Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Igor Dodon: Am intrat în posesia unor documente care scot în vileag cum au fost furate miliardele

|versiune pentru tipar||
PSRM / 15 martie 2015
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Atunci cînd noi, socialiştii, am iniţiat crearea unei comisii speciale a Parlamentului privind elucidarea acţiunilor BNM pe piaţa valutară şi în ceea ce priveşte Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank, am înţeles că în acest domeniu sunt multe “pete albe”.

Dar niciodata nu mi-am imaginat cît de cinic au acţionat unii aşa-numiţi functionari de rang înalt de la BNM şi din cadrul băncilor menţionate, cît şi unii oficiali guvernamentali, atît foşti cît şi actuali.

Am menţionat anterior că instituţiile guvernamentale nu în toate cazurile au dorit sa ne prezinte informaţiile solicitate.

Şi acum, cel mai IMPORTANT: cîteva zile în urma în oficiul central al Partidului Socialiştilor de către un necunoscut a fost adus un pachet de documente:

Vreau sa mentionez din start — aceste documente nu i-au fost prezentate comisiei parlamentare de anchetă de nici o instituţie de stat, de aceea nu poate fi vorba de scurgerea unor informatii cu grif secret. Personal am analizat aceste documente, am rămas şocat de detaliile prezentate şi am hotărît să le fac publice.

Copiile de pe aceste documente se anexează. Ultimele două documente, în opinia noastră, sunt foarte interconectate. De altfel şi faptul că Consiliul de Administraţie al BNM anume pe data de 28 noiembrie a luat decizia de a acorda credite de miliarde de lei Băncii de Economii, Băncii Sociale şi băncii Unibank.

Deci, ce rezultă din documntele în posesia cărora am intrat?

1. În Banca Socială a avut loc de fapt un furt banal prin acordarea creditelor care din start se cunoştea că nu vor fi rambursate. Anexa 3 conţine informaţii privind eliberarea din decembrie 2010 şi pînă pe data de 17 noiembrie 2014 a creditelor pentru 29 de companii, majoritatea dintre care, direct sau indirect, controlate de Şor (Шор).

Aceste credite, au fost acordate în lei moldoveneşti şi în valută străină, în sumă totală de aproximativ 4 miliarde de lei.

2. Toate documente în baza cărora au fost acordate creditele (170 de mape cu contractele de credit) au fost scoase din Banca Sociala pe 27 noiembrie 2014 la 18:45 si apoi au fost arse.

Prin urmare, cu mare probabilitate, se poate presupune, că eliberarea acestora a fost efectuată cu încălcarea tuturor normelor şi regulilor de creditare prevăzute de Reglementările băncii (Banca Socială) şi BNM. Ca minimum, nu s-au respectat cerinţele privind gajul şi utilizarea creditelor conform destinaţiei.

Anume acest fapt şi ne permite de a clasifica aceste credite în categoria de credite neperformante deja în faza de eliberare a acestora!

Surprinzător, în acest sens, este şi data “dispariţiei” dosarelor de credit — cu doar o zi, mai exact, cu o noapte înainte de instituirea administrării speciale asupra “Banca Socială”.

3. În conformitate cu informaţiile furnizate de ex-angajatul băncii (a se vedea Anexa 2 Procesul-verbal al Adunării Generale a Acţionarilor Băncii Sociale din 26 noiembrie 2014, petrecută prin corespondenţă în or. Kahovka, Ukraina), a fost convocată adunarea generală a acţionarilor, pentru a obliga Preşedintele interimar al Băncii Sociale, dna Natalia Rahuba, de a încheia un contract de cesiune.

Din informaţiile prezentate aflăm că pe data de 25 şi 26 noiembrie 2014, banca a acordat credite la 5 companii, în suma de 5,6 miliarde de lei, 333,5 milioane de USD si 134,0 milioane EUR. Suma totală, la momentul acordării, a constituit 13,3 miliarde de lei.

Deci, adunarea generala a acţionarilor decide că pentru obligaţiunile acestor 5 companii faţă de bancă va fi responsabilă o a treia parte, şi anume firma offshore “FORTUNA UNITED LP (United Kingdom)”. În esenţă, aceasta înseamnă că creditele nu le va rambursa Şor and Company, ci compania necunoscută cu jurisdicţie offshore. Şi, în consecinţă, restituirea a 13 miliarde este sub un mare semn de întrebare!

4. Ex-angajatul Bancii Sociale ne mai informează că pe data de 27 noiembrie 2014, ziua cînd au avut loc majoritatea operatiunilor de scoatere a banilor din ţară, între orele 21:00 si 24:00 în bancă s-a aflat vice-guvernatorul BNM Ema Tabirta. Iar în urmatoarea zi s-a dovedit că toate înregistrările video au dispărut.

La cele menţionate mai sus este necesar să adaug că pe 28 noiembrie 2014 Consiliul de administrare al BNM a aprobat o decizie secretă prin care acorda BEM, Banca Sociala şi Unibank credite în valoare de cca 10 mlrd lei sub garantia Guvernului (HG secreta din 13 noiembrie) la o dobîndă de 0,1% anual cu termen de rambursare 27 martie 2015.

Nu pot garanta veridicitatea acestor informatii, dar intuiţia şi ceea ce am auzit în cadrul audierilor parlamentare mă face să cred că majoritatea informaţiilor corespund realităţii.

Mă adresez public Procuraturii Generale, CNA şi SIS să verifice veridicitatea acestor informaţii şi public să ne informeze despre măsurile întreprinse.

Mă adresez tuturor foştilor şi actualilor colaboratori ai acestor bănci, colaboratorilor BNM, altor persoane ce deţin informaţii referitor la furturile din sistemul bancar — dacă dispuneţi de informaţii similar, să le prezentaţi în oficiile Partidului Socialiştilor (în republică avem 42 de oficii), sau pe adresa mea electronica personală igor@dodon.md.

Vă asigur că noi vom analiza orice informaţie, o vom face publică şi vom asigura păstrarea confidenţialitaţii personale.

Doar împreună vom reuşi să oprim acest regim banditesc oligarhic de la guvernare şi să pedepsim hoţii care au furat miliardele.

Sursa: dodon.md

Igor Dodon: Vizita lui Nikolai Valuev în Moldova este un eveniment istoric pentru sportul moldovenesc Consolidarea tuturor forţelor societăţii ca obiectiv de bază pentru victoria poporului moldovenesc şi lansarea statului pe calea dezvoltării