Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Declaraţia liderului politic al Blocului “Moldova Democrată”, Serafim Urechean, în legătură cu încălcările flagrante ale principiilor asocierii libere şi dreptul de organizare în sindicate

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 8 iunie 2004
Ca fost lider sindical şi actual lider politic al Blocului “Moldova Democrată”, constat cu îngrijorare că scindarea mişcării sindicaliste continuă cu amestecul direct al guvernării comuniste. Încălcînd convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Constituţia Republicii Moldova, Legea sindicatelor şi alte acte normative, puterea comunistă dictează apartenenţa organizaţiilor sindicale la anumite centre teritorial-ramurale sau interramurale, influenţează brutal procesul de alegere şi promovare a preşedinţilor comitetelor sindicale. Intimidarea sindicatelor se realizează prin numeroase controale, insinuări şi presiuni din partea reprezentanţilor puterii.

Toate aceste fapte indică intenţia clară a guvernării actuale de a destrăma sindicatele din interior, de a rupe cît mai multe sindicate de ramură de la sindicatele libere şi independente şi de a le forţa să adere la Confederaţia “Solidaritate” — sindicat-reptilă, plămădit în brutăria ideologică a partidului de guvernămînt.

Exemple în acest context ar fi scindarea, prin măguleli şi intimidări, a Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, impunerea Federaţiei Sindicatelor Angajaţilor din Serviciile Publice de a trece la Confederaţia “Solidaritate” şi altele.

Unul din ultimele cazuri de acest gen este amestecul obraznic al ministrului Sănătăţii Andrei Gherman în activitatea organizaţiilor sindicale din ramura ocrotirii sănătăţii.

Prin diferite metode perfide şi ilegale ministrul Sănătăţii impune organizaţiilor sindicale din ramură, prin intermediul conducătorilor de instituţii, ieşirea din Sindicatul “Sănătatea” şi trecerea la Confederaţia Sindicatelor “Solidaritatea”. Aşa dispoziţie a fost dată la şedinţa Colegiului Ministerului Sănătăţii din 25 mai 2004.

Sub presiunea ministrului Sănătăţii la 27 mai 2004 a fost organizată adunarea colectivului ministerului, la care s-a votat ieşirea organizaţiei sindicale a ministerului din Sindicatul “Sănătatea”.

Astfel, ministrul Sănătăţii Andrei Gherman a încălcat brutal prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii sindicatelor, Codului muncii, Contractului colectiv de muncă la nivel naţional şi de ramură, Convenţiei OIM “Cu privire la libertatea asocierii şi protecţia dreptului la organizaţie”.

Acţiunile obraznice ale ministrului Sănătăţii au pus în pericol unitatea Sindicatului “Sănătatea” şi a colectivelor de muncă din ramura respectivă.

Urmările acestor acţiuni sînt foarte clare — confruntări între lucrătorii medicali, şi în cele din urmă, înrăutăţirea asistenţei medicale a populaţiei de a conserva datoriile mari la salarii ale lucrătorilor din ramură.

Este evident că ministrul Sănătăţii Andrei Gherman îndeplineşte slugarnic indicaţiile actualei conduceri a Republicii Moldova, ce fac parte din şirul acţiunilor îndreptate spre a dezbina societatea civilă. Astfel, au fost dezbinate Uniunea scriitorilor, organizaţiile de tineret, asociaţiile jurnaliştilor şi primarilor, sindicatele etc. Comuniştii au nevoie de o societate dezbinată pentru a se perpetua la putere prin minciună şi demagogie socială. Comuniştii nu au nevoie nici de o societate civilă puternică, nici de sindicate independente şi influente. Ei tot mai mult se prefac în groparul democraţiei şi promotorii totalitarismului în Republica Moldova.

Luînd în considerare cele menţionate şi în scopul de a preveni tensionarea stărilor de spirit în organizaţiile sindicale şi păstrării unităţii Sindicatului “Sănătatea”, Blocul “Moldova Democrată” declară protest conducerii Republicii Moldova în legătură cu încălcarea brutală a principiilor liberei asocieri în sindicate, protecţiei dreptului la organizaţie, precum şi a drepturilor legitime ale salariaţilor şi cere încetarea presiunilor şi intimidărilor la care sînt supuse sindicatele de către guvernarea comunistă.

Fiind conducătorul Sindicatelor Independente din Moldova, ocupîndu-mă nemijlocit de apărarea drepturilor şi intereselor social-economice ale salariaţilor din toate ramurile economiei naţionale, cunoscînd din interior problemele cu care se confruntă Sindicatele, consider, că societatea are nevoie de sindicate libere, independente şi unite. Dezbinarea lor este doar în interesul actualei puteri.

În numele Blocului “Moldova Democrată” îmi declar solidaritatea cu membrii Sindicatului “Sănătatea” şi fac apel către toţi lucrătorii medicali din ţară să se opună practicelor totalitariste ale comuniştilor şi prin acţiunile sale solidare să stopeze procesul de transformare a sindicatului independent “Sănătatea” într-un sindicat de buzunar al partidului lui Voronin.

Serviciul de presă al BMD
Declaraţie “Forţa a treia nu urmează calea a treia” Declaraţia liderului Blocului Electoral “Moldova Democrată” Serafim URECHEAN