Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 MonitoringPoliticaComentarii

Vizita Secretarului General al Consiliului Europei în Republica Moldova

|versiune pentru tipar||
19 ianuarie 2005
ADEPT logo
Secretarul General al Consiliului Europei (CE) Terry Davis a vizitat Republica Moldova (RM) în perioada 15–17 ianuarie a.c. Terry Davis a avut întîlniri cu conducerea de vărf a ţării, membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC), liderii principalelor partide politice, reprezentanţii mass-media şi ONG-urilor. Scopul vizitei a fost “documentarea asupra situaţiei preelectorale din ţară”.

Cîteva lucruri au atras atenţia observatorilor: afirmaţia lui Terry Davis că a sosit la Chişinău la invitaţia conducerii de vîrf şi a formaţiunilor politice; afirmaţia că alegerile parlamentare din 6 martie a.c. din RM sînt primele de acest gen în 2005, în spaţiul CE şi, de aceea, vor fi în vizorul instituţiilor europene; vizita a fost efectuată preponderent în zile de odihnă.

Aceste observaţii confirmă faptul că există îngrigjorări majore privind contextul electoral din RM. Evident, conducerea de vîrf a ţării şi partidele politice au invitat Secretarul General al CE în mod separat. Nu se cunoaşte consecutivitatea evenimentelor, însă se poate bănui că mai întîi au fost semnalate anumite îngrijorări, iar apoi au fost utilizate uzanţele diplomatice pentru organizarea vizitei la Chişinău, în zile de odihnă.

Autorităţile RM l-au asigurat pe Terry Davis că nu este în interesul lor să falsifice alegerile şi că salută monitorizarea din partea observatorilor internaţionali.

În cadrul întîlnirii Secretarului General al CE cu membrii CEC au fost abordate probleme legate de întocmirea listelor de alegători, asigurarea dreptului de vot pentru studenţii care au vize de reşedinţă în alte localităţi decît cele unde învaţă, a cetăţenilor din Transnistria şi a cetăţenilor aflaţi la munci peste hotare.

Liderii principalelor formaţiuni politice angajate în procesul electoral i-au comunicat Secretarului General al CE despre ceea ce consideră abuzuri din partea guvernării. Liderul Blocului Moldova Democrată (BMD), Serafim Urechean, s-a referit la un şir de încălcări comise de partidul de guvernămînt, Comisia Electorală Centrală, adminstraţia centrălă. În special, Urechean s-a referit la intimidările din partea organelor de forţă care asistă masiv la toate întîlnirile publice ale reprezentanţilor BMD cu alegătorii.

Liderul Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD), Iurie Roşca, s-a referit la “la ilegalităţile comise de partidul de guvernămînt în chiar startul campaniei electorale”, avînd în vedere ignorarea de către fracţiunea majoritară parlamentară a prevederilor Regulamentului Parlamentului privind depunerea iniţiativei legislative privind fixarea datei alegerilor, ignorarea prevederilor legislaţiei referitoare la intrarea actelor normative în vigoare, refuzul Curţii Constituţionale să examineze sesizările membrilor fracţiunii PPCD referitoare la încălcarea prevederilor constituţionale în cazul adoptării hotărîrii Parlamentului privind fixarea datei alegerilor.

Liderii Partidului Social Democrat (PSD) l-au informat pe Secretarul General al CE despre piedicile legate de accesul la justiţie în probleme electorale, lacunele din legislaţia electorală.

În cadrul întîlnirilor cu reprezentanţii ONG-urilor Secretarul General al CE a fost informat despre monitorizarea procesului electoral, frecvenţa efectuării rapoartelor de monitorizare şi concluziile acestora.

Secretarul General al CE a participat la un talk-show cu reprezentanţii mass-media din RM, organizat în cadrul emisiunii “Vector european”. El a afirmt că în Marea Britanie al cărei cetăţean este nu poate ghici ce preferinţe politice au ziariştii de la posturile publice, acestea reflectînd evenimentele politice atît de profesionist şi imparţial. El a invitat şi ziariştii moldoveni să procedeze la fel. Probabil, nu ştia că aceştia au fost îndemnaţi să facă aceleşi lucru a patra oară într-un an: în martie 2004 cu ocazia lansării de către reprezentanţele OSCE şi CE a “reperelor” privind reflectarea evenimentelor la posturile publice; în iulie 2004 cu ocazia lansării iniţiativei şefului statului privind garantarea procerselor democratice; în decembrie 2004 cu ocazia apelului şefului statului către Compania publică “Teleradio-Moldova” de a nu mai reflecta atît de abundent succesele guvernării; şi, respectiv, mesajul propriu-zis al lui Terry Davis. Probabil, aluzia diplomatică a Secretarului General al CE a survenit după ce acestuia i s-a comunicat că ziariştii de la “Teledadio-Moldova”, chiar în prima zi a vizitei sale, au informat cetăţenii că acesta şi-ar fi făcut deja “o impresie frumoasă despre Moldova”. La sfîrşitul vizitei lui Terry Davis ziarele guvernamentale au titrat: “Iniţiativele şi acţiunile întreprinse de autorităţile RM pentru organizarea unor alegeri corecte se bucură de apreciere şi sprijin din partea forurilor europene”.

Evident, presa de opoziţie a fost mult mai circumspectă în citarea înaltului demnitar european, scoţînd în evidenţă afirmaţia acestuia: “Repet — nu voi lua partea nici unui partid antrenat în competiţia electorală. Am venit la Chişinău pentru a mă convinge că poporului RM îi vor fi asigurate nişte alegeri libere şi corecte”.

Un început defectuos al campaniei electorale Faza finală a campaniei electorale