Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPUM

Guvernanţi si Deputaţi! Ocrotiţi Femeia şi Veţi Salva Naţiunea!

|versiune pentru tipar||
PUM (astăzi PPDM) / 3 martie 2010
Partidul Popular Democrat din Moldova

Partidul Umanist din Moldova (PUM), Organizaţia de Femei a PUM, analizînd drepturile femeilor în lume, situaţia în care se află femeile din Republica Moldova şi indicii demografici ai ţării, au constatat, că drepturile femeii reprezintă o parte inalienabilă a drepturilor omului, ca egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi trebuie să fie o normă socială, dar discriminarea femeilor constituie o realitate a lumii contemporane şi a Republicii Moldova, care se manifestă prin limitarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la viaţă, la demnitate, la integritate corporală a femeilor.

Femeile în Republica Moldova constituie circa 52% din populaţia ţării sau 1.855,2 mii femei. Corelaţia fiind 100 femei la 93 bărbaţi. Dezechilibrul este consecinţa războiului, conflictelor militare şi deportările în perioada postbelică. Criza demografică din RM este determinată şi de micşorarea numărului de familii, creşterea numărului de divorţuri. Nu este protejată maternitatea, nu este adecvat stimulată natalitatea. Barierele de reproducere sunt: sărăcia, problemele financiare şi lipsa spaţiului locativ pentru familiile tinere, se resimte criza familiei contemporane.

În aceste condiţii femeile umaniste cer Guvernului RM:

  1. Respectarea prevederilor Constituţiei RM şi în special a art. 4, 16, 28, 43, 48, 49, 50.
  2. Crearea condiţiilor legislative şi social-economice pentru protecţia drepturilor femeii, respectarea Convenţiilor “Convenţia asupra drepturilor politice ale femeii”, “Convenţia privind consimţămîntul la căsătorie, vîrtsa minimă pentru căsătorie şi înregistrarea căsătoriei”, “Convenţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de discriminare faţă de femei”, “Declaraţia pentru eliminarea tuturor formelor de violenţă asupra femeilor” şi altele.
  3. Promovarea egalităţii şi echităţii de gen în politicile şi programele publice, prin promovarea femeilor în listele de deputaţi, la guvernare, la posturi de conducere.
  4. Respectarea mecanismelor de excludere a discriminării femeilor în Republica Moldova.
  5. Combaterea traficului de fiinţe umane şi oprirea sclaviei sexuale faţă de femei.
  6. Crearea condiţiilor de trai familiilor tinere, apartamente, locuri de casă, credite preferenţiale pînă la 25 de ani.
Rogojină Elena
Doctor în economie
Preşedinte, Organizaţia de Femei a Partidului Umanist din Moldova
Partidul Umanist din Moldova propune şi cere Guvernului indexarea lunară a salariilor, pensiilor, indemnizaţiilor, burselor în corelaţie cu nivelul inflaţiei Declaraţia Partidului Umanist din Moldova