Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

PSRM solicită demisia ministrului Afacerilor Externe

|versiune pentru tipar||
PSRM / 2 iunie 2017
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Fracţiunea parlamentară a Partidului Socialiştilor a înregistrat pe data de 2 iunie iniţiativa privind moţiunea simplă adresată ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene.

În termen de două săptămâni, această chestiune trebuie să fie examinată la şedinţa Parlamentului. Iniţiativa a fost prezentată în cadrul şedinţei din 2 iunie, de deputatul Vladimir Ţurcan. El a declarat că decizia a fost luată după ce majoritatea parlamentară a refuzat să-i audieze pe ministrul Afacerilor Externe, Andrei Galbur şi pe şeful Serviciului de Informaţii şi Securitate, Mihai Balan, cu explicaţia privind expulzarea diplomaţilor din ţară.

Măsurile radicale împotriva diplomaţilor ruşi au fost luate de guvernul moldovean fără explicaţii. Vladimir Ţurcan le-a numit demers inadecvat, încă un spectacol, deoarece acţiunea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene (MAEIE) nu corespunde nici unei practici diplomatice, nici Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice din 1961 şi au un impact negativ asupra “promovării intereselor naţionale” a Republicii Moldova.

Deputatul socialist a numit mai multe motive pentru demisia ministrului Afacerilor Externe al Republicii Moldova: problemele economice, ca urmare a punerii în aplicare a Acordului privind asocierea cu UE, afectând în mod negativ reintegrarea ţării, promovarea NATO, probleme de comunicare cu diaspora — “MAEIE nu are nici o idee despre cât de mulţi cetăţeni avem în străinătate”, promovarea personalului necalificat.

“Am impresia că MAEIE promovează politica celor care acţionează în conformitate cu regula — în politica externă a Moldovei ar trebui să predomine un haos bine controlat”, a menţionat Vladimir Ţurcan.

Preşedintele Parlamentului, Andrian Candu a declarat că moţiunea simplă la adresa Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene conţine argumente şi este semnată de numărul necesar de parlamentari. Conform legii, moţiunea va fi examinată în termen de 14 zile. Data exactă va fi stabilită de Biroul permanent al Parlamentului.

Sursa: psrm.md

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra politicii externe realizate şi promovate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02 aprilie 1996, înaintează moţiunea simplă asupra modului de realizare şi promovare a politicii externe.

Motivarea

Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil, este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valorile supreme şi sunt garantate.

Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

Statul în exercitarea atribuţiilor sale este obligat să asigure, în măsura mijloacelor de care dispune, progresul economic, tehnic şi uman,, să menţină ordinea şi să garanteze stabilitatea politică şi socială, trebuie să apere interesul general al tuturor cetăţenilor şi al fiecărui în parte.

Rolul şi scopul statului se realizează prin funcţiile sale, care sunt, funcţii interne şi funcţii externe.

Interesul naţional, ce urmează a fi apărat şi promovat de oricare stat, constituie tot ceea, ce un stat în numele societăţii pe care o reprezintă înţelege să păstreze şi să dezvolte în relaţiile internaţionale. Aşadar, interesul naţional constă în afirmarea tuturor valorilor naţionale, de către un stat, în scopul asigurării dăinuirii stabilităţii şi prosperităţii statului respectiv şi a dezvoltării şi propăşirii naţiunii.

Cu cît interesele naţionale sunt promovate mai flexibil, mai eficace şi creator, prin intermediul instrumentelor de putere naţională cu atât corelaţia dintre acestea — interese şi instrumente de putere naţionale — este mai strînsă.

Politica externă este instrumentul de realizare a interesului naţional, iar dacă acesta este unul nedefinit, greşit sau nu răspunde necesităţilor politicii interne, atunci viabilitatea şi integritatea statului este ameninţată.

Astfel, prin politica externă se subînţelege totalitatea scopurilor pe care un stat le urmăreşte şi a sarcinilor pe care şi le-a asumat pe plan internaţional, precum şi totalitatea metodelor şi mijloacelor prin care statul acţionează pentru realizarea lor.

În conformitate cu prevederile Legii Supreme a ţării, în Republica Moldova sunt trei instituţii publice, ce au tangenţă nemijlocită cu politica externă a statului, şi anume, Preşedintele, Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova.

Necătînd la faptul că în conformitate cu prevederile constituţionale, Parlamentul aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului, iar Preşedintele poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale şi le prezintă spre ratificare, anume Guvernul este acea autoritate care trebuie să asigure realizarea politicii interne şi externe a statului.

Astfel, potrivit prevederilor art. 18 din Legea cu privire la Guvern, ultimul poartă tratative şi ia parte la negocieri, acordă împuterniciri pentru iniţierea negocierilor şi semnarea tratatelor, încheie tratate internaţionale şi asigură îndeplinirea lor; stabileşte relaţii multilaterale între Republica Moldova şi state străine, organizaţii internaţionale, asigură schimbul de informaţie; prezintă Preşedintelui Republicii Moldova propuneri privind acreditarea şi rechemarea reprezentanţilor diplomatici ai Republicii Moldova, înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rangului misiunilor diplomatice; reprezintă Republica Moldova în relaţiile internaţionale, precum şi asigură promovarea unui curs unic şi coerent în domeniul politicii externe.

La rîndul său, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, ca un organ central de specialitate al administraţiei publice în subordinea Guvernului, trebuie să asigure realizarea politicii externe a Republicii Moldova în concordanţă cu interesele naţionale, inclusiv monitorizarea şi coordonarea acestor procese, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi programul de activitate al Guvernului.

Astfel, pornind de la misiunea care îi revine, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene trebuie să apere şi promoveze pe plan extern interesele naţionale ale Republicii Moldova, asigurînd caracterul unic al politicii externe a statului; iniţieze şi desfăşoare activităţi internaţionale, contribuind la dezvoltarea relaţiilor diplomatice şi de cooperare cu toate statele, relaţii întemeiate pe principiile şi pe normele dreptului internaţional; asigură reprezentarea Republicii Moldova şi promovarea intereselor naţionale în statele lumii în cadrul organizaţiilor internaţionale, precum şi în contextul reuniunilor şi forurilor internaţionale; coordonează activitatea misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate; asigură aparatul central al Ministerului şi misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare cu personal calificat, contribuie la dezvoltarea relaţiilor cu diaspora moldovenească; etc.

În această ordine de idei, una dintre priorităţile incontestabile ale politicii externe moldoveneşti este de a dezvolta o zonă de stabilitate, pace şi prosperitate în ţările din imediata apropiere şi la nivel regional — în sud-estul Europei şi regiunea Mării Negre.

La fel, un important obiectiv al politicii externe a Republicii Moldova ar trebui să fie nu tendinţa de a cîştiga punctaj politic şi aprecierea pozitivă pentru puterea actuală, prin “demonstrarea” unui sprijin internaţional larg al acţiunilor sale, ci să lucreze asiduu în scopul protejării intereselor politice, social-economice şi umanitare ale Republicii Moldova pe arena internaţională şi pentru crearea unui mediu internaţional favorabil pentru reunificare, dar şi de dezvoltare a ţării.

În aceste condiţii, politica externă a statului urmează a fi concentrată pe promovarea intereselor naţionale prioritare prin stabilirea şi menţinerea relaţiilor reciproc avantajoase la nivel regional şi global, prin tendinţele de menţinere a securităţii naţionale, crearea condiţiilor favorabile pentru soluţionarea problemelor interne, precum şi dezvoltarea social-economică stabilă.

Însă, necătînd la importanţa modului de promovare şi implementare a politicii externe a statului, se constată că atît reprezentanţii Guvernului, cit şi a Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, demonstrează lipsa capacităţilor instituţionale şi intelectuale de-a promova o politică externă corectă, chibzuită şi responsabilă, ceea ce indiscutabil denotă un impact negativ nu doar asupra imaginii Republicii Moldova pe plan internaţional, ci şi asupra stabilităţii politice, economice şi sociale interne a statului, precum şi securităţii naţionale.

În această ordine de idei, drept dovadă pot fi invocate următoarele:

Dispozitivul

Avînd în vedere motivaţia expusă mai sus care demonstrează carenţele grave în activitatea Ministrului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, solicităm:

Sursa: parlament.md

Socialiştii sunt gata să iniţieze consultări cu toate fracţiunile din CMC privind candidatura primarului interimar, până va avea loc referendumul Socialiştii au părăsit sala de şedinţe a Parlamentului