Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Zinaida Greceanîi a fost aleasă preşedinte al Partidului Socialiştilor din RM

|versiune pentru tipar||
PSRM / 18 decembrie 2016 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi a avut loc cel de-al XIV-lea Congres Extraordinar al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova la care au participat circa 800 de delegaţi şi oaspeţi din întreaga ţară şi de peste hotare. Au fost prezente delegaţii din 16 state, înalţi demnitari de stat, economişti, politologi, experţi, conducători şi reprezentanţi ai partidelor politice din spaţiul CSI, UE şi Asia.

La Congres au participat 2 vice-preşedinţi ai Dumei de stat a Federaţiei Ruse — Vladimir Vasiliev, conducătorul fracţiunii partidului politic “Edinaia Rossia” şi Olga Epifanova, membru al Comitetului Central al Partidului “Spravedlivaia Rossia” care au adresat cuvinte de salut şi felicitări Preşedintelui ales al Republicii Moldova, Igor Dodon.

În cadrul congresului a fost aleasă în funcţia de Preşedinte al Partidului Socialiştilor din RM, Zinaida Greceanîi, liderul fracţiunii parlamentare a PSRM, precum şi noua componenţă a Consiliului Republican.

Igor Dodon a ţinut să le mulţumească colegilor şi tuturor membrilor şi susţinătorilor PSRM pentru munca depusă, sprijinul şi încrederea acordată în toţi anii de preşedinţie în PSRM. “Noi am crezut în forţele proprii, am muncit cu dedicaţie, am fost consecvenţi în ideile noastre politice şi am reuşit să devenim cel mai important partid politic din Republica Moldova. Avem cea mai mare fracţiune parlamentară. Avem un preşedinte al statului ales din rîndurile partidului socialiştilor. Avem şanse maxime să preluăm întreaga guvernarea a ţării după următoarele alegeri parlamentare”, a spus Dodon.

Igor Dodon şi-a exprimat convingerea că sub conducerea Zinaidei Greceanîi, partidul va realiza obiectivele trasate, şi în comun se va putea schimba spre bine viitorul ţării noastre.

În luarea sa de cuvînt, Zinaida Greceanîi a menţionat rezultatele pe care partidul le-a obţinut pe parcursul a 5 ani sub conducerea lui Igor Dodon, a relatat despre obiectivele şi modalităţile de soluţionare a lor, menţionînd că unul din scopurile prioritare ale formaţiunii este victoria în alegerile parlamentare anticipate, crearea unei noi majorităţi parlamentare, crearea unui nou Guvern care va lucra spre binele Moldovei.

Totodată în cadrul congresului, Zinaida Greceanîi, preşedintele Partidul Socialiştilor din RM, a semnat memorandumuri de colaborare interpartinice cu reprezentanţii Partidului Republican al Muncii şi Dreptăţii din Belarus; cu “Uniunea rusă din Letonia”; cu Mişcarea Democratică — Georgia Unită, precum şi cu fracţiunea Partidului Social-Democrat din Kîrgîzstan.

Proiectul Rezoluţiei Congresului al XIV-lea Extraordinar al PSRM

Congresul al XIV-lea Extraordinar al PSRM apreciază înalt victoria obţinută de candidatul din partea Partidului Socialiştilor, preşedintele PSRM, Igor Dodon, la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al ţării.

Susţinerea acordată liderului partidului de opoziţie, Igor Dodon din partea majorităţii alegătorilor este rezultatul implementării de către partid a unui program eficient, a efortului depus de toate structurile de partid, a activităţii ample de promovare masivă a politicii formaţiunii în teritorii.

În perioada ultimilor cinci ani, care s-au scurs după Congresul al Х-lea al PSRM, unde Igor Dodon a fost ales Preşedinte al partidului, formaţiunea a evoluat ferm în rolul de lider politic în ţară. În prezent, PSRM dispune de cea mai numeroasă fracţiune în Parlamentul Republicii Moldova, în Consiliul Municipal Chişinău, iar zeci de reprezentanţi ai Partidului au preluat conducerea la nivel de localităţi, mii de membri ai Partidului au devenit consilieri locali de toate nivelurile.

Congresul al XIV-lea Extraordinar al PSRM îi mulţumeşte lui Igor Dodon pentru lucrul efectuat în cadrul formaţiunii. În pofida demiterii obligatorii din postul de Preşedinte al partidului, PSRM va continua să-l considere pe Preşedintele RM, Igor Dodon, lider al Partidului Socialiştilor, sprijinind şi continuînd implementarea iniţiativelor lansate de el.

Principiile noastre rămîn neschimbate, şi anume: echitate socială, economie dezvoltată, independenţa şi neutralitatea statului, originalitatea şi identitatea moldovenească, Ortodoxia şi valorile tradiţionale, reintegrarea Moldovei, relansarea relaţiilor strategice cu Federaţia Rusă şi integrarea în Uniunea Economică Euroasiatică, tranziţia la relaţii reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană şi ţările membre ale UE.

PSRM reiterează ataşamentul său pentru programul “Progresul moldovenesc: 10 paşi spre Făurire”, adoptat de Congresul al XIII-lea al partidului.

PSRM îşi propune drept obiectiv realizarea plenară a Hotărîrii Congresului al XIII-lea al partidului “De la congres la congres, de la opoziţie la guvernare”.

Una din principalele sarcini ale PSRM, cu privire la organizarea alegerilor prezidenţiale directe şi victoria în ele, a fost realizată pe deplin.

Pentru realizarea plenară a documentelor de program ale Partidului, a Programului de dezvoltare al ţării, a Concepţiei de federalizare a Moldovei şi a altor documente fundamentale, socialiştii consideră oportun declanşarea, în cel mai scurt timp, a alegerilor parlamentare anticipate. PSRM declară că nu va colabora cu actualul regim oligarhic şi nu va forma coaliţii cu actualele partide de la guvernare.

PSRM va depune toate eforturile pentru ca alegerile parlamentare anticipate să aibă loc în anul 2017 şi va face tot posibilul pentru a învinge în ele, pentru a forma conducerea noului Parlament şi a noului Guvern al ţării.

PSRM reconfirmă cursul spre dezoligarhizarea Moldovei. Noi ne pronunţăm pentru revizuirea rezultatelor privatizării ilegale, pentru naţionalizarea averilor obţinute în mod fraudulos, repunerea în posesia statului a Aeroportului Internaţional Chişinău şi a Băncii de Economii. Ne pronunţăm pentru aplicarea principiului de “prezumţie de corupere” în raport cu funcţionarii publici şi lustraţia funcţionarilor acuzaţi de corupţie. Restituirea miliardelor nu trebuie să fie o obligaţie a cetăţenilor, ci a criminalilor de stat, care au comis “furtul secolului”.

PSRM condamnă tergiversarea intenţionată a validării rezultatelor alegerilor prezidenţiale şi a intrării în funcţia de Preşedinte al ţării a d-lui Igor Dodon, făcută pentru a săvîrşi acţiuni antistatale şi a aproba mai multe legi antisociale, printre care cele cu privire la majorarea vîrstei de pensionare, creşterea tarifelor la serviciile comunale, numirea procurorului general, deschiderea oficiului NATO. PSRM va depune toate eforturile şi va utiliza toate pîrghiile pentru a anula aceste legi.

PSRM se declară un susţinător al statalităţii Republicii Moldova, cere interzicerea ideologiei unionismului şi a organizaţiilor care se pronunţă pentru lichidarea statalităţii moldoveneşti. PSRM susţine reîntroducerea în curricula şcolară a disciplinei “Istoria Moldovei”. PSRM sprijină ferm cursul spre neutralitatea Moldovei.

PSRM îl susţine pe Preşedintele Moldovei în intenţiile acestuia de a obţine semnarea, cu participarea Rusiei, SUA, UE şi Chinei, a unui Pact multilateral privind garantarea statutului de neutralitate al Moldovei. PSRM se pronunţă categoric împotriva prezenţei NATO sub orice formă pe teritoriul Republicii Moldova.

PSRM este adeptul aderării Moldovei la Uniunea Economică Euroasiatică şi denunţarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. PSRM consideră că doar în componenţa UEEA este posibilă revenirea integrală a produselor moldoveneşti pe piaţa euroasiatică, pot fi încheiate acorduri privind preţurile la gaze pe termen lung pentru Moldova şi pot fi obţinute garanţii pentru aflarea migranţilor muncitori moldoveni pe teritoriul Rusiei şi altor ţări UEEA. Doar în cadrul UEEA este posibilă restabilirea legăturilor economice, relansarea industriei Moldovei şi crearea a zeci de mii de locuri de muncă bine plătite pe teritoriul ţării noastre.

PSRM va continua lupta pentru drepturile fiecărui cetăţean al ţării noastre. Partidul va deschide centre de apărare a drepturilor cetăţenilor pe lîngă fiecare oficiu de partid raional.

PSRM îşi va intensifica activitatea în regiunile Moldovei. Noi vom continua să protejăm instituţiile sociale, culturale, medicale şi cele de învăţămînt în localităţile unde situaţia acestora depinde întru totul de noi şi vom depune toate eforturile pentru protejarea acestor instituţii în toată ţara.

PSRM se pronunţă împotriva “reformei administrativ-teritoriale” devastatoare, care prevede lichidarea raioanelor şi revenirea la judeţe.

PSRM va implementa activ noile tehnologii, cum ar fi proiectul de petiţii în regim on-line “PETITIA.MD”, şi alte proiecte. Va activiza dialogul cu cetăţenii ţării, va intensifica participarea fiecărui cetăţean la procesul decizional — de la autorităţile locale pînă la cele centrale şi toate instituţiile acestora.

Partidul va avea drept repere principiile de transparenţă, democraţie, participare, combatere a corupţiei.

Vom amplifica nivelul de deschidere şi răspundere al fiecărui funcţionar public şi ales al poporului. Astfel de experienţă deja există. În acest context, putem menţiona difuzarea în premieră pe ţară în regim on-line, a lucrărilor comisiilor, consiliilor şi administraţiilor. De asemenea, vorbim despre implicarea cetăţenilor în procesul decizional, în cel de formare a bugetului, prezentarea periodică a rapoartelor în faţa alegătorilor.

PSRM susţine cursul Preşedintelui Moldovei de creare a unui stat democratic federativ pe ambele maluri ale Nistrului.

PSRM este unicul partid care dispune de un plan concret de reintegrare a ţării şi edificare a unui stat comun pe ambele maluri ale Nistrului.

Partidul va pune accent pe colaborarea cu politicienii şi societatea civilă din Transnistria în cadrul proiectului “Două maluri — spaţiu unic”, care va lua start la începutul anului 2017.

PSRM va începe realizarea programului “Moldova în lume”, care presupune conlucrarea cu cetăţenii Moldovei oriunde s-ar afla aceştia.

Scopul nostru prevede asigurarea dreptului constituţional la vot pentru toţi cetăţenii ţării, protecţia socială şi relaţia cu instituţiile guvernamentale în interiorul ţării.

Începînd cu anul 2017, partidul va iniţia proiecte şi programe comune cu oraşele şi regiunile din alte ţări, în primul rînd din Federaţia Rusă şi ţările spaţiului euroasiatic.

PSRM va munci în continuare asupra extinderii nu doar cantitative, ci şi calitative a structurilor partidului. Una din principalele sarcini ale formaţiunii prevede consolidarea structurilor organizaţiilor primare în fiecare localitate a ţării. În anul 2017 îşi va începe activitatea Şcoala superioară de partid în calitate de instrument pentru perfecţionarea cadrelor de partid.

PSRM va amplifica sistemul de control interpartinic prin intermediul constituirii Serviciului de control şi audit intern.

PSRM va dezvolta mass-media partidului, în special ziarul “Socialiştii” şi media-resursele electronice.

În activitatea sa cotidiană partidul se va baza pe experienţa acumulată în lupta sa politică, punînd accentul pe extinderea numărului susţinătorii săi şi consolidarea autorităţii acestora în rândul cetăţenilor ţării.

Partidul Socialiştilor din Republica Moldova a fost şi rămîne un partid al majorităţii, un partid al luptei, un partid al făuririi.

Împreună vom învinge! Moldova are viitor!

Discursul Dlui Igor Dodon, preşedinte ales al Republicii Moldova

Onorată asistenţă, Stimaţi oaspeţi de onoare, Stimaţi colegi,
Уважаемые гости, друзья, коллеги. Приветствую вас.

Acest Congres este unul jubiliar. Avem exact cinci ani de cînd suntem împreună în cadrul Partidului Socialiştilor, din decembrie 2011.

Azi, după cinci ani, eu nu pot să-mi reţin emoţiile de bucurie şi mîndrie pentru sala arhiplină pe care o văd şi pentru succesul politic extraordinar pe care l-a înregistrat formaţiunea noastră.

E un succes pe care l-am obţinut pe merit. Noi am crezut în forţele proprii, am muncit cu dedicaţie, am fost consecvenţi în ideile noastre politice şi am reuşit să devenim cel mai important partid politic din Republica Moldova.

Avem cea mai mare fracţiune parlamentară. Avem un preşedinte al statului ales din rîndurile partidului socialiştilor. Avem şanse maxime ca la următoarele alegeri parlamentare, să preluăm întreaga guvernarea a ţării după.

Acesta este rezultatul muncii noastre, a tuturor, pe parcursul a cinci ani.

Pe această cale, le mulţumesc încă o dată membrilor noştri din structurile teritoriale, celor din Garda Tînără, celor din organizaţiile de veterani şi pensionari.

Le mulţumesc cetăţenilor care au crezut în cauza noastră. Datorită efortului comun, noi, socialiştii, am ajuns să fim primii în plan politic în Republica Moldova.

De asemenea, în toţi aceşti ani noi am avut sprijinul partenerilor din exterior, în special din federaţia Rusă, dar şi din alte ţări, care ne-au încurajat şi au împărtăşit sfaturi preţioase din propria lor experienţă politică.

Datorită vouă tuturor, Partidul Socialiştilor a făcut un salt de la periferie în mijlocul şi în vîrful politicii moldoveneşti.

Stimaţi prieteni, tovarăşi,

Vă aduceţi aminte cum a fost începutul?…
În anul 2011, exact 5 ani în urmă.
Atunci, toţi şi toate erau împotriva noastră. Puţini politicieni şi experţi ne luau în serios.
Am pornit cu ratingul de un procent, pe fundalul unor partide de talie mare.
Totuşi, am reuşit să demonstrăm că putem fi cei mai buni, putem fi învingători.

Este o zicală: Cu răbdarea treci şi marea. Pe lîngă răbdare mai este nevoie şi de încredere în forţele proprii, mai este nevoie de consecvenţă politică. Prin asta i-am uimit pe toţi şi am învins.

Există o expresie excelentă a lui Mahatma Gandhi: La început pe tine nu te observă, mai apoi se rîd pe seama ta, mai tîrziu cu tine se luptă, după care devii învingător. Aşa a fost şi în cazul nostru.

Acum am ajuns să avem cea mai mare fracţiune în Parlament. Candidatul nostru a fost ales de cetăţeni Preşedinte al ţării. Suntem gata pentru realizări şi mai mari. Sunt convins că după următoarele alegeri parlamentare, puterea în întreaga ţară va reveni socialiştilor.

Dacă e să vorbim într-o manieră socialistă, am reuşit să depăşim planul pentru primul cincinal.

Nu voi înceta să repet că, datorită, în mare parte, fermităţii noastre politice, datorită energiei noastre inepuizabile, datorită membrilor noştri de partid, ne-a reuşit să transformăm Partidul Socialiştilor în cel mai puternic partid din ţară.

Noi nu ne-am distanţat şi nu ne vom distanţa nici în viitor de principiile noastre politice. În acest context, ţin să reiterez poziţia Partidului Socialiştilor, noi nu vom crea coaliţii cu partidele de guvernare. Noi vom continua lupta în opoziţie faţă de guvernarea pro-occidentală şi oligarhică.

Deocamdată, rămînem a fi un partid al luptei şi spre victoria noastră mai este o cale destul de lungă. Totuşi, noi o vom parcurge şi vom învinge. Altă variantă nu există. Miză a ajuns să fie nu doar economia, identitatea şi geopolitica. Miză a ajuns să fie însăşi existenţa Republicii Moldova.

În toţi aceşti ani, mai multă lume — şi bătrîni şi tineri, şi moldoveni şi ruşi, şi din oraşe şi din sate — se întreabă dacă are această ţară un viitor? Putem oare noi să conducem de sine stătător? Poate, ar fi mai bine să renunţăm la toată independenţa şi statalitatea asta şi să ne anexăm la statul vecin?

Astfel de întrebări denotă nişte vremuri grele prin care trece poporul nostru. Cetăţenii ţării vedeau la capătul tunelului nu lumină, ci o prăpastie.

Dar, noi am reuşit să aprindem o scînteie de speranţă în oamenii noştri. La aceste alegeri prezidenţiale noi am reuşit să-i convingem că Moldova are viitor.

Noi am reuşit să demonstrăm că putem fi solidari în apărarea statalităţii noastre şi noi nu vom da înapoi sub presiunile oligarhilor şi politicienilor pro-occidentali.

În cadrul alegerilor prezidenţialele din această toamnă, poporul Moldovei, prin votul său, a dat de înţeles că nu vom adera la NATO, că nu vom admite unirea cu România, nu vom permite destrămarea ţării.

Acum, cînd sunt Preşedinte al ţării, este de datoria mea să satisfac aceste aşteptări ale cetăţenilor.

Vă asigur că nu voi uita ce am promis, îmi dau bine seama de necesităţile ţării şi am suficientă voinţă şi insistenţă pentru a apăra principalele interese naţionale ale Republicii Moldova.

În calitate de Preşedinte al ţării, voi fi la fel de consecvent în declaraţii şi acţiuni, precum am fost toţi aceşti ani în postura de preşedinte al Partidului Socialiştilor.

Dragi prieteni,

Probabil, ştiţi cu toţii că eu nu mai sunt preşedinte al Partidului Socialiştilor, deoarece legislaţia îi interzice Preşedintelui ţării să facă parte din careva partide. Dar eu rămîn a fi socialist în suflet şi toate valorile politice ale partidului sunt şi valorile mele.

Voi ţine cele mai strînse legături cu partidul, mă voi consulta cu noua conducere a partidului în problemele de importanţă pentru ţară. De fapt, voi fi mereu alături de dumneavoastră.

Ştiu că PSRM va trece în nişte mîini de nădejde şi sunt convins că socialiştii vor îndeplini cu succes planul pentru cincinalul următor:

Şi eu, în calitate de Preşedinte al ţării, şi voi, Partidul Socialiştilor, cu toţii împreună, prin strategiile şi acţiunile noastre, vom merge spre realizarea acestor scopuri.

Am spus la Congresul precedent şi voi reitera acest gînd şi acum, mai ales că, în ultimul an de zile mai multe evenimente politice mondiale au confirmat acest trend:

Victoria socialiştilor în Moldova este şi de acum înainte trebuie să fie una emblematică nu doar pentru Republica Moldova. Este un caz ce ţine nu doar de restaurarea dreptăţii într-o ţară luată aparte. Victoria noastră ar trebui să devină emblematică şi pentru regiune, pentru a demonstra că nu toate modelele de conducere pro-occidentale sunt bune pentru ţările noastre şi că păstrarea unor relaţii bune, strînse şi strategice cu Federaţia Rusă au importanţă vitală pentru popoarele şi pentru statele noastre.

Iar modificarea cursului spre o apropiere de Rusia va însemna un progres economic pentru ţara noastră şi va contribui la consolidarea statalităţii.

Chiar şi în unele ţări europene au conştientizat necesitatea de a prieteni cu Rusia. Acest lucru a devenit şi mai actual pentru ţara noastră.

Mulţi dintre noi mai ţin minte de bunăstarea pe care o aveam pe meleagul nostru în perioada de existenţă a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. În acele vremuri, eram cunoscuţi în lume ca o Moldovă însorită, o Grădina Minunată a Uniunii Sovietice.

Trecutul nu-l putem întoarce, dar viitorul îl putem schimba spre bine. Moldova are o posibilitate reală de a scăpa de “complexul Cenuşăresei”, de care suferim deja mai bine de două decenii. Şi să reîncepem propria autoconstrucţie pentru ca să avem prilejul cu toţii să fim mîndri de Patria noastră.

Stimaţi colegi,

În 2011, cînd declaram că Partidul Socialiştilor va deveni partid parlamentar, mulţi considerau că ambiţiile mele sunt exagerate. Ei ne-au subapreciat. Iar eu am avut dreptate.

Noi am obţinut nişte rezultate remarcabile. Am obţinut mai mult chiar decît sperau unii dintre membrii şi susţinătorii noştri.

Acum, în 2016, vă declar că Partidul Socialiştilor va deveni partid de guvernare. Şi aşa va fi.

Alegerile din această toamnă au arătat că în Republica Moldova începe o nouă eră politică. Şi socialiştii sunt principalii exponenţi ai acestei noi etape în politica moldovenească. Noi reprezentăm prezentul şi viitorul politic al ţării noastre. Pe mulţi ani înainte.

Dar, totodată, trebuie să fim la înălţimea acestor schimbări, la înălţimea solicitărilor tot mai mari din partea cetăţenilor faţă de politicieni. Eu cred că noi vom face faţă tuturor provocărilor.

Stimaţi colegi, prieteni,
Voi ştiţi, eu m-am retras din partid, dar voi fi mereu alături de voi.

Vă mulţumesc pentru susţinerea voastră din toţi aceşti cinci ani.
Vă mulţumesc, anticipat, pentru efortul pe care îl veţi depune pentru partid de acum încolo, cu o nouă conducere politică.
Îi doresc succes următorului preşedinte al PSRM, care are responsabilităţi foarte mari.
Noi vom merge acum pe căi paralele, dar spre acelaşi ţel, ghidaţi de aceeaşi viziune.
Vom munci să asigurăm un viitor mai bun pentru ţara noastră, pentru Moldova.
Vă mulţumesc că luptăm împreună pentru aceeaşi cauză!

Succes Partidului Socialiştilor de acum încolo. Eu cred în voi!

Discursul D-nei Zinaida Greceanîi, deputat, preşedintele fracţiunii parlamentare a PSRM

Excelenţa voastră Domnule Preşedinte!
Onorat corp diplomatic,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Stimaţi delegaţi la congres,
Dragi colegi,

Vă salut pe toţi cei prezenţi la aceasta reuniune.

Luînd în consideraţie faptul că, avem prezenţi în sală delegaţi din mai multe state, care posedă limba rusă, am decis astăzi să fac o excepţie şi am construit discursul în limba dată. Sper sa îmi fie acceptată buna intenţie pe care am avut-o.

Stimaţi participanţi la Congresul al XIV-lea al Partidului Socialiştilor din Republica Moldova!

Ne face plăcere să-l salutăm pe preşedintele Republicii Moldova, ales prin vot direct, domnul, Igor Dodon.

Îi salutăm pe oaspeţii reprezentanţi ai partidelor prietene din Est şi din Vest, şi anume din Rusia, Belarus, Ucraina, Armenia, Letonia, Serbia, Georgia, Azerbaidjan, Kîrgîzstan, Bulgaria, Turcia, precum şi pe reprezentanţii misiunilor diplomatice.

După cum a menţionat în discursul său, dl Igor Dodon, acum 5 ani în urmă a început relansarea Partidului Socialiştilor pe arena politică a Moldovei. În aceşti ani, partidul a avut multe succese, dar împreună vom realiza şi mai multe.

Atunci cînd mulţi nu aveau încredere, echipa noastră a mers înainte. Şi astăzi, avem cea mai mare fracţiune în Parlament, iar eu am onoarea să fiu liderul acestei fracţiuni.

Astăzi, avem sute şi mii de persoane, care ne reprezintă Partidul la nivel local şi care sînt pilonul şi conexiunea dintre fiecare cetăţean al Republicii Moldova şi Partidul Socialiştilor.

Orice funcţie înseamnă o mare răspundere. O spun din propria experienţă profesională. Declar acest lucru ştiind că doar în echipă pot fi desemnate şi, respectiv, soluţionate, probleme de nivel atît regional, cît şi naţional.

Astăzi, fracţiunea socialiştilor din Parlament, este echipa cea mai eficientă, activă şi cu cel mai mare grad de pregătire profesională.

Doar în ultima perioada de timp, socialiştii au elaborat peste 200 de proiecte de lege, menite să contribuie la îmbunătăţirea vieţii cetăţenilor.

Lupta zilnică pentru interesele cetăţenilor se desfăşoară nu doar în Parlament, dar şi la şedinţele şi în comisiile parlamentare, cu implicarea autorităţilor publice locale de toate nivelurile, în instanţele de judecată şi în cadrul dezbaterilor publice.

Vă rog să mă credeţi că tot ce facem noi are drept bază şi provine din necesităţile tuturor cetăţenilor ţării noastre. Şi anume o atare abordare o considerăm corectă.

Despre totaluri s-a vorbit mult, astăzi. Ţin să vă asigur că împreună ne-a reuşit imposibilul.

Vreau să mai adresez, încă o dată, cuvinte de recunoştinţă dlui Igor Dodon, pe care îl cunosc de mai mult timp ca pe un profesionist, un manager experimentat şi o persoană care are scopuri bine determinate şi ştie cum să le atingă.

Şi astăzi, avînd susţinerea binemeritată din partea poporului, Domnia sa a fost ales preşedinte al ţării noastre.

Vă felicităm din nou, domnule Preşedinte! Într-un ceas bun, în numele întregului popor, în numele ţării noastre Republica Moldova!

Provocări şi obiective

Stimaţi colegi, prieteni! În continuare ne aşteaptă mari provocări.

Va continua lupta pentru fiecare cetăţean al ţării noastre.

Sînt principiile care ne unesc şi ne identifică clar pe noi, socialiştii, ca partid al majorităţii.

Cred că aceste principii sînt împărtăşite de toate partidele de stînga şi astăzi viitorul aparţine anume acestor partide. Îi îndemnăm pe toţi la consolidare în numele Republicii Moldova.

Despre alegerile anticipate

La momentul actual, pentru o realizare plenară a acestor scopuri, este foarte important să obţinem victoria definitivă.

Aici mă refer la victoria în alegerile parlamentare anticipate, obţinerea unei majorităţi parlamentare şi formarea unui Guvern care ar lucra pentru oameni.

Partidul poporului

Partidul Socialiştilor a reuşit să devină un partid de tip nou.

Acest lucru înseamnă deschidere, democraţie, înseamnă participarea şi adoptarea în comun a deciziilor avînd drept bază, voinţa majorităţii poporului nostru.

Partidul Socialiştilor este unicul partid al poporului în ţara noastră. Deputaţii, consilierii şi primarii noştri de toate nivelurile se află într-un dialog permanent şi deschis cu cetăţenii. Este un dialog care va continua şi în viitor!

Regiuni

Vom intensifica necondiţionat activitatea în regiunile noastre. Această activitate prevede proiecte şi programe comune cu oraşele şi regiunile din alte ţări, în primul rînd, cu cele din Federaţia Rusă.

În această direcţie deja se întreprind măsuri concrete.

Sînt realizate proiecte de infrastructură, proiecte de schimb de experienţă, proiecte umanitare şi culturale.

Totodată, sîntem datori să continuăm practica pozitivă ce ţine de protecţia instituţiilor sociale în localităţile din regiunile ţării, unde evoluţia situaţiei depinde în întregime de noi.

Este vorba despre şcoli, spitale, instituţiile culturale.

Vom continua să amplificăm nivelul de deschidere şi responsabilitate al fiecărui funcţionar care ne reprezintă formaţiunea.

Avem experienţa necesară în acest sens. Deja transmitem în regim on-line şedinţele comisiilor, implicăm cetăţenii în procesul decizional pentru asigurarea transparenţei acestuia, participarea cetăţenilor la procesul de formare şi adoptare a bugetului, prezentăm regulat rapoarte în faţa alegătorilor.

Transnistria

Stimaţi prieteni,

Din păcate, plaiul nostru este divizat de diferendumul transnistrean nereglementat.

Ţin să menţionez următorul aspect: pentru noi, transnistrenii sînt parte a poporului nostru multietnic.

Zeci de mii de transnistreni au votat pentru candidatul nostru la Preşedinţie. De aceea, Partidul Socialiştilor poartă răspundere, inclusiv în faţa alegătorilor din Transnistria.

Partidul Socialiştilor este unica formaţiune care dispune de un plan bine determinat privind normalizarea relaţiilor şi edificarea unui stat integru pe ambele maluri ale Nistrului.

Vom continua să punem accent pe o colaborare multilaterală între politicieni şi societatea civilă, în cadrul proiectului “Două maluri — un spaţiu unic”, care va fi lansat în anul 2017.

Acest proiect va viza toate domeniile — de la cel social-economic pînă la cel cultural-umanitar.

Noi, Partidul Socialiştilor vom face tot posibilul pentru a transforma Nistrul în rîul unităţii noastre.

Diaspora

Oamenii ne sînt bogăţia, inclusiv cei aproximativ un milion de cetăţeni aflaţi peste hotarele ţării.

Ei au plecat din ţară impuşi de situaţie, pentru a-şi întreţine familiile. Din păcate, guvernarea îşi aduce aminte de aceşti oameni doar în ajunul alegerilor şi atunci o face parţial şi incomplet.

Sarcina noastră comună este asigurarea dreptului constituţional la vot pentru toţi cetăţenii ţării, indiferent de locul unde se află — pe teritoriul Federaţiei Ruse sau în Europa, SUA, Canada sau în alt colţ îndepărtat al planetei.

Începînd cu anul 2017, Partidul Socialiştilor va începe realizarea unui nou proiect “Moldova în lume”, care prevede lucrul cu cetăţenii Moldovei aflaţi peste hotare, oriunde s-ar afla aceştia.

Acest proiect prevede, în primul rînd, protecţia socială şi contactul cu instituţiile publice, precum şi cei aflaţi acasă.

Alături de fiecare cetăţean

În ultimi ani, prin intermediul mai multor instrumente, partidul a oferit asistenţă unui număr de zeci de mii de cetăţeni de-ai noştri. Aici menţionez proiectul “petitia.md”, şi Fundaţia de Binefacere “Soluţia” fondată de dl Igor Dodon.

Ţin să menţionez că, începînd cu anul viitor, preconizăm deschiderea unor “centre de apărare a drepturilor cetăţenilor” pe lîngă fiecare oficiu de partid raional.

Iar relaţia “deputat — consilier — primar — oricare alt reprezentant, ales pe listele de partid sau înaintat de partid” va fi într-o perfecţionare permanentă.

Cadrele decid totul

În perioada îndelungată de activitate în Guvernul RM şi, ulterior, în Parlament, m-am convins că profesionalismul oamenilor, înmulţit cu dragostea pentru Patrie reprezintă valoarea cea mai mare, prin care pot fi rezolvate orice sarcini, chiar şi cele mai dificile.

Unul din următoarele obiective de bază îl reprezintă extinderea permanentă a structurilor de partid nu doar în aspect cantitativ, ci şi calitativ.

Legătura cu partidul trebuie şi se va realiza în fiecare localitate a ţării noastre, chiar şi în cele ce numără doar 30–40 de locuitori. Este un obiectiv pentru organizaţiile noastre de partid primare.

Totodată, sîntem obligaţi să creştem gradul de pregătire al efectivului nostru de partid. Este încă una din direcţiile pe care vom depune eforturi.

Unul din instrumentele în acest sens este fondarea Şcolii superioare de partid în calitate de instituţie pentru pregătirea cadrelor noastre actuale şi a celor viitoare.

Controlul intern

Ţin să menţionez că orice obiectiv necesită şi un control.

Deja astăzi se desfăşoară măsuri de constituire a Serviciului de audit şi control intern.

Atunci cînd alegătorii, în orice localitate a ţării, întreabă “Putem noi oare avea încredere?”, la care partidul răspunde “DA!”, răspunderea pentru încredere revine nu doar celui care a fost ales, ci şi întregului activ de partid.

Anume de aceea, stimaţi membri ai partidului, noi toţi purtăm răspundere colectivă în faţa alegătorului nostru.

Contactul cu societatea

Partidul Socialiştilor a fost întotdeauna un partid deschis. Majoritatea activităţilor noastre sînt absolut deschise pentru mass-media, indiferent de tenta sau apartenenţa acestora din urmă. Nu avem ce ascunde de cetăţeni. Aşa ar trebui să fie şi în continuare.

Pe de altă parte, atunci cînd nimeni nu lua în seamă partidul, cînd apăreau informaţii absolut denaturate, noi informam societatea cu privire la ideile şi acţiunile noastre prin intermediul dialogului direct cu cetăţenii şi prin intermediul ziarului de partid “Socialiştii”.

Cîţiva ani în urmă, ziarul era unica sursă de informare veridică. Astăzi, acesta este o ediţie cotată. Ziarul este cunoscut, este aşteptat şi citit.

Într-o perioadă scurtă de timp, partidul şi-a intensificat prezenţa pe internet şi pe reţelele de socializare. Sînt nişte aspecte ce necesită consolidare şi dezvoltare, aspecte la care mai avem de lucru.

Un partid modern ar trebui să fie deschis la maximum faţă de alegătorul său şi faţă de toţi cetăţenii. Noi vom accentua în mod special acest aspect.

Epilog

Stimaţi colegi,

Toate cele expuse reprezintă doar o mică parte din obiectivele noastre şi modalităţile de soluţionare, precum şi provocările cu care ne confruntăm.

Purtăm cu toţii o răspundere mare pentru viitorul Moldovei, pentru fiecare familie, pentru fiecare copil, pentru pensionarii, veteranii noştri care au construit şi au făurit ţara.

Spre deosebire de alţii, noi ştim cum să facem ca lucrurile realmente să evolueze în bine. Avem un lider puternic — Preşedintele ţării. Avem cea mai bună echipă din ţară. Avem soluţii puse la punct.

Şi, lucrul cel mai important, avem dorinţa sinceră de a păstra Moldova, de a o transforma într-o ţară dezvoltată, din care nu ai dori să pleci, în care ai dori să trăieşti.

Sîntem convinşi: Moldova are Viitor!

Onorată asistenţă,

Pe final, doresc sa mulţumesc tuturor celor prezenţi în această sală.

Mulţumesc domnului Preşedinte pentru faptul că a consolidat un partid atît de puternic şi credibil.

Mulţumesc oaspeţilor de peste hotare pentru sprijinul şi încrederea acordată în dezvoltarea Republicii Moldova.

Mulţumesc corpului diplomatic pentru colaborarea productivă pe care o avem pe plan intern.

Mulţumesc experţilor naţionali şi internaţionali pentru înalta apreciere a activităţii Partidului socialiştilor

Şi nu în ultimul rînd doresc sa mulţumesc membrilor echipei noastre, tuturor, celor care au fost antrenaţi în alegerile prezidenţiale, celor care au mers din casă în casă, promovînd valorile partidului şi informînd cetăţenii despre necesitatea alegerii unui Preşedinte al întregului popor.

Vă mulţumesc tuturor, datorită DVS: Republica Moldova are viitor!!!

Sursa: psrm.md

Socialiştii au înaintat o moţiune simplă de cenzură împotriva activităţii ministrului Educaţiei, Corina Fusu Socialiştii au organizat o acţiune de protest împotriva majorării tarifelor la energia electrică