Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Progresul moldovenesc: 10 paşi de Făurire

|versiune pentru tipar||
PSRM / 29 noiembrie 2015 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

În cei şase ani de guvernare iresponsabilă, inumană a eurounioniştilor, Moldova a ajuns în pragul prăpastiei. Sărăcia, dezmăţul criminalităţii şi corupţiei, acapararea instituţiilor publice de către grupările oligarhice — acesta este rezultatul aşa-zisei “istorii de succes a integrării europene”, despre care, în toţi aceşti ani, ne-au tot vorbit curatorii străini ai guvernării falite din Moldova. În tendinţa de a pune capăt relaţiilor seculare de prietenie între Moldova şi Rusia, Occidentul a mizat pe politicienii cei mai odioşi, corupţi şi lipsiţi de principii, care înfăptuiesc un genocid lent al propriului popor.

Astăzi, cînd ţara a ajuns să fie complet devastată, Occidentul, nedorind să-şi asume răspunderea pentru acţiunile propriilor protejaţi, refuză să ofere sprijin Moldovei. Pentru prima dată în cei 24 de ani de independenţă, Moldova se confruntă cu riscul de a-şi pierde statalitatea.

În aceste condiţii, Partidul Socialiştilor din Republica Moldova declară că există alternativă împotriva haosului, trădării, delapidărilor şi a dezastrului. Această alternativă este ordinea, patriotismul, integritatea, făurirea.

PSRM propune un Program de dezvoltare stabilă şi durabilă a Moldovei. Zece paşi, propuşi de Partidul Socialiştilor, au ca scop edificarea unui Stat Moldovenesc puternic şi viguros, în care ar exista condiţii pentru o viaţă şi o activitate profesionistă confortabilă pentru fiecare cetăţean al ţării.

  1. Moldova fără oligarhi şi corupţie. Economia va fi în serviciul poporului, şi nu în serviciul unor tîlhari suspuşi. Vom revizui rezultatele privatizării, iar Aeroportul Internaţional şi alte active strategice vor fi recuperate în favoarea statului. Funcţionarii acuzaţi de corupţie vor sta la închisoare, iar averile lor vor fi confiscate. Vom supune unui control minuţios toate proprietăţile de origine dubioasă. Noi vom iniţia procesul de lustraţie anticorupţie, în rezultatul căreia funcţionarii acuzaţi de corupţie nu vor mai avea dreptul să deţină posturi oficiale. Vom interzice funcţionarilor să deţină cetăţenie dublă, să deţină conturi în băncile din străinătate. Vom iniţia adoptarea normelor legale anti-offshore, care ar restricţiona la maximum scoaterea capitalului din ţară şi ar impune achitarea de impozite în Moldova. Vom insista asupra instituirii unui impozit pe lux, în mărime de 3–7%, la care vor fi supuse imobilele scumpe, automobilele luxoase, iahturile şi avioanele particulare. Vom orienta banii obţinuţi spre sectorul social.

  2. Moldova — stat neutru. Vom prezenta conceptul de neutralitate permanentă a Moldovei şi vom insista asupra semnării Pactului Internaţional despre statutul de neutralitate permanentă a Moldovei cu participarea statelor-garante (Rusia, SUA, China, ţările UE).

  3. Moldova — ţară unitară. Vom consolida eforturile celor două maluri ale Nistrului în scopul creării unui stat integru suveran multinaţional federativ şi democratic. Vom depune eforturi active pentru formarea unei societăţi civice unice pe ambele maluri ale Nistrului, avînd la bază valorile noastre comune: identitatea moldovenească, pacea interetnică, coeziunea cu Rusia, respectul pentru istoria comună, valorile ortodoxe.

  4. Moldova — lider după ritmul de dezvoltare. Vom înainta cinci proiecte prioritare în domeniul economic, ajustate la situaţia natural-geografică unică a ţării noastre: crearea unui nod aerian internaţional (“hub”); crearea unui centru internaţional de transport şi logistică; agricultură performantă, orientată spre producerea de produse alimentare ecologice; dezvoltarea producţiei în baza tehnologiilor înalte; dezvoltarea sferei serviciilor. Vom crea 35 de centre de dezvoltare, după numărul de raioane şi oraşe mari, transformîndu-le epicentrele de creştere social-economică a întregii ţări.

  5. Integrarea Euroasiatică — garant al dezvoltării ţării şi soluţionării problemelor sociale. Vectorul euroasiatic va permite soluţionarea multiplelor probleme ale Moldovei în sfera economică şi cea social. Odată cu aderarea Moldovei la Uniunea Economică Euroasiatică vom reîntoarce producătorii moldoveni pe piaţa tradiţională rusească. Vom insista pe reducerea pentru Moldova a preţurilor la gaze pînă la nivelul preţurilor achitate de Belarus, Kazahstan şi Armenia, ceea ce va conduce la reducerea costurilor la producţia moldovenească. Obţinînd ieftinirea tarifelor comunale, vom realiza o creştere semnificativă a nivelului de bunăstare a locuitorilor Moldovei.

  6. Moldoveni din toate ţările, uniţi-vă! Obiectivul nostru este reunificarea diasporei moldoveneşti din toate ţările lumii — de la Lisabona pînă la Vladivostok. Vom asigura dreptul compatrioţii moldoveni din Moscova, Sankt-Petersburg, Tiumen, Odessa, Roma, Lisabona, Bucureşti de a influenţa desemnarea politicii externe şi interne a Moldovei. Intenţionăm să organizăm Congresul Mondial al Compatrioţilor Moldoveni. Prezenţa delegaţilor la acest congres va fi asigurată în funcţie de numărul efectiv al reprezentanţilor diasporei moldoveneşti în diferite ţări ale lumii. Vom lupta pentru dreptul compatrioţilor moldoveni de a vota în cadrul alegerilor organizate în Moldova, indiferent de ţara în care locuiesc.

  7. Moldova, deschisă lumii. Noi nu vom construim o cortină de fier pentru Occident, noi vom lichida cortina de fier pentru Est. Nu ne opunem colaborării cu partenerii pentru dezvoltare europeni cu condiţia că aceasta poartă caracter reciproc avantajos. Dar, noi ne pronunţăm pentru extinderea listei de parteneri ai Moldovei — în primul rînd cu Federaţia Rusă şi Republica Populară Chineză. Acest lucru va reprezenta un impuls puternic pentru creşterea investiţiilor străine în economia moldovenească.

  8. Fideli tradiţiilor strămoşeşti. Noi vom opta pentru includerea în Preambulul Constituţiei a menţiunii privind Ortodoxia în calitate de religie tradiţională a poporului moldovenesc. Noi vom anula legea ruşinoasă de egalitate a şanselor şi vom realiza adoptarea legii cu privire la interzicerea propagandei homosexualismului în Moldova. Vom realiza proiectul Soborului Popular al Moldovei, care va deveni o platformă pentru formarea unei noi ideologii de renaştere naţional-spirituală a Moldovei.

  9. Moldova inteligentă. Scopul nostru constă în preluarea celor mai performante practici în sistemul de învăţămînt şi ştiinţă. Vom avea drept reper experienţa Rusiei, SUA, Finlandei, Chinei, Coreii de Sud şi altor ţări dezvoltate în domeniul educaţional.

  10. Moldova — ţară cu un sistem de ocrotire al sănătăţii performant şi accesibil. Vom implementa “modelul scandinav” în domeniul sănătăţii, recunoscut drept unul dintre cele mai bune în lume (în cadrul acestui model, o pondere semnificativă în cheltuielile generale revine statului, iar populaţia achită pînă la 10% din costul serviciilor medicale). Vom promova activ experienţa statelor CSI (Rusia, Belarus, Kazahstan, Azerbaidjan) de reformare a sistemului de ocrotire al sănătăţii, state în care se înregistrează şi cea mai consistentă remunerare a medicilor, din spaţiul CSI, exprimată în dolari SUA.

Programul nostru poartă un caracter strategic şi este preconizat pentru mai mulţi ani de activitate asiduă şi intensă. În caz contrar, ne aşteaptă aprofundarea haosului actual şi lichidarea definitivă a statalităţii moldoveneşti în următorii doi-trei ani.

Credem în Moldova, în poporul şi în viitorul său. Respectăm generaţia în vîrstă, îi apreciem experienţa şi meritele. Credem în tineret, în energia şi tendinţa acestuia de a ne face Patria mai bună. Vom lupta pînă la capăt pentru valorile noastre şi vom transpune programul în viaţă pas cu pas.

Moldova are viitor!

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon a declarat în cadrul întrevederii cu Marian Lupu, că socialiştii vor insista pe organizarea alegerilor anticipate Partidul Socialiştilor din RM a organizat cel de-al XIII-lea Congres al formaţiunii la care Igor Dodon a fost reales preşedinte al PSRM