească. Dacă până acum această dislocare s-a produs la nivel academic şi educaţional, în aceste zile dislocarea şi nimicirea termenului de limba moldovenească se produce şi la nivel politic şi constituţional.

Noi, socialiştii, considerăm că gestul Curţii Constituţionale parte a unei strategii perfide puse la cale de Bucureşti pentru a româniza acest teritoriu şi a-l pregăti pentru anexare la România.

Nu întîmplător, decizia Curţii Constituţionale privind denumirea limbii de stat a fost luată imediat după vizita la Chişinău a doi înalţi demnitari români, Traian Băsescu şi Crin Antonescu. Decizia CC a fost rezultatul unui angajament luat de guvernarea democrată în faţa celor doi demnitari români. Decizia CC reprezintă simbolic cedarea spaţiului informaţional şi ideologic al Republicii Moldova pentru desfăşurarea mai intensă şi mai profundă a proceselor de românizare a statului.

De acum încolo, pe fruntea partidelor de a guvernare va sta ştampila de partide subordonate intereselor statului român. Iar românizarea agresivă căreia îi sunt supuşi moldovenii este consecinţa politicii antinaţionale a acestor partide.

Alături de partidele de la guvernare, o trădare a intereselor naţionale moldoveneşti au înfăptuit-o membrii Curţii Constituţionale. Special am menţionat — interesele naţionale moldoveneşti, fiindcă există şi alte interese naţionale — româneşti. Pe acestea din urmă membrii Curţii Constituţionale le-au respectat. Ei toţi sunt cetăţeni români. Ei au jurat devotament statului român. Aceşti membri ai Curţii Constituţionale slujesc, de fapt, statul român. Iată la ce a dus avansarea în posturi a persoanelor cu două cetăţenii. Cînd au avut de ales între interesele României şi ale Republicii Moldova, membrii CC au ales să reprezinte interesele României.

Şi cînd au avut de ales între Declaraţia de Independenţă şi Constituţie, ei au dat prioritate Declaraţiei de Independenţă. Unde s-a mai văzut aşa ceva, ca membrii Curţii Constituţionale, care au jurat să protejeze şi să respecte Constituţia ţării, să dea prioritate unui alt document, în detrimentul Constituţiei? Aceaste oare nu e trădare la nivel constituţional? Să îneţelegem că Republica Moldova nu este condusă de Constituţie, ci de Declaraţia de Independenţă? Să înţelegem că de acum înainte nu mai suntem stat cu acte în regulă? O asemenea Curte Constituţională trebuie înlocuită, incorpore, pentru că a făcut corp comun cu statul vecin român.

Această manevră a Curţii Constituţionale a fost asul din mînecă al unioniştilor, pe care l-au ţinut ascuns, pentru a-l folosi într-un moment cît mai convenabil lor, după summitul de la Vilnius.

O parte din cetăţenii ţării au aşteptat cu sufletul la gură să vadă ce le va aduce Vilnius. Credeau că summitul de la Vilnius le va aduce avantaje economice, salarii mai mari, locuri de muncă. Iată însă că primele roade ale summitului de la Vilnius sunt altele: căruţe înmatriculate, creşterea preţurilor, vizita unionistului Băsescu şi oficializarea limbii româneşti pe teritoriu moldovenesc.

Vom vedea şi alte roare în curînd. Românizarea şi pregătirea pentru anexare teritorială a teritoriului ţării noastre. Provocarea Transnistriei şi a Găgăuziei pentru a le desprinde definitiv, astfel uşurîn anexarea ţării de către România. Provcarea unui scandal politic cu Rusia, pentru a izola ţara noastră pe dimensiunea estică.

Noi vedem că Republica Moldova este pus în funcţiune planul declarat oficial al preşedintelui român Traian Băsescu — anexarea Republicii Moldova la România. Iar aceasta înseamnă că Partidul Socialiştilor şi alte forţe ale opoziţiei trebuie să înceapă o altă luptă, mult mai hotărîtă, pentru înlăturarea partidelor pro-româneşti şi deci pro-unioniste de la guvernare.

Cine este pentru păstrarea identităţii noastre moldoveneşti, ca denumire de popor, limbă şi stat, vă chem să susţineţi acest apel.

Sursa: dodon.md

Socialiştii au solicitat Curţii Constituţionale să protejeze Constituţia Discursul domnului Igor Dodon în susţinerea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Leancă