Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Serafim Urechean: Transnistria sau falimentul politic al actualei puteri

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 13 august 2004
Preşedintele Blocului “Moldova Democrată” despre relaţiile dintre opoziţie şi putere referitor la situaţia creată în raioanele de est ale republicii

Exista forţe absolut interesate în ruperea Transnistriei din trupul Moldovei.

O parte din ele, s-o recunoaştem, se află la răsărit de Nistru, o altă parte — la apus, dincolo de hotarele ţării noastre.

E bine ştiut că la ora actuală toate problemele trebuie să fie soluţionate la masa tratativelor. Acesta este un principiu valabil pentru activităţile politice ale lumii contemporane. Persoanele care renunţă la această modalitate de rezolvare a conflictelor — pe calea dialogului — automat se înregimentează în rîndurile celora care fac parte din Partida războiului.

Am spus-o în repetate rînduri: voi întreţine un dialog continuu cu reprezentanţii din raioanele din estul republicii atîta timp cît va fi nevoie, atîta timp cît părţile vor ajunge la un compromis rezonabil. Bunul-simţ şi interesele vitale, repet, vitale ale ţării noastre mă obligă să continuu această muncă foarte grea. Uneori ai impresia că anumite lucruri ţin de domeniul absurdului, alteori eşti gata să renunţi la nişte întîlniri finalul cărora îl cunoşti dinainte. Numai că un cetăţean adevărat, un politician responsabil, e dator să ştie:

Atîta timp cît durează dialogul, armele-automat ramîn să odihnească în rastel

De aceea mă simt obligat să reconfirm în faţa opiniei publice principiul de care mă conduc în activităţile mele de zi cu zi şi nu de azi-de ieri. Întotdeauna: am făcut şi voi face tot posibilul ca să intru în dialog cu toate forţele politice, fie ele şi ostile nouă, spre a soluţiona problemele de importanţă vitală pentru ţara noastră. Sînt gata să plec oriunde, nu doar la Tiraspol, pentru a întreţine un dialog constructiv, care, pînă la urmă, ar conduce la reîntregirea ţării.

Să recunoaştem, nici un politician rezonabil nu poate încuraja acţiunile administraţiei de la Tiraspol. Jocul de-a independenţa al aşa-zisei republici moldoveneşti transnistrene este în fond un suicid pentru întreaga ei conducere. Liderii de acolo îşi dau prea bine seama că o asemenea ţară nu va exista vreodată pe glob. Transnistria niciodată nu va fi acceptată ca membru al CSI. Mai mult, aceşti lideri sînt conştienţi de faptul că Transnistria nu poate deveni parte componentă a Federaţiei Ruse. Dar, în pofida acestor adevăruri evidente, ei se conduc de un principiu convenabil pentru activităţile lor lipsite de orice suport legal, lansat încă de Lev Troţki: nici pace, nici război. Nici pace, nici război fiindcă această situaţie de incertitudine satisface din plin. Nu numai cercurile conducătoare de la Tiraspol, ci şi marile grupuri de interese din regiune, din Rusia şi chiar din zona balcanică. Mai mult: situaţia satisface grupările criminale de la Chişinău, satisface o serie de persoane din structurile puterii de stat. Iată deci cine sînt cointeresaţi în perpetuarea existenţei unei anomalii, unei malformaţii pe nume “Ďđčäíecpoâńęŕ˙ Moëäaâńęa˙ Pecďyáëčęŕ” aproape fără nimic moldovenesc în ea apărute pe trupul ţării noastre. Din informaţiile care mi-au fost puse la dispoziţie, informaţii ce necesită o verificare specială, privatizarea Centralei de la Cuciurgan este “rodul” unei colaborări fructuoase dintre grupuri de interese de la Chişinău şi de la Tiraspol.

În ultima vreme eforturile noastre, ale Blocului “Moldova Democrată” de a continua dialogul cu lichelele de la Tiraspol, după cum s-a exprimat preşedintele Voronin, sînt calificate de unele cercuri politice de la Chişinău şi de pe aiurea drept un joc de culise practicat de Serafim Urechean şi Dumitru Braghiş pentru a acumula capital politic. Mai că nu sîntem acuzaţi de înaltă trădare. Cine califică drept trădare încercările noastre de menţinere a păcii în zonă, de ameliorare a relaţiilor dintre Tiraspol şi Chişinău? Două formaţiuni politice extremiste cu majoritate absolută de locuri în parlamentul Moldovei. E vorba de radicalii de dreapta şi de radicalii de stînga.

Înainte de a face un rechizitoriu al activităţii Blocului “Moldova Democrată”, ţin doar să amintesc actualei conduceri că în debutul activităţii sale a făcut o declaraţie care a oripilat clasa politică şi opinia publică din ţară. Referitor la Transnistria un reprezentant de frunte al ei s-a exprimat în felul următor:

- O problemă care poate fi soluţionată în trei luni, conducerile precedente n-au putut-o rezolva în zece ani.

Au trecut patru ani de la acea declaraţie răsunătoare si astăzi vedem ca problema nu numai ca n-a fost soluţionata, ci s-a si agravat

Cît priveşte poziţia noastră: ea a fost expusă destul de clar în repetate rînduri pe parcursul mai multor ani. Dar mai ales în ultima vreme, cînd Puterea, prin ziarişti năimiţi, vehiculează zvonul că Urechean cochetează cu separatiştii de la Tiraspol. Întru confirmarea acestui gînd voi aminti opiniei publice despre unele demersuri făcute de mine personal şi de Blocul “Moldova Democrată” în legătură cu tensionarea relaţiilor dintre Tiraspol şi Chişinău şi cu fărădelegile părţii transnistrene săvîrşite împotriva şcolilor moldoveneşti din regiune.

Argumentele noastre la insinuările celor care ne acuza de cochetare cu Tiraspolul

Citez din Scrisoarea deschisă adresată Dnei Louise Arbour, înaltul Comisar pentru Drepturile Omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite, Dlui Alvaro GILROBLES, Comisar pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, din 7 iulie 2004: “Autorităţile neconstituţionale din raioanele de est desfăşoară o campanie de închidere a şcolilor în care copiii moldoveni studiază pe baza grafiei latine, specifica limbii lor materne. Forţele paramilitare au evacuat întregul patrimoniu al şcolii nr.20 din Tiraspol şi au blocat accesul în clădirea ei. În Tighina şi Rîbniţa pedagogii, părinţii şi copiii apăra la propriu edificiile şcolilor moldoveneşti, baricadîndu-se în interiorul lor. Autorităţile separatiste, prin metode antiumane, îi forţează să renunţe — clădirile şcolilor asediate sînt deconectate de la reţelele telefonice, de alimentare cu apă, gaze, energie electrică.”

…Desigur, rolul principal în depăşirea crizei îi revine conducerii ţării noastre. Dar ea aplică, deocamdată, metode care îngrijorează Blocul “Moldova Democrată” şi populaţia din regiunea nistreană. După ce, iniţial, au ignorat ameninţările separatiştilor la adresa şcolilor, acum autorităţile de la Chişinău renunţă la dialog şi adoptă tactica ultimativă, ameninţînd întreaga regiune de est cu presiuni economice. Incapacitatea conducerii de vîrf de a media problema încălcării drepturilor omului în raioanele de est mă determină să solicit insistent implicarea cît mai grabnică a Excelenţelor Voastre, pentru a repune copiii în drepturile lor fireşti.

Cu mult respect şi înaltă consideraţiune,
Serafim URECHEAN, Preşedinte al Blocului “Moldova Democrată”

Citez din “Scrisoarea Deschisa adresată către UNESCO, Dlui Konchiro Matsuura, Director General al UNESCO; Dlui Abdulqawi Yusuf, Şef al Oficiului UNESCO pentru Standarde Internaţionale şi Afaceri Legale; Dlui Constantin Rusnac, Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO, din 21 iulie 2004:” Confruntarea dintre părţi în această problemă ia amploare şi riscă să producă consecinţe periculoase pentru pacea din Moldova şi pentru stabilitatea regională. Dar cel mai grav este faptul că, înainte de începerea noului an de studii, miile de copii moldoveni din Transnistria s-au pomenit a fi privaţi de dreptul lor elementar la studii.

Serafim URECHEAN, Primar General al municipiului Chişinău, Preşedinte al Blocului “Moldova Democrată”

Citez din Declaraţia Consiliului Coordonator Naţional al Blocului “Moldova Democrată” din 21 iulie 2004: Blocul “Moldova Democrată” este nedumerit şi îngrijorat de atitudinea pasivă a conducerii de vîrf a ţării, care ignorează ameninţările armate contra Georgiei, lansate de separatiştii transnistreni. …Sîntem convinşi că populaţia Moldovei de pe malul stîng al Nistrului, ca şi de pe cel drept, este împotriva vărsării de sînge între osetini şi georgieni. Cerem regimului de la Tiraspol să renunţe la Iniţiativele sale agresive şi destabilizatoare pentru securitatea regională. …Situaţia creată confirmă necesitatea de a elimina cît mai urgent din raioanele de est prezenţa militară rusă, care de la un timp a devenit inaccesibila monitoringului OSCE. Ea poate deveni din nou o sursă a înarmării separatiştilor din Moldova, Georgia şi chiar din Rusia. Afirmăm şi cu aceasta ocazie poziţia noastră, conform căreia autorităţile de la Moscova trebuie să urgenteze îndeplinirea deciziilor OSCE de la Istanbul şi Porto. Rusia deţine cele mai multe pîrghii de influenţă pentru a bloca scoaterea ilicită a armelor din regiune şi a garanta accesul misiunilor internaţionale de monitorizare la bazele din Transnistria.

În acelaşi context, rugăm autorităţile de la Kiev să întărească controlul la frontiera cu Moldova pe segmentul zonei separatiste din stînga Nistrului, chiar dacă lipsesc progresele în colaborarea respectivă cu autorităţile de la Chişinău. Facem apel către Rusia, Ucraina, OSCE şi ţările NATO, reunite la Istanbul, să prevină prin eforturi comune proliferarea armelor din Transnistria.

Blocul “Moldova Democrată” consideră că autorităţile de la Chişinău trebuie să pună buna imagine şi interesele ţării mai presus de propriile slăbiciuni şi interese, să propună un plan de acţiuni pentru a asigura neutralitatea reală a ţării. Care trădare, frate al meu de peste ocean? Care trădare, dragi tovarăşi şi scumpi domni de la Chişinău?

Totul e limpede ca picătura de rouă. Imediat ce lucrurile încep să capete o dezvoltare firească şi să capete o finalitate logică, conducerea separatistă de la Tiraspol, încurajată de grupurile de interese din zonă, din Rusia şi de la Chişinău, declanşează campanii de tensionare a relaţiilor cu Moldova.

Pentru ei nu există interese de ţară. Ei sînt ghidaţi de cu totul alte interese. De aceea, dacă vine vorba de trădări şi trădători, n-ar fi rău ca Puterea să se uite mai atent prin ograda proprie.

Serafim URECHEAN, Preşedinte al Blocului “Moldova Democrată”

/Săptămîna, An.XII, Nr.33(607), 13.08.2004/
Declaraţie a Preşedintelui BMD Declaraţie de Program a Blocului “Moldova Democrată”