Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideEvenimentePLDM

Congresul VIII Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova

|versiune pentru tipar||
PLDM / 9 septembrie 2018
Congresul VIII Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova

La 9 septembrie 2018 şi-a ţinut lucrările Congresul VIII Extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), eveniment la care au participat circa 400 delegaţi ai partidului din toată republica.

Delegaţii la congres l-au ales în calitate de preşedinte al PLDM pe deputatul Tudor Deliu, funcţie devenită vacantă după ce Viorel Cibotaru şi-a dat demisia de onoare. Congresul a adoptat şi o rezoluţie unde se menţionează că în perspectiva alegerilor parlamentare din 2019 “PLDM acceptă dezideratul unirii Republicii Moldova cu România ca pe o expresie firească a idealului membrilor săi” şi îşi asumă realizarea integrală a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Totodată, liberal-democraţii mizează pe o coaliţie largă, în cadrul familiei popularilor europeni, cu partidele partenere PAS şi Platforma DA.

După eveniment, liderul PLDM, Tudor Deliu a transmis un mesaj video pe o reţea de socializare unde a reiterat, inclusiv, prevederile rezoluţiei adoptată la congres: “PLDM va reabilita noţiunile de democraţie, va fi un apărător aprig al drepturilor şi libertăţilor individuale, iar dezideratul Unirii cu patria-mamă, va fi una din strategiile principale, alături de realizarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. De aceea, mizăm pe o coaliţie largă, cu partidele ce fac parte din familia popularilor europeni”.

Rezoluţia Congresului VIII extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova

Congresul al VIII-lea extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova constată că Republica Moldova se confruntă cu cel mai diabolic regim politic din toată istoria sa, caracterizat prin uzurparea puterii de către clientela politică a Partidului Democrat şi preluarea controlului statului de un grup restrâns de persoane cu vădite înclinaţii spre dictatură şi teroare.

Sistemul politic din ţara noastră a fost supus unei intervenţii arbitrare, care are ca scop conservarea puterii pentru actuala guvernare. Democraţia a fost transformată într-o fantomă, singurul scop al căreia este mimarea unor alegeri şi legiferarea unei puteri politice impuse prin fraudă electorală şi intimidare. Impunerea unui sistem electoral contestat de întreaga societate, dar şi de partenerii externi ai Republicii Moldova, trădează planul actualei guvernări de a anihila influenţa partidelor politice şi de a elimina orice concurenţă, toate cu un singur scop — menţinerea la putere cu orice preţ, contrar voinţei poporului.

Constituţia, care garantează bazele democratice de funcţionare a statului, a fost ignorată pe toată perioada guvernării Partidului Democrat, care a neglijat cu desăvârşire principiul separării puterii în stat. Parlamentul, instituţia principală în stat, nu mai reflectă opţiunea electoratului, iar configuraţia lui a fost modificată prin corupere, şantaj şi presiuni de ordin juridice. Partidul Liberal Democrat a pierdut astfel 18 deputaţi, situaţia fiind una generalizată şi care este comună tuturor partidelor reprezentate în Parlament. Legislativul a încetat să mai exercite una dintre funcţiile sale de bază — controlul parlamentar asupra procesului de implementare a legilor. Întregul proces politic şi guvernamental este controlat de Partidul Democrat fără a avea consimţământul electoratului.

Guvernul este condus din umbră prin structuri paralele de persoane care nu deţin nicio funcţie oficială în stat. Executivul este, la ora actuală, instrumentul prin care mafia îşi realizează propriile interese, acoperindu-se cu acţiuni populiste, în încercarea de a manipula încă o dată cetăţenii în ajunul alegerilor din 2019. Corupţia a afectat toate instituţiile publice şi este fenomenul ce defineşte esenţa guvernării actuale.

Republica Moldova garantează prin Constituţie că unul din principiile de bază ale administraţiei publice locale este autonomia. Aceasta presupune dreptul şi capacitatea efectivă ale comunităţilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în favoarea populaţiei, o parte importantă din treburile publice, fapt demolat acum, totalmente, de Partidul Democrat. Şefii mai multor administraţii locale sunt terorizaţi cu dosare penale inventate şi obligaţi să părăsească ţara sau să ceară azil politic în UE. Astăzi, practic, nu există primar care să nu aibă intentate 2–3 dosare penale gata pentru a fi şantajat în caz de nesupunere. Contrar voinţei electoratului PD a ajuns să controleze, în mod fraudulos, mai mult de 700 de primării.

Prin decizia de invalidare a alegerilor locale în municipiul Chişinău, prin utilizarea sistemului judecătoresc, puterea politică, exprimată prin coaliţia PDM, PSRM, PPEM, a distrus ultima iluzie despre funcţionalitatea statului. Invalidarea mandatului noului primar ales al municipiului Chişinău, Andrei Năstase, demonstrează adevărata miză a alegerilor parlamentare programate pentru 24 februarie 2019. Odată cu uzurparea puterii, procesul de reformare a justiţiei a fost deturnat, autocraţia devenind sursa legii, fapt ce subminează independenţa judiciară.

Republica Moldova se izolează tot mai mul la nivel internaţional şi devine partenerul unor regimuri autoritare declarate. Relaţiile cu Uniunea Europeană şi Statele Unite sunt tot mai dificile, iar suportul economic şi financiar, extrem de necesar ţării, a devenit imposibil din cauza derapajelor antidemocratice. În schimb regimul devine tot mai reacţionar, iar manifestările de forţă în raport cu orice formă de protest sunt tot mai prezente şi mai violente. Republica Moldova încalcă cu nonşalanţă toate acordurile internaţionale în domeniul drepturilor omului, la care este parte şi manifestă tot mai puţin respect pentru demnitatea umană şi dreptul absolut de a nu fi torturat. Expulzarea celor 7 profesori de la liceul “Orizont”, în condiţiile unor riscuri evidente de a fi torturaţi la ei în ţară, demonstrează lipsa de scrupule a regimului dictatorial din Republica Moldova.

Edificarea unui stat democratic este de neconceput fără o presă puternică şi liberă. În Republica Moldova însă media este puternic controlată politic, iar instituţiile independente sunt vulnerabile economic şi sub o presiune permanentă din partea autorităţilor. Compania publică IPNA “Teleradio-Moldova” se află sub controlul total al puterii şi este utilizată de PD ca element al maşinăriei propagandistice, dezinformând şi manipulând cetăţenii.

PLDM susţine cu fermitate că democratizarea societăţii presupune, în primul rând, respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Republica Moldova se confruntă cu grave probleme la acest capitol. Statul nu are nicio implicare în susţinerea sectorului asociativ, dimpotrivă, încearcă să-l subordoneze. PLDM constată o presiune crescândă asupra sectorului neguvernamental şi o tendinţă clară de a impune un control riguros asupra acestuia.

În planul politicii externe guvernarea actuală face declaraţii de integrare europeană, folosindu-le drept paravan pentru acţiunile sale antidemocratice. În acelaşi timp, mediul de securitate de pe continentul european este afectat de războiul ruso-ucrainean, fapt ce pune în evidenţă necesitatea accelerării proceselor de integrare europeană şi euro-atlantică. PLDM consideră că în problema transnistreană tentativele de substituire a formatului 5+2 prin negocieri directe, lipsite de transparenţă, cu oligarhi transnistreni, având la bază interesele reciproce de business, contravine intereselor naţionale şi ameninţă independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova.

Sărăcia şi depopularea este o consecinţă directă a declinului democraţiei şi a economiei naţionale. Este o consecinţă a lipsei de viziuni şi rezultatul direct al subordonării economiei intereselor unor grupări politico-financiare, afiliate guvernării PDM. Actualmente, Republica Moldova are o economie distrusă, orientată spre consumul mărfurilor de import, sărăcia şi exodul masiv al cetăţenilor în căutarea unor surse de existenţă devenind cartea de vizită a statului. Mediul de afaceri şi climatul investiţional se află în continuă degradare. Mii de mici afaceri s-au închis doar în ultimii ani din cauza presiunilor structurilor criminale secundate de instituţiile statului. Estorcarea oamenilor de afaceri, acapararea proprietăţilor şi a afacerilor prospere au impus exodul acestora. Republica Moldova a pierdut masiv din baza impozabilă, iar mediu de afaceri s-a degradat puternic.

Agricultura s-a transformat într-o activitate de subzistenţă a majorităţii covârşitoare a ţăranilor. Infrastructura agro-industrială ca şi piaţa agricolă naţională este practic inexistentă. Sistemul de susţinere a agriculturii este ineficient, netransparent şi clientelar, iar imixtiunile brutale ale autorităţilor centrale, prin instituirea barierelor tehnice la exportul produselor agricole, descurajează exporturile, reducând drastic veniturile producătorilor.

Lipsa acută de cadre didactice, dotarea insuficientă a instituţiilor de învăţământ, lipsa unui mecanism viabil de stimulare şi protejare a pedagogilor a provocat degradarea şcolilor şi scăderea randamentului sistemului de educaţie. Statul se concentrează pe proiecte grandomane şi inutile, cum ar fi Arena Chişinău, în timp ce din sistemul de educaţie lipsesc aproximativ 2000 de profesori. Reuşitele la mai multe materii scad dramatic în ultimii ani, fapt care lipseşte Republica Moldova de perspective de dezvoltare în domenii extrem de importante cum sunt IT sau cele tehnice.

În perspectiva alegerilor parlamentare din 2019, PLDM reprezintă opţiunea ce oferă şansa de renaştere, modernizare şi refacere morală.

PLDM are misiunea de a reabilita noţiunile de democraţie şi libertăţi individuale.

PLDM acceptă dezideratul unirii Republicii Moldova cu România ca pe o expresie firească a idealului membrilor săi.

PLDM oferă o nouă viziune asupra dezvoltării Republicii Moldova şi îşi asumă realizarea integrală a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, drept unica modalitate de obţinere a statutului de ţară candidat la aderare.

PLDM mizează pe o coaliţie largă, în cadrul familiei popularilor europeni, cu partidele partenere PAS şi Platforma DA.

Noi, delegaţii la Congresul al VIII-lea extraordinar al Partidului Liberal Democrat din Moldova, credem cu tărie că viitorul prosper al Republicii Moldova este garantat doar în cadrul Uniunii Europene, în componenţa căreia se vor realiza şi aspiraţiile seculare ale naţiunii române.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!