Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Socialiştii au înregistrat moţiunea simplă de cenzură contra ministrului Corina Fusu

|versiune pentru tipar||
PSRM / 27 mai 2016 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Igor Dodon, liderul Partidului Socialiştilor a declarat în cadrul unui briefing că fracţiunea PSRM va iniţia în fiecare săptămînă căte o moţiune simplă de cenzură şi va chema la raport în plenul parlamentului cîte un ministru, iar astăzi socialiştii au înregistrat moţiunea de cenzură contra ministrului Educaţiei, Corina Fusu. Dodon a precizat că moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Filip, elaborată de socialişti n-a fost semnată de liberal-democraţii şi comunişti în ciuda faptului că, anterior ei au susţinut public această iniţiativă şi chiar au prezentat propriile completări la textul documentului.

“În această legislatură există doar o singură opoziţie — PSRM. Constatăm că doar 24 de deputaţi socialişti sînt deschişi şi pregătiţi pentru ca această guvernare să plece în demisie. Noi nu ne temem de alegeri parlamentare anticipate. Noi suntem gata să dăm curs solicitărilor a peste 80% din cetăţeni ai RM care doresc alegeri parlamentare anticipate, iar cea mai rapidă cale este demisia guvernului şi nealegerea altui guvern” a spus Dodon.

Liderul PSRM a declarat, că astăzi va înregistra moţiunea de cenzură şi va cere demisia ministrului Educaţiei, Corina Fusu.

“Pentru aceasta sunt necesare 15 semnături, adică iniţiativa a 15 deputaţi. Ne punem drept sarcină ca în fiecare săptămînă cîte un ministru să vină cu raport în plenul parlamentului pe domeniul de care este responsabil. Şi nu are cum să evite acest lucru. Conform Constituţiei moţiunea simplă de cenzură se înregistrează în Parlament şi ministrul este obligat, în decurs de 14 zile, să vină în Parlament cu raport. Astăzi înregistrăm moţiunea de cenzură şi cerem demisia ministrului, Corina Fusu. În fiecare săptămîna va fi chemat «la covor» cîte un ministru al acestui Guvern oligarchic pînă cînd o să ajungă şi rîndul lui Filip”, a conchis Igor Dodon.

Sursa: socialistii.md

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra activităţii doamnei Corina Fusu, Ministrul Educaţiei al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintează moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova, doamnei Corina FUSU.

Motivarea

Pe parcursul activităţii sale, actuala conducere a Ministerului Educaţiei a dat dovadă de incompetenţă şi s-a organizat sub forma unui mecanism de promovare a intereselor Partidului Liberal. Nici o reformă din domeniul educaţiei, promisă de către doamna Ministru Corina Fusu nu a avut loc şi nici nu este în derulare. Mai mult, avem temeiuri să menţionăm că doamna Ministru promovează sau cel puţin tolerează corupţia în sistemul educaţional din Republica Moldova. Astfel, menţionăm următoarele încălcări şi abuzuri:

În primul rînd, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţământ general are loc în condiţii discriminatorii avînd în vedere că directorii sunt numiţi după criterii de apartenenţă politică, iar majoritatea lor absolută nu provin din sistemul educaţional, ci desfăşoară alt gen de activitate în mod normal. Astfel, menţionăm că, în urma acestor concursuri, în adresa Ministerului Educaţiei sunt depuse un număr mare de contestaţii, practic de la fiecare instituţie de învăţămînt, care rezultă în litigii.

Astfel, concursurile pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general organizate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova au un caracter pur formal, ignorînd principiile legalităţii şi echităţii şi promovînd în mod direct interesele conducerii Ministerului.

Drept exemplu menţionăm modul de desfăşurare a concursului la funcţia de director al şcolii profesionale nr. 11 din mun. Chişinău, şi anume proba scrisă, care a avut loc la data de 08.10.2015. În acest caz s-au observat următoarele încălcări: intimidarea psihologică a candidatului care a obţinut punctajul maxim, în folosul contracandidatului care a dat dovadă de o pregătire mai slabă dar convenea conducerii Ministerului Educaţiei după criterii de partid, tergiversarea numirii propriu-zise a cîştigătorului, susţinerea vădită a unui candidat în defavoarea altuia şi, respectiv, discriminarea candidaţilor, etc. Mai mult, în cazul în care un candidat obţinea cel mai bun punctaj, dar acesta nu convenea Ministerului Educaţiei, se organiza un concurs repetat sau se anula rezultatul concursului, ca ulterior să fie numit director acel candidat favorizat de Ministerul Educaţiei.

Realizarea în practică a acestor concursuri în special în instituţiile de învăţămînt cu limba de predare alta decît cea de stat a provocat îngrijorarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale din Republica Moldova deoarece testele pentru concurs, elaborate de Ministerul Educaţiei, sunt doar în limba de stat.

Este cunoscut faptul că, din numărul total al instituţiilor de învăţămînt lichidate pînă la ora actuală, aproape jumătate sunt instituţii cu limba rusă de predare.

Or, desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea funcţiei de director şi director adjunct în instituţiile de învăţămînt general doar în limba de stat discriminează candidaţii vorbitori de limba rusă.

Promovarea acestei modalităţi de testare de către conducerea Ministerului educaţiei şi instituţiile subordonate la nivel local, vădit angajate politic, ne dă temei să credem că actuala conducere a Ministerului Educaţiei va acţiona pentru reducerea învăţămîntului în limba rusă.

O altă încălcare abuzivă este şi repartizarea planului de admitere care are loc la fel după criterii de partid. Spre exemplu, unele instituţii care nu dispun nici măcar de bază materială, săli de laborator şi profesori calificaţi obţin plan de admitere la specialităţile care sunt de bază în alte instituţii, care dispun de cele sus-menţionate.

În final, suntem indignaţi de faptul că Ministerul Educaţiei permite funcţionarea unor instituţii care nu au autorizare de funcţionare şi nu au fost acreditate pe parcursul întregii perioade de activitate. Diplomele acestor instituţii sunt lipsite de orice bază juridică. În plus, are loc ignorarea intereselor profesorilor angajaţi în aceste instituţii, încălcarea legislaţiei, profesorilor nefiindu-le mărite salariile în conformitate cu Hotărîrea Guvernului din 2012. Mai mult, unele instituţii neglijează petrecerea orelor de educaţie fizică, obţinînd note ce nu corespund realităţii la disciplina dată. Inadmisibil este şi faptul că Ministerul se eschivează de la oferirea unor explicaţii clare şi coerente la subiectele sus-menţionate, ignorînd angajamentele pe care le are faţă de Parlament.

Un alt factor important este promovarea în sistemul de învăţămînt al Republicii Moldova în mod abuziv şi unilateral de către doamna ministru a culturii, istoriei şi intereselor unui stat străin şi anume România. Această moţiune simplă este doar una din primele acţiuni prin care ne manifestăm dezacordul faţă de iresponsabilitatea unui reprezentat al Guvernului în faţa societăţii, care poate atît de uşor să joace cu soarta copiilor şi tinerilor noştri.

Stimaţi deputaţi, nu mai putem tolera această situaţie şi această poartă deschisă pentru corupţie şi trafic de influenţă nu mai putem privi incompetenţa doamnei ministru Corina Fusu. Ne întrebăm cum este posibil ca într-un stat de drept, corupţia să fie promovată şi impusă în domeniul cel mai sensibil — formarea tinerilor specialişti care urmează să activeze şi să conducă această ţară în viitor. Pericolul creat de indiferenţa, incompetenţa şi inconştienţa actualei conduceri a Ministerului nu poate fi lăsat fără atenţie din partea noastră.

Dispozitivul

Avînd în vedere motivaţia expusă mai sus care demonstrează carenţele grave din activitatea Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, solicităm în mod de urgenţă, iniţierea procedurii de demitere din funcţie a Ministrului Educaţiei al Republicii Moldova doamna Corina Fusu.

Sursa: parlament.md

Socialiştii au înregistrat şi înaintat Biroului Permanent al Parlamentului un proiect de lege privind excluderea termenului limită de activitate în baza patentei de întreprinzător Socialiştii îl acuză pe Şalaru de vînzarea tehnicii militare moldoveneşti peste hotare şi anunţă despre înregistrarea unei moţiuni simple împotriva ministrului