Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiUCM

Declaraţia UCM cu privire la refuzul înregistrării de către Ministerul Justiţiei RM a Domnului Vasile Tarlev în calitate de Preşedinte ales al Uniunii Centriste din Moldova

|versiune pentru tipar||
UCM / 29 ianuarie 2009
Uniunea Centristă din Moldova

Partidul politic Uniunea Centristă din Moldova constată, că în urma alegerii Domnului Vasile Tarlev, Ex-Prim Ministru al Republicii Moldova, în calitate de Preşedinte al UCM la Congresul IV Extraordinar UCM din 27 septembrie 2008, asupra domniei sale şi a partidului, s-a declanşat o presiune administrativă impusă de partidul de guvernământ. Are loc o intimidare, o jignire personală şi a partidului, o lezare a demnităţii umane, o încălcare flagrantă a legislaţiei privind partidele politice şi drepturile fundamentale ale Omului.

Ministerul Justiţiei al RM tendenţios, fără argumentare legislativă, refuză operarea modificărilor în registrul partidelor politice, refuzând repetat înregistrarea Domnului Vasile Tarlev ca Preşedinte al Uniunii Centriste din Moldova în pofida faptului că a fost ales cu majoritatea covârşitoare de voturi la Congresul IV Extraordinar din 27 septembrie 2008 şi Congresul V Extraordinar din 13 decembrie 2008 prin vot deschis şi apoi secret, respectând toate prevederile statutare şi legale. Partidul UCM s-a conformat la deciziile Ministerului de Justiţiei al Republicii Moldova, prezentând integral dosarul partidului şi congreselor, incluzând toate documentele cerute de minister inclusiv suplimentar şi cele ne prevăzute de Statut şi legislaţie, dar Ministerul Justiţiei invocă ne argumentat, nelegitim “ne respectarea unor prevederi statutare”. Este evidentă implicarea politică directă şi executarea indicaţilor parvenite de la partidului de guvernământ, în aceste condiţii de constrângere administrativă şi presare psihologică, din partea autorităţilor, ne respectarea legislaţiei naţionale şi internaţionale, refuzul de a înregistra candidatura Domnului Tarlev Preşedinte UCM, constrângerea administrativă a unor lideri de partid şi intimidarea altor membri, partidul UCM aduce la cunoştinţa tuturor cetăţenilor RM, mass-mediei, Misiunilor Diplomatice acreditate în Republica Moldova, situaţia creată şi DECLARĂ:

Оn ajunul alegerilor Parlamentare în Republica Moldova continuă procesul de monopolizare şi uzurpare puterii de stat. Vrerea şi dorinţele unora devin lege. Această uzurpare a puterii de către partidul de Guvernământ este o încălcare flagrantă a Constituţiei Republicii Moldova şi poate fi considerată o crimă. Se lezează dreptul Omului la asociere, la alegere, etc. Puterea judecătorească nu este independentă. Toate acestea au loc în condiţii de propagandă pompoasă, tendinţei oficialităţilor de a se integra în Uniunea Europeană. Partidul politic Uniunea Centristă din Moldova va informa opinia publică, naţională şi internaţională, şi alte organisme internaţionale despre fărădelegile ce se comit în Republica Moldova.

Consiliul Politic UCM
Partidul Umanist va merge la alegeri cu Uniunea Centristă din Moldova Vasile Tarlev este primul pe lista electorală a UCM