Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Iniţiativa BMD pentru depăşirea crizei în procesul de transformare a Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică naţională a audiovizualului

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 30 august 2004
În procesul de transformare a Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică, Parlamentul, Guvernul şi Preşedintele ţării au ignorat permanent interesul public, poziţia societăţii civile, a colectivelor de creaţie. De asemenea, autorităţile au distorsionat avizele competente, venite pe linia Consiliului Europei şi au încălcat prevederile legislaţiei în vigoare.

Drept efect al faptului că puterea politică şi conducerea Companiei “Teleradio-Moldova” s-au opus implementării standardelor europene ale serviciului public de radiodiuziune, angajaţii cei mai reprezentativi ai acestei instituţii protestează continuu în ultimele săptămîni. Unii dintre ei, avînd o calificare recunoscută, au fost refuzaţi în cadrul concursului de angajare în noua instituţie. Alţii au renunţat să participe la concurs, invocînd condiţiile incorecte de testare. Sunt şi protestatari acceptati pentru angajare, dar care, împreună cu ceilalţi colegi, acuză Comisia de concurs de incompetenţă şi de treiere a cadrelor incomode după criterii de loialitate.

Evenimentele din faţa Casei Radio, unde se desfăşoară proteste non-stop şi mitinguri săptămînale ale publicului susţinător, au luat o turnură cu adevărat dramatică, începînd cu 23 august, curent. Jurnaliştii, ignoraţi de administraţie, agresaţi de poliţie şi hărţiuţi de autorităţi, trec pe rînd la forma extremă de protest — greva foamei sub cerul liber. Este un mesaj disperat către forurile europene şi către întreaga societate. Dar greviştii simbolizează şi drama celei mai sărace ţări din Europa, în care presa subordonată puterii ascunde de lume suferinţele a mii de oameni flămînzi.

Accentuînd adeziunea sa la principiile libertăţii presei şi ale drepturilor omului, precum şi la standardele europene ale serviciului public de radiodifuziune, BMD constată:

Criza procesului de transformare a Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică naţională a audiovizualului e generată de faptul că de la decizia APCE din 2002 şi pînă acum acest proces e tergiversat intenţionat. De la bun început, autorităţile centrale, iar mai apoi şi administraţia Companiei au abordat formal şi au speculat standardele europene, ignorînd conţinutul şi esenţa lor, opunîndu-se, practic, avizelor experţilor naţionali şi internaţionali.

Fracţiunea comunistă, majoritară în Parlament, a aplicat şi în acest caz metoda de imitare a practicilor europene, substituind instrumentele democratice cu cele administrative de comandă — atribute ale sistemului totalitar. Legea s-a adoptat pe baza unui proiect avizat negativ de experţii CE. La fel — şi toate amendamentele ulterioare. Consiliul de Observatori (CO) a fost lipsit de mecanismele eficiente de funcţionare. Legislatorii au decis, ca cei mai mulţi membri ai CO să fie desemnaţi politic sau de către orgnaizaţii dependente de autorităţi. S-a redus deliberat componenţa pluralistă şi reprezentarea societăţii în CO, precum şi controlul public asupra Companiei “Teleradio-Moldova”.

Astfel, sub titlu de instituţie publică, puterea a menţinut Compania în calitate de instrument docil pentru realizarea intereselor sale politice. Monitorizarea programelor denotă prezentarea mai frecventă şi mai elogioasă a conducerii de vîrf a ţării, în timp ce evenimentele curente şi problemele oamenilor sunt marginalizate. Cenzura la instituţia publică “Teleradio-Moldova” a luat forme şi mai evidente, decît cele anterioare. O altă dovadă a controlului a fost mimarea unui concurs de angajare, sub paravanul căruia au fost triate cadrele pe principii de loialitate politică şi administrativă. În acest scop, deputaţii comunişti au adoptat amendamente legislative speciale, înlocuind procedura reorganizării prin cea de lichidare, din nou — contrar avizelor experţilor locali şi europeni.

Guvernarea comunistă din Moldova, timp de peste 2 ani, manipulează opinia publică internă şi organismele europene, blochează apariţia unui veritabil serviciu public de radiodifuziune. Acest caz dovedeşte încă o dată, că instituţiile democratice din Moldova sunt demolate intenţionat prin politica promovată de conducerea ţării. Controlînd principala instituţie audiovizuală din ţară, puterea a utilizat-o în alegerile locale din 2003 şi face acelaşi lucru în perspectiva scrutinului general din 2005.

Poziţia Blocului “Moldova Democrată” cu privire la situaţia creată la Compania “Teleradio-Moldova”:

Actuala guvernare a ignorat angajamentul de a crea un veritabil serviciu public naţional de radiodifuziune în conformitate cu rezoluţiile APCE, cu recomandările şi avizele Consiliului Europei.

În această situaţie, funcţionarea instiuţiei publice naţionale a audiovizualului urmează să fie readusă în strictă conformitate cu interesul public şi cu standardele europene. Trebuie să fie garantate: controlul public şi autonomia instituţională, independenţa editorială şi imparţialitatea programelor, diversitatea şi pluralismul, dreptul cetăţenilor la liberă exprimare şi la informare corectă.

BMD sprijină demersurile legitime ale protestatarilor, care apără aceste principii. Suntem solidari cu jurnaliştii de la Compania “Teleradio-Moldova” în dreptul lor la demnitate umană şi profesională, afectat prin imixtiunile directe şi indirecte, exercitate de puterea de stat.

BMD va implementa standardele serviciului public de radiodifuziune, în cazul, în care va cîştiga alegerile parlamentare din 2005, dacă actuala guvernare va continua să ignoreze, pînă la sfîrşitul mandatului său, interesul societăţii şi recomandările europene.

Blocul “Moldova Democrată” consideră prioritar:

  1. Să ceară Preşedintelui ţării, Parlamentului şi Guvernului renunţarea la politica duplicitară, care maschează controlul lor asupra Companiei “Teleradio-Moldova”, şi să dovedească sinceritatea iniţiativei privind “Garanţiile proceselor democratice şi libertatea mijloacelor de informare în masă”.
  2. Să solicite Consiliului Europei aprecierea modului, în care autorităţile Moldovei au onorat obligaţiunile, asumate în faţa Adunării Parlamentare a CE. Să propună APCE adoptarea unei rezoluţii tranşante, prin care să se insiste asupra aplicării exacte a standardelor europene.
  3. Să promoveze elaborările experţilor societăţii civile, susţinute de Consiliul Europei, şi care ar oferi Companiei “Teleradio-Moldova” un cadru juridic bazat pe standardele europene, cerînd Parlamentului examinarea şi adoptarea lor în regim de urgenţă.
  4. În calitate de exponenţi ai cetăţenilor-contribuabili, respectînd autonomia instituţiei publice, să solicite Consiliului de Observatori şi administraţiei Companiei “Teleradio-Moldova” înlocuirea servilismulului politic prin servirea interesului public general, pe baza reperelor, prezentate de către Misiunea OSCE şi Reprezentantul Special al Secretarului General al CE.
  5. Să depună demersuri la organele abilitate pentru anchetarea cazurilor de violare flagrantă a drepturilor omului de către poliţie pe perioada protestelor, precum şi a încălcărilor clare ale Legii cu privire la instiuţia publică naţională a audioviziualului Compania “Teleradio-Moldova”.
  6. Să propună organizarea unei Conferinţe internaţionale la tema evoluţiilor, legate de Compania “Teleradio-Moldova”, cu participarea experţilor CE în domeniul creării serviciilor publice de radiodifuziune în ţările Europei Centrale şi de Est.
  7. Să susţină demersul, lansat de Coaliţia-2005 a principalelor asociaţii civile, pentru crearea operativă a unui mecanism de soluţionare a conflictului de la Compania “Teleradio-Moldova”, astfel încît protestatarilor să li se ofere posibilitatea de exercitare liberă a profesiei.
  8. Să sprijine prin mijloace umanitare şi prin instrumente parlamentare protestatarii, care apără legal dreptul lor la demnitate umană şi profesională, independenţa colectivului de creaţie de la “Teleradio-Moldova” şi dreptul cetăţenilor la o veritabilă instituţie publică a audiovizualului.
Serviciul de presă al BMD
Mesajul preşedintelui BMD, Dl Serafim URECHEAN, la întîlnirea cu mass media din 25 august, 2004 Scrisoare deschisă a Blocului “Moldova Democrată”