Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriParlamentare2001

Lista deputaţilor aleşi la 25 februarie 2001 în Parlamentul Republicii Moldova

Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (71 mandate)

Blocul electoral “Alianţa Braghiş” (19 mandate)

Partidul Popular Creştin Democrat (11 mandate)

Nr.Numele, prenumeleDomiciliulAnul naşteriiApartenenţa politică
1Voronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-economist, politolog, jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, prim-secretar al CC al PCRM
2Neguţa Andreimun. Chişinău1952PCRM
pedagog, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
3Vancea Iliemun. Chişinău1949PCRM
pedagog, Ministrul Educaţiei şi Ştiinţei
4Braghiş Dumitrumun. Chişinău1957-
inginer-energetician, Prim-ministru al Republicii Moldova
5Mişin Vadimmun. Chişinău1945PCRM
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
6Todoroglo Dmitriimun. Chişinău1944PCRM
agronom-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
7Iovv Vasilemun. Chişinău1942PCRM
inginer-tehnolog, politolog, doctor în economie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
8Roşca Iuriemun. Chişinău1961PPCD
jurnalist, preşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
9Calin Ivanmun. Chişinău1935PCRM
agronom-savant, politolog, diplomat, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
10Guţu Lidiamun. Chişinău1954-
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova
11Ostapciuc Eugeniamun. Soroca1947PCRM
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
12Ţurcan Vladimirmun. Chişinău1954-
jurist, Ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova
13Stoicov Iurieor. Călăraşi, jud. Ungheni1955PCRM
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
14Stepaniuc Victorcom. Costeşti, jud. Chişinău1958PCRM
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
15Zidu Dumitrumun. Chişinău1932PSM
pedagog, preşedinte al organizaţiei veteranilor din Republica Moldova
16Mantorov Olegs. Unguri, jud. Edineţ1947PCRM
pedagog, primarul comunei Calaraşovca, jud. Edineţ
17Alexei Nicolaemun. Chişinău1948-
jurist, doctor în drept, şef al Departamentului Combaterii Crimei Organizate şi Corupţiei (temporar suspendat)
18Prijmireanu Dumitrumun. Chişinău1951PCRM
pedagog, economist-organizator, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
19Magaleas Iulianmun. Chişinău1942PCRM
pedagog, politolog, preşedintele Companiei de Stat “Teleradio Moldova”
20Gudumac Evamun. Chişinău1941-
medic pediatru, doctor habilitat în ştiinţe medicale, şef de catedră chirurgie, anestezie, reanimare pediatrică, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
21Jdanov Alexandrumun. Chişinău1932PCRM
agronom-savant, doctor în ştiinţe economice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
22Cristea Valerianmun. Chişinău1950PCRM
inginer energetician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
23Tkaciuk Marcmun. Chişinău1966-
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, rector al Şcolii antropologice superioare din Republica Moldova
24Bondarciuc Nicolaemun. Chişinău1941PCRM
inginer-electrician, viceprimar general al mun. Chişinău
25Cubreacov Vladmun. Chişinău1965PPCD
jurnalist, vicepreşedinte al Partidului Popular Creştin Democrat, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
26Malachi Nicolais. Volintiri, jud. Tighina1952-
mecanic-agronom, preşedintele Consiliului judeţean Tighina
27Pentelei Vasilemun. Chişinău1947-
agronom-economist, preşedintele Curţii de Conturi al Republicii Moldova
28Borgula Ludmilamun. Chişinău1940PCRM
inginer-tehnolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
29Miron Antonmun. Chişinău1941PCRM
agronom-savant, vicepreşedintele Consiliului judeţean Chişinău
30Smochin Afanasiemun. Chişinău1945-
inginer-mecanic auto, Ministrul Transporturilor şi Comunicaţiilor
31Cosarciuc Valeriumun. Chişinău1955-
economist, viceprim-ministru al Republicii Moldova
32Ciobanu Victormun. Chişinău1956-
economist, doctor în sociologie, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
33Filimon Ivancom. Năpădeni, jud. Ungheni1955PCRM
agronom-savant, temporar neangajat în cîmpul muncii
34Chilat Valentins. Bârnova, jud. Edineţ1959PPCD
pedagog, preşedinte al filialei judeţene Edineţ a Partidului Popular Creştin Democrat
35Anton Gheorgheor. Străşeni, jud. Chişinău1937PCRM
zootehnician-savant, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
36Tabunşcic Gheorghe Dmitriimun. Chişinău1939-
agronom-savant, doctor în filozofie, consultant la ACB “Banca Socială”
37Sidorov Mihailmun. Chişinău1946-
jurist, avocat parlamentar
38Hotniciuc Borismun. Bălţi1941PCRM
economist, şef al Direcţiei administrative al procedurii de reorganizare şi lichidare la combinatul de mobilă din mun. Bălţi
39Novic Victoriamun. Chişinău1952PCRM
tehnician-tehnolog, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
40Cojuhari Borismun. Chişinău1944PCRM
specialist în finanţe şi credit, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
41Cociorvă Vladimircom. Brăviceni, jud. Orhei1958PDSF
zootehnician, primarul comunei Brăviceni, judeţul Orhei
42Timciuc Iacovmun. Chişinău1954PCRM
inginer-electronist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
43Prisacari Viorelmun. Chişinău1946-
epidemiolog, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, prorector în probleme de ştiinţă al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
44Chiţul Mihailmun. Chişinău1937PCRM
jurist, vicepreşedinte al Societăţii orăşeneşti de veterani a municipiului Chişinău
45Necoară Tatianamun. Chişinău1978PCRM
psiholog-manager, prim-secretar al CC al UTCM din Republica Moldova
46Doronin Vladimirmun. Chişinău1941PCRM
inginer-mecanic, deputat în Parlamentul Republicii Moldova, secretar al CC al PCRM
47Mrug Vitaliemun. Bălţi1956MPSN
inginer-constructor, director general, SA “Magistrala”
48Postoico Mariamun. Chişinău1950PCRM
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
49Eriomin Iuriemun. Chişinău1949PCRM
inginer-tehnolog, consultant superior al fracţiunii PCRM în aparatul Parlamentului Republicii Moldova
50Stîngaci Anatoliicom. Trinca, jud. Edineţ1953PCRM
zooinginer, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
51Gîrlă Eugeniumun. Chişinău1953PPCD
informatician, economist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
52Zlacevschi Victormun. Chişinău1944PCRM
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
53Culiuc Leonidmun. Chişinău1950-
profesor universitar, doctor habilitat, director al Institutului Fizicii Aplicate al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
54Gavriliuc Nataliamun. Chişinău1950PCRM
pedagog, director al Casei lucrătorilor din învăţămînt
55Andruşciac Victormun. Chişinău1934PCRM
pedagog, doctor în ştiinţe istorice, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
56Cîlcic Ivanmun. Comrat, UTA Găgăuzia1951PCRM
inginer-economist, şeful Direcţiei Statisticii din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
57Panfilov Vladimirmun. Chişinău1956PCRM
inginer-constructor, director adjunct al SA “Luiza-Farm”
58Guţu Ionmun. Chişinău1943PDSF
economist, doctor habilitat în economie, vicepreşedinte al Consiliului BCA “Unibanc”
59Rusu Mihailmun. Chişinău1941PCRM
tehnolog în coacerea pîinii, agronom, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
60Paterău Rioritamun. Bălţi1962PPCD
pedagog, şefă de catedră la colegiul de muzică şi pedagogie din mun. Bălţi
61Grec Ivanmun. Chişinău1939-
bibliotecar şi bibliograf, doctor în ştiinţe istori-ce, colaborator ştiinţific principal la Institutul interetnic al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
62Dragan Valentinor. Briceni,jud. Edineţ1952PCRM
inginer-mecanic, politolog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
63Morei Ionmun. Chişinău1955UCM
deputat în Parlamentul Republicii Moldova
64Chetraru Iosifor. Cimişlia, jud. Lăpuşna1945PCRM
zootehnician, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
65Pamujac Nicolaemun. Chişinău1948-
agronom, doctor habilitat în ştiinţe agrare, profesor universitar la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
66Palamarciuc Piotrmun. Chişinău1947PCRM
economist-organizator teatral, director general al SA “Cortina”, mun. Chişinău
67Dragomir Vladimiror. Ştefan Vodă, jud. Tighina1944PCRM
pedagog, director general al Direcţiei generale judeţene pentru învăţămînt, tineret şi sport a Consiliului judeţean Tighina
68Secăreanu Ştefanmun. Chişinău1959PPCD
jurnalist, director al publicaţiei periodice “Ţara”, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
69Plămădeală Mihailmun. Chişinău1945-
jurist, copreşedinte coordonator, organizaţia obştească “Republica”
70Todua Djumberor. Şoldăneşti, jud. Orhei1937PCRM
inginer-miner, directorul uzinei de beton armat din or. Şoldăneşti, jud. Orhei
71Gorodenschi Grigoreor. Făleşti, jud. Bălţi1941PCRM
jurist, primarul oraşului Făleşti, jud. Bălţi
72Pismac Ivanmun. Chişinău1930PCRM
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Buiucani, mun. Chişinău
73Zabunov Iuriemun. Chişinău1947PCRM
inginer-mecanic, şef de birou, SA “Tracom”
74Camerzan Mihailmun. Chişinău1952-
pedagog, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
75Semeniuc Ivans. Corjova, jud. Chişinău1945PCRM
agronom, director SRL “Corjoveanca”
76Rusu Vasilemun. Chişinău1952-
jurist, membru al Uniunii avocaţilor din Republica Moldova, mun. Chişinău
77Glavan Iulianmun. Chişinău1953PPCD
neurochirurg, doctor în medicină, asistent la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
78Iuzvenco Vladimirmun. Chişinău1950-
inginer al căilor de comunicaţii, adjunct al şefului aparatului de revizori pentru securitatea traficului
79Ivanov Alexeimun. Orhei1952PCRM
economist, politolog, şeful Inspectoratului Fiscal de Stat, jud. Orhei
80Sima Gheorghemun. Chişinău1952UM
pedagog, neangajat în cîmpul muncii
81Mandaji Afanasiior. Vulcăneşti, UTA Găgăuzia1942PCRM
zootehnician-savant, preşedintele SA “Avicola-Vulcăneşti”
82Ciugureanu Alexandrumun. Chişinău1948-
jurist, director general al Asociaţiei Naţionale a producătorilor de marfă din Republica Moldova
83Eremciuc Vladimiror. Ocniţa, jud. Edineţ1951PCRM
doctor-sanitar, primarul oraşului Ocniţa, jud. Edineţ
84Pleşca Valeriumun. Chişinău1958MFN
jurist, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
85Zara Nicolaemun. Chişinău1943-
jurist, avocat la Uniunea avocaţilor din mun. Chişinău
86Conişescu Andreimun. Chişinău1952PPCD
economist, consultant în Comisia parlamentară pentru economie, industrie şi privatizare
87Şpac Ionor. Nisporeni, jud. Ungheni1952PCRM
agronom, politolog, temporar neangajat în cîmpul muncii
88Silivestru Petrucom. Cotiujenii Mari, jud. Soroca1947PCRM
agronom, deputat în Parlamentul Republicii Moldova
89Tabunşcic Gheorghe Haralampiemun. Căuşeni, jud. Tighina1942PCRM
ziarist, vicepreşedinte al Consiliului judeţean Tighina
90Untu Ionmun. Chişinău1954-
inginer, director al Cancelariei de Stat
91Calmaţui Valeriumun. Ungheni1950PCRM
inginer-electrician, şeful reţelei electrice din mun. Ungheni
92Baldovici Antoninaor. Leova, jud. Lăpuşna1937PCRM
bibliotecară, prim-secretar al comitetului teritorial de partid, sect. Leova
93Martîniuc Spiridonor. Sîngerei, jud. Bălţi1950PCRM
electrician şi mecanizator în agricultură, director general la IM “ROUA-Univers”
94Zubcu Efimmun. Soroca1943PPCD
merceolog, preşedinte al filialei judeţene Soroca a Partidului Popular Creştin Democrat, vicepreşedinte al societăţii pe acţiuni “Concordia-Soroca”
95Ursu Ionmun. Chişinău1945PCRM
jurist, şofer la Curtea de Conturi din Republica Moldova
96Morev Victormun. Bălţi1944PSM
inginer, primarul municipiului Bălţi
97Cicinov Iuriemun. Chişinău1942-
agronom al gospodăriei forestiere, preşedintele prezidiului Asociaţiei republicane a vînătorilor şi pescarilor
98Agachi Efimmun. Soroca1942PCRM
inginer-constructor, preşedintele Consiliului judeţean Sorocad
99Morii Olegmun. Chişinău1939PCRM
agronom-savant, preşedintele Asociaţiei Naţionale a producătorilor “Alimpromagro” din Republica Moldova
100Morarenco Raisamun. Chişinău1945PCRM
pedagog, prim-secretar al comitetului teritorial al PCRM, sect. Centru, mun. Chişinău
101Oleinic Alexandrmun. Chişinău1959PDSF
inginer-mecanic, director general al Agenţiei naţionale pentru atragerea investiţiilor