Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Mesajul preşedintelui BMD, Dl Serafim URECHEAN, la întîlnirea cu mass media din 25 august, 2004

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 25 august 2004
Stimaţi directori de presă şi jurnalişti!

Vreau să vă spun, că această întîlnire pune începutul unei comunicări sistematice a Blocului “Moldova Democrată” cu presa şi cu publicul larg. Evenimentul de astăzi marchează intrarea Blocului nostru în sezonul politic 2004–2005. Ne angajăm deschis în competiţia politică, pentru a oferi cetăţenilor noştri şansa, de a scăpa de mizeria, care le apasă viaţa tot mai mult.

Am parcurs o cale dificilă a unirii forţelor democratice cu scopul — de a crea cît se poate de repede, condiţii normale de trai pentru fiecare om, fiecare familie, fiecare localitate a Republicii Moldova. Standardele vieţii aici, la noi acasă, trebuie ridicate la nivelul vecinilor europeni. Şi pentru tineri, şi pentru bătrîni şi pentru toată populaţia activă. Iată — o “idee naţională”, care stă deasupra doctrinelor politice. Iată încotro trebuie să îndreptăm tot potenţialul nostru şi al societăţii.

Actuala guvernare a eşuat, s-a compromis şi se ţine doar pe controlul autoritar al sistemului administrativ şi pe manipularea opiniei publice. Fiţi de acord, este o bază fără perspectivă. Ceea ce înseamnă, că schimbarea — necesară pentru a salva poporul nostru din mizeria ultimilor ani — este posibilă. Ea depinde, în mare măsură şi de angajamentul politic al Blocului “Moldova Democrată” — forţa, care va consolida tot ce sprijină obiectivul nostru de fond — ridicarea esenţială a bunăstării fiecărui om. Aceasta este esenţa Declaraţiei de program, pe care o lansează astăzi BMD.

Puteţi anunţa auditoriul dumneavoastră, că “Moldova Democrată” vine pentru a ridica nivelul vieţii repede şi esenţial, pentru a oferi tuturor locuri de muncă bine plătite. Atunci sutele de mii de oameni, plecaţi peste hotare, se vor întoarce să-şi cîştige existenţa lîngă copii şi părinţii lor. Iar celor nevoiaşi le vom putea garanta toată asistenţa socială necesară. Nu doar mici majorări, care, practic, nu ajută la nimic, decît la spălarea imaginii Guvernului.

Mesajul nostru este simplu, clar şi vital. Am ales anume acest moment de lansare a Declaraţiei de Program, pentru că dorim ca angajamentul BMD să fie — şi simbolic. Se împlinesc 13 ani de la semnarea Declaraţiei de Independenţă şi 10 — de la intrarea în vigoare a Constituţiei ţării. Este momentul, în care politicienii trebuie să devină mai conştienţi de răspunderea, pe care o poartă în faţa ţării şi a cetăţenilor. Din păcate, cei care ocupă astăzi posturile de conducere în stat au alte preocupări — înguste şi străine de viitorul oamenilor acestui pămînt. Iată de ce Independenţa Republicii Moldova, care reprezintă valoarea ei cea mai de preţ, în ultimii ani, este tot mai des pusă la îndoială şi chiar contestată.

Niciodată, pînă la venirea comuniştilor la putere, nimeni nu a îndrăznit să ofenseze cetăţenii Moldovei, organizînd simpozioane de destrămare a acestui stat. Declar cu toată responsabilitatea — poporul nostru îşi are viitorul numai în dezvoltarea democratică şi prosperarea ţării, în care el este singurul suveran. Nimeni nu va reuşi să ne priveze de drepturile noastre istorice şi de viitorul, care ne este predestinat. Blocul “Moldova Democrată” asigură toţi cetăţenii, că, fiind sprijinit de ei, va apăra independenţa şi şansele de viitor ale ţării.

Am avut onoarea să semnez Declaraţia de Independenţă, împreună cu colegii-deputaţi din primul Parlament democratic. Am participat la realizarea voinţei generale a poporului nostru în acel moment istoric. Astfel a culminat în acest spaţiu procesul de renaştere naţională şi umană. Constituirea noului stat democratic Republica Moldova a fost susţinută atît de etnia titulară, cît şi de celelalte etnii. Am avut un start promiţător al reformelor economice la începutul anilor ’90. Institutele democratice s-au dezvoltat — poate prea încet, dar liber şi stabil.

Spre regret, bazele statului de drept, economia de piaţă şi valorile democratice sunt zdruncinate puternic în ultimii ani. Populaţia e împinsă tot mai des spre confruntări interne: între regiuni, grupuri sociale, organizaţii obşteşti, etnii… Este doar unul dintre rezultatele guvernării comuniste. Şi de aceea, unii îndrăznesc acum să pună la îndoială chiar perspectiva independenţei Republicii Moldova.

Moldova Democrată îşi vede misiunea în a reda siguranţa personală şi solidaritatea civică tuturor locuitorilor republicii, fiecărui om, indiferent de etnie, confesiune, apartenenţă politică. Sărbătorile naţionale trebuie să redevină un prilej pentru bucuria generală, inspirată de mîndria de a fi cetăţean al Moldovei. Declaraţia de Independenţă în ţările avansate este un atribut al fiecărei familii. La noi acest lucru va fi greu de realizat atîta timp, cît Declaraţia de Independenţă lipseşte chiar de pe paginile electronice ale Preşedinţiei şi Parlamentului. Se pune întrebarea: de ce documentul de bază al statului este omis şi pe pagina oficială a Republicii Moldova, de care răspunde Guvernul?.. Ce este aceasta — o întîmplare? Sau o politică ascunsă de ignorare a Declaraţiei de Independenţă!?

De altfel situaţia e similară şi în cazul Constituţiei Republicii Moldova. La 10 ani de la intrarea ei în vigoare, şi cetăţenii Moldovei, dar şi instituţiile internaţionale constată regresul în constituirea statului de drept în ţara noastră!?.

Principiile consfinţite de Constituţie sunt recunoscute ca fiind progresiste. Ele permit garantarea drepturilor fiecărui cetăţean. Pe baza lor s-au format instituţiile şi mecanismele democratice ale statului. S-a dezvoltat suportul legal în soluţionarea problemei găgăuze. S-au lansat reformele de tranziţie spre o societate liberă. Constituţia Republicii Moldova are un potenţial enorm. Şi diferendul transnistrean poate fi soluţionat în cadrul actualei Legi Fundamentale. Însă, documentul de căpătîi al ţării e prea puţin valorificat în interesul şi pentru necesităţile cetăţeanului de rînd!

Guvernarea adesea justifică impasul politicilor sale prin pretinse imperfecţiuni ale Constituţiei şi legislaţiei în vigoare. Actualul partid de guvernămînt a făcut cele mai multe tentative de a modifica Legea Fundamentală. Unele chiar le-a realizat. Opera de vîrf în acest domeniu, urma să fie o nouă Constituţie, scrisă împreună de către reprezentanţii Preşedintelui Voronin şi cei ai liderului separatist Smirnov. “Moldova Democrată” a criticat ferm acest mod al guvernanţilor, de a trata Legea de bază. Le cerem şi astăzi să respecte litera şi spiritul Constituţiei.

În aceeaşi calitate de deputat al primului Parlament, am lucrat în grupul de elaborare a Legii Fundamentale. Sentimentele mele de atunci se repetă, din păcate, şi la acest interval de 10 ani. La redactarea textului Constituţiei s-a dat o luptă aprigă între conceptele totalitariste şi cele democratice. Atunci a cîştigat democraţia. Dar şi azi totalitarismul încearcă să-şi ia revanşa…

Acestea sunt condiţiile social-politice şi de moment, în care Blocul “Moldova Democrată” lansează Declaraţia sa de Program. Era un eveniment aşteptat. Ne-au fost adresate, între timp, multe reproşuri — unele chiar cu bune intenţii. Că nu avem program, că întîrziem fatal cu prezentarea mesajului nostru politic. Voi da o scurtă explicaţie la acest capitol. Responsabilitatea, pe care ne-o asumăm e foarte mare. Şi e firesc să chibzuim asupra mesajului politic comun. De fapt, programe avem multe — le are fiecare formaţiune componentă a Blocului. Declaraţia, pe care o prezentăm astăzi, înglobează punctele asupra cărora toţi, subliniez — toţi, suntem de acord. Şi vă asigur — în problemele principiale divirgenţele în cadrul BMD lipsesc!

Stimaţi lideri de opinie, colegi şi invitaţi!

Vreau să vă mai atrag atenţia, că Declaraţia de Program este un prim rezultat al efortului nostru de a formula viziunile comune asupra viitorului ţării. El va fi dezvoltat şi pus la temelia platformei politice în campania electorală, precum şi la baza viitorului program de guvernare!

Suntem împreună în faţa dumneavoastră şi a ţării, pentru că vrem şi ştim cum să schimbăm radical în bine viaţa oamenilor. Declaraţia, pe care aţi primit-o este o primă piatră la temelia acestei schimbări multaşteptate, pe care “Moldova Democrată” o va obţine, odată cu victoria sa la alegerile generale din 2005.

Vă mulţumesc!

Serviciul de presă al BMD
Declaraţie de Program a Blocului “Moldova Democrată” Iniţiativa BMD pentru depăşirea crizei în procesul de transformare a Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică naţională a audiovizualului