Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Socialiştii au înaintat o moţiune simplă de cenzură împotriva activităţii ministrului Educaţiei, Corina Fusu

|versiune pentru tipar||
PSRM / 8 decembrie 2016
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, în cadrul şedinţei Parlamentului RM, fracţiunea PSRM a înaintat o moţiune simplă asupra activităţii ministrului Educaţiei, Corina Fusu care a permis o serie de nereguli grave în cadrul ministerului pe care îl conduce. Socialiştii consideră că în urma anchetei ofiţerilor Centrului Naţional Anticorupţie care a scos la iveală abateri grave privind achiziţionarea produselor alimentare pentru şcoli şi grădiniţele de copii, prin favorizarea agenţilor economici dar şi a calităţii proaste a produselor livrate, ministrul Educaţiei şi toţi cei implicaţi, trebuie demişi.

Deputatul Partidului Socialiştilor, Vladimir Odnostalco, a supus unei critici vehemente activitatea ministrului Educaţiei din Republica Moldova, Corina Fusu, în cadrul audierilor parlamentare pe marginea problemei furnizării produselor alterate în grădiniţele de copii şi şcoli.

După cum a indicat deputatul, în ciuda faptului că despre problema în cauză se discută deja de mai mult timp, ministru Educaţiei n-a depus nici un efort pentru a o soluţiona. În timp ce Fusu încerca să demonstreze deputaţilor că nu are nicio vină, Odnostalco a subliniat că un conducător de minister poartă răspundere directă pentru cele întîmplate. În acelaşi timp, el a amintit celor prezenţi că anume Fusu decide asupra numirii conducătorilor instituţiilor preşcolare şi şcolare din ţară, principalul criteriu fiind apartenenţa de partid a persoanei candidate la numire, şi nu profesionismul sau competenţa.

“De doi ani, ministerul pe care-l conduce Corina Fusu s-a transformat într-o agenţie de ocupare a forţei de muncă pentru membrii Partidului Liberal. Criteriul pe angajare îl constituie carnetul de partid, şi nu competenţa şi calităţile profesionale. Dumneavoastră numiţi directorii de şcoli şi grădiniţe unde se produc ilegalităţi. Sînteţi conducător, deci trebuie să răspundeţi. Purtaţi răspundere pentru tot ce se întîmplă în Ministerul pe care-l conduceţi”, a spus Odnostalco.

Potrivit deputatului, evenimentele produse la Chişinău nu sînt o simplă neglijenţă, ci un cinism strigător la cer.

“Apare întrebarea: şi aceşti funcţionarii au şi ei copii? Au nepoţi? V-aţi hrăni copiii cu astfel de produse? Răspunsul este evident — nu! Şi de ce faceţi acest lucru altor copii? În special celor care vă achită salarii prin impozitele pe care le plătesc, celor care v-au votat? Lăcomie fără limite, corupţie masivă în cadrul ministerelor — de aici vin consecinţele pe care le avem, şi noi ar trebui să le punem capăt. În ţările civilizate, o femeie-ministru se asociază, în primul rînd, cu grija pentru copii. La noi, ministrul Fusu se asociază cu carnea împuţită şi cu peştele cu viermi”, a adăugat Odnostalco.

Deputatul PSRM a menţionat că toţi cei implicaţi direct şi indirect în cazurile de livrări, în grădiniţele de copii şi şcoli, a produselor alimentare alterate, trebuie să fie urmăriţi penal.

“De ce ministrul Educaţiei continuă să se afle în libertate? În Europa, pentru aşa ceva îi încarcerează direct din birou. Fusu se ocupă de orice, numai nu de propriile obligaţii de serviciu. Astfel de persoane nu trebuie să administreze lucrurile în domeniul educaţiei. Cei care permit să ne fie hrăniţi copiii cu produse alterate, trebuie să stea la închisoare şi să mănînce ei înşişi de 8 lei şi 50 de bani, pe care Guvernul îi alocă, zilnic, pentru alimentarea copiilor”, a subliniat el.

Reieşind din cele spuse, fracţiunea PSRM în Parlamentul RM a iniţiat o moţiune de cenzură împotriva Corinei Fusu care se face vinovată de situaţia creată, trebuie demisă de la conducerea Ministerului Educaţiei şi trasă la răspundere pentru carenţele grave din activitatea sa.

De asemenea, socialiştii vor insista pe organizarea inspecţiilor la nivel naţional pentru a verifica modul de încheiere a contractelor pentru achiziţionarea de produse alimentare pentru instituţiile de învăţămînt, precum şi organizarea depozitării produselor în instituţiile de învăţămînt din întreaga ţară.

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra activităţii doamnei Corina Fusu, Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintează moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova, doamnei Corina Fusu.

Motivarea

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie au realizat o anchetă potrivit căreia, procesul de achiziţii publice privind achiziţionarea produselor alimentare pentru şcoli şi grădiniţele de copii a avut loc cu abateri grave de la legislaţie prin favorizarea agenţilor economici.

Aceste abateri au avut loc prin intermediul funcţionarilor Organului local de specialitate în domeniul educaţiei, care au fost reţinuţi.

Cel mai trist este că aceste acţiuni au dus la prejudicierea stării de sănătate a copiilor care au consumat şi urmau să consume produse alimentare de o calitate inferioară celei contractate.

Ofiţerii CNA, de fapt, nu au reţinut principalul suspect şi complice în această cauză penală, care nu este altcineva decît slugarnicul membru al Partidului Liberal, actuala Ministră a Educaţiei — Corina Fusu.

Tindem să creştem natalitatea şi să stopăm exodul populaţiei din ţară doar în declaraţii, dar în realitatea admitem să alimentăm copii cu produse necalitative, cu produse alterate care nu au fost supuse controalelor de rigoare fiindcă nu avem nimic valoros, nici chiar copiii.

În urma reţinerilor care au fost declanşate în zilele acestea, unii se întreabă retoric cum de s-a întîmplat aşa ceva? Foarte simplu! Suntem un stat captivat de corupţie, fiindcă în funcţiile de conducere s-au instituit persoane după interese şi nu după competenţe.

Despre calitatea produselor alimentare şi neconformitatea la standarde s-a tot vorbit pe parcursul cîtorva ani.

Din 30 iulie 2015, dată cînd Corina Fusu a fost investită în funcţia de ministru al educaţiei, nu au fost întreprinse măsuri pentru asigurarea corespunzătoare a alimentaţiei copiilor în instituţiile de învăţămînt. Intenţiile dnei Fusu, de a îmbunătăţi situaţia au fost foarte palide şi s-au redus la adoptarea unui Ordin cu privire la normele financiare pentru alimentarea copiilor/elevilor din instituţiile de învăţămînt. Astfel, din 18 august 2016 norma stabilită de Ministerului Educaţiei pentru alimentaţia copiilor din instituţiile de educaţie antepreşcolară şi de învăţămînt preşcolar, variază între 4,65 şi 22,05 lei. Această sumă variază în funcţie de programul de activitate al grădiniţei fie că este de 4 sau 24 ore.

Normele financiare pentru alimentarea gratuită a elevilor claselor I-IV din instituţiile de învăţămînt publice şi private, precum şi a elevilor claselor V-XII din instituţiile de învăţămînt din raioanele de est ale Republicii Moldova au fost stabilite în sumă de — 7,45 lei/zi.

Prin urmare, dacă e să raportăm aceste sume de necesarul nutriţional al copiilor, aceasta nici pe departe nu-l poate acoperi, fiindcă în alimentaţia zilnică a copilului nu trebuie să lipsească proteinele de natură animală — brînzeturi, ouă, peşte, carne, dar şi fructele şi legumele. Este foarte simplu să facem un calcul şi să constatăm că statul acoperă doar 2/3 din suma necesară pentru o alimentaţie adecvată a copiilor.

În urma unor investigaţii medicale şi a numeroase verificări, autorităţile au depistat metode gastronomice necorespunzătoare şi produse alimentare cu conţinut ridicat de sare, zahăr şi grăsimi. Potrivit unor date statistice prezentate de Ministerul Sănătăţii, la nivel rural circa 75% dintre copii suferă de maladii gastro-intestinale şi doar 25% dintre aceştia sunt perfect sănătoşi. Fiecare al doilea copil din Chişinău este bolnav. Dna Ministră a educaţiei nu s-a arătat îngrijorată sau indignată de aceste statistici.

A crescut şi numărul elevilor cu boli endocrine cauzate de dereglări metabolice şi activitatea sistemului nervos. Mulţi copii sunt infestaţi cu viermi paraziţi intestinali. Principalele cauze sunt nerespectarea igienei personale, insuficienţa educaţiei din partea părinţilor, pedagogilor, lucrătorilor medicali, starea sanitară nesatisfăcătore şi neefectuarea permanentă a măsurilor de salubrizare a localităţilor. Printre cauzele morbidităţii copiilor pot fi enumerate următoarele: Starea materială precară a familiilor; Factorii ereditari şi imunitatea scăzută a copiilor; Calitatea alimentării copiilor acasă şi la şcoală; Condiţiile de instruire în instituţiile de învăţămînt; Nerespectarea unor condiţii sanitaro-igienice: regimul termic, iluminare, mobila care nu corespunde vîrstei, etc.; Nu este realizat în măsura cuvenită procesul educaţional în vederea păstrării sănătăţii copiilor.

Potrivit Codului Educaţiei, şi anume art. 140, Ministerul Educaţiei este cel care: elaborează şi promovează politicile de stat în domeniul educaţiei; elaborează planul strategic de cheltuieli pentru sistemul naţional de educaţie şi cercetare în învăţămîntul superior, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale; elaborează proiectul bugetului de stat pentru instituţiile de învăţămînt şi de cercetare subordonate; coordonează şi monitorizează activitatea financiară a instituţiilor de învăţămînt publice subordonate, etc.

De asemenea, Ministerul Educaţiei “organizează achiziţii publice de bunuri, lucrări şi servicii pentru sectorul educaţional în cadrul programelor naţionale”, dar la nivel de unitate teritorial-administrativă, Ministerul Educaţiei implementează atribuţiile ce-i revin prin intermediul Organului local de specialitate în domeniul învăţămîntului al administraţiei publice locale de nivelul al doilea — Direcţiile de învăţămînt raionale/municipale.

Totodată, Ministrul Educaţiei este cel care are dreptul să adreseze autorităţilor administraţiei publice locale propuneri argumentate de încetare a raporturilor de muncă ale unor şefi ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului sau ale unor directori ai instituţiilor de învăţămînt. Dna Fusu a preferat să accepte tacit ilegalităţile şefilor Direcţiilor de învăţămînt, devenind astfel complice al licitaţiilor trucate.

Toate lucrurile murdare ies la iveală treptat. Investigaţiile realizate au explicat tăcerea dnei Fusu şi anume, s-a constat că persoanele implicate în organizarea licitaţiilor sînt membri ai aceluiaşi partid din care face parte dna Fusu.

De asemenea, în licitaţii sînt implicate şi persoane din cabinetul dnei Fusu, de exemplu consiliera Tatiana Ceborati şi rudele acesteia care sînt angajaţii firmei “Sanex Comerţ”, dar şi reprezentanţii firmei “Status-Prim”, principalii furnizori de produse alimentare în grădiniţele din Chişinău.

“Sanex Comerţ” a livrat pe parcursul anului 2016 produse alimentare copiilor de la grădiniţele de copii din sectoarele Botanica, Centru şi Ciocana, iar pentru cele 9 contracte încheaiate s-a ales cu un venit în valoare de 8 mln lei. Această firma a încheiat pe 300 contracte cu primăriile, lieele, instituţiile medicale din mai multe raioane ale republicii. “Status-Prim” are aceeaşi adresă juridică ca şi “Sanex Comerţ” care la fel a furnizat produse alimentare instituţiilor de învăţămînt.

Cel mai mare furnizor de produse necalitative este compania “Crinic Grup”, cea care, doar pentru livrarea produselor alimentare în grădiniţele din Capitală în anul 2016, a câştigat şapte licitaţii. Cele mai bănoase trei contracte firma le-a semnat cu Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport (DETS) a sectorului Rîşcani, a cărui şef este membru a partidului liberal, suma acestor licitaţii a ajuns la 4.665.890 de lei.

Direcţia de învăţămînt din sect. Buiucani a semnat cu această firmă patru contracte de achiziţii în valoare de 472.012 lei.

Contrar prevederilor legale, Direcţiile de învăţămînt nu stabileau cerinţe foarte mari atunci cînd anunţau licitaţiile, era suficient să deţină o copie a certificatului de înregistrare a companiei, un certificat că îşi plăteşte impozitele, ultimul raport financiar, autorizaţiile sanitar-veterinare de funcţionare a firmei, dar şi o declaraţie privind conduita etică şi neimplicarea în practici frauduloase şi de corupere. De pregătirea licitaţiilor mereu se ocupa una şi aceeaşi persoană — contabilul-şef, iar conducător al grupului de lucru pentru desfăşurarea concursului era şeful Direcţiei de învăţământ.

Nu s-au petrecut aceste licitaţii nici fără implicarea reprezentanţilor Inspectoratului Fiscal, deoarece firma “Crinic-Grup” este înregistrată la locuinţa unei funcţionare a Inspectoratului Fiscal de Stat din mun. Chişinău. În aceeaşi locuinţă îşi are sediul şi firma “Cordacom SRL”. O altă firmă care a semnat contracte cu Direcţiile de învăţămînt a căror valoare este de 10,3 mln lei, dintre acre 7,8 mln lei sunt achiziţiile făcute de Direcţia învăţămînt Rîşcani, unde amintim că activează membrii partidului liberal, este firma “Lovis Angro”.

Suma prejudiciilor cauzate statului este de milioane de lei, doar în anul 2015, în licitaţii figurează aceleaşi firme: SRL “Artprest Grup” care a semnat contracte în valoare de 11695429,41 lei; SRL “Crinic grup”, a semnat contracte în valoare de — 6277996,23 lei; SRL “Lovis Agro” — 87923 lei şi SRL “Draur Grup” — 86273,5 lei.

Spre regret nu cunoaştem valoarea prejudiciului cauzat copiilor ce au consumat produsele alimentare distribuite de aceste firme, cert este că aceste prejudicii sînt considerabile, deoarece vorbim de cei care sînt viitorul Republicii Moldova şi cei care de facto merită atenţia şi grija noastră.

Alarmant este că firmele respective continuă să distribuie produse alimentare instituţiilor contractate. Nu există o interdicţie în acest sens. La fel, este neclar ce se întîmplă cu produsele alterate care nu au fost acceptate de grădiniţe. Tindem să credem că acestea sînt distribuite altor instituţii publice sau puse în comerţ.

Prin urmare, este evident că dna Fusu se face vinovată de situaţia creată prin stabilirea unor norme financiare insuficiente pentru alimentarea corespunzătoare a copiilor, prin faptul că nu a monitorizat modul în care sunt respectate aceste norme, prin faptul că nu a monitorizat procesul de achiziţii publice şi nu a înaintat propuneri argumentate de încetare a raporturilor de muncă ale unor şefi ai organelor locale de specialitate în domeniul învăţămîntului care se fac responsabili de trucarea licitaţiilor şi alimentarea copiilor cu produse necalitative ce au dus la lezarea dreptului la sănătate a acestora şi nici nu a solicitat premierului convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului naţional pentru protecţia drepturilor copilului pentru a discuta la subiectul alimentaţiei copiilor la nivel naţional.

Această doamnă nu poate sta la cîrma unui instituţii publice de nivelul Ministerului, această doamnă poartă responsabilitatea primară pentru cele întîmplate. Dînsa merită să fie destituită din funcţia deţinută, pusă în izolatorul de detenţie preventivă alături de persoanele reţinute şi alimentată cu acele produse ce se repartizau instituţiilor de învăţămînt.

Dispozitivul

Avînd în vedere motivaţia expusă mai sus care demonstrează carenţele grave din activitatea Ministrului Educaţiei, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, solicităm:

  1. Iniţierea procedurii de demitere din funcţie a Ministrului Educaţiei, doamna Corina Fusu;
  2. Efectuarea, la nivel naţional, a controalelor privind modul de organizare şi realizare a licitaţiilor privind achiziţionarea produselor alimentare pentru copii şi elevi;
  3. Efectuarea, la nivel naţional, a controlului calităţii produselor alimentare şi a încăperilor de depozitare din cadrul instituţiilor de învăţămînt.

Sursa: psrm.md

Majorarea vîrstei de pensionare. Genocidul social continuă Zinaida Greceanîi a fost aleasă preşedinte al Partidului Socialiştilor din RM