Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Scrisoare deschisă a Blocului “Moldova Democrată”

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 9 septembrie 2004

Consiliului de Obseratori al Companiei “Teleradio-Moldova”
Dlui Preşedinte Iurie TĂBÂRŢĂ

Administraţiei Companiei “Teleradio-Moldova”
Dlui Preşedinte Ilie TELEŞCU

Blocul “Moldova Democrată” cere conducerii actuale a ţării şi a Companiei “Teleradio-Moldova” să întreprindă în mod de urgenţă măsuri adecvate pentru depăşirea crizei de la Companie, care afectează serios societatea moldovenească şi aduce grave prejudicii atît sistemului democratic din ţară, cît şi credibilităţii Republicii Moldova pe arena internaţională.

Blocul “Moldova Democrată” şi-a formulat public poziţia în problema dată, lansînd “Iniţiativa BMD pentru depăşirea crizei în procesul de transformare a Companiei de Stat «Teleradio-Moldova» în instituţie publică naţională a audiovizualului”. Esenţa ei constă în faptul că actuala guvernare a tergiversat intenţionat acest proces, ignorînd interesul public naţional şi recomandările univoce ale Consiliului Europei.

Situaţia tensionată de la Companie este, de fapt, o consecinţă evidentă a politicii promovate de guvernarea actuală de limitare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, garantate de Legea Supremă a ţării şi legislaţia internaţională, inclusiv dreptul la libertatea de expresie şi la informare obiectivă şi imparţială. Scopul urmărit este menţinerea controlului total asupra principalei instituţii mediatice din ţară pentru perpetuarea la putere a partidului de guvernămînt al comuniştilor, inclusiv prin utilizarea tradiţională şi ilegală a potenţialului Companiei în viitoarele alegeri parlamentare.

Însă menţinerea unei astfel de situaţii se face posibilă şi prin abordarea de către Consiliul de Observatori şi adminstraţia Companiei a comportamentului de servilism politic, de impunere a spiritului de cenzură şi autocenzură în colectivele de creaţie, de ignorare a interesului general în domeniul informării opiniei publice din ţară şi de peste hotare. Exemplu elocvent serveşte activitatea comisiei de concurs, care a oferit modele crase de exces de zel şi de depăşire a normelor morale şi profesionale la îndeplinirea comenzilor politice privind trierea personalului Companiei.

În contextul dat, Blocul “Moldova Democrată” cere Consiliului de Observatori şi administraţiei Companiei, să asigure, alături de puterea politică a ţării, partea sa de măsuri menite să garanteze transformarea reală a Companiei “Teleradio-Moldova” într-un serviciu public veritabil. Pentru aceasta:

  1. să acepte urgent ofertele venite de la societatea civilă şi jurnaliştii protestatari de iniţiere a dialogului în cadrul căruia să se stabilească pe cale amiabilă şi în intresul public căi eficiente şi rapide de deblocare a situaţiei;
  2. să renunţe la practica de deservire a interesului politic în favoarea promovării interesului public general, pe baza reperelor, prezentate de către misiunea OSCE şi Reprezentantul Special al Secretarului General al CE, acceptate şi utilizate la instituţiile de profil din ţările cu tradiţii democratice;
  3. să anunţe moratoriu asupra propriilor decizii, care au stîrnit nemulţumirea jurnaliştilor protestatari şi a opiniei publice naţionale şi internaţionale;
  4. să abandoneze practica de oglindire părtinitoare şi defectuasă a acţiunilor de protest de la Companie, impusă realizatorilor de programe radio şi tv;
  5. să iniţieze oferirea de ajutor medical, moral, material, psihologic, etc. protestatarilor, pînă la intrarea în normalitae a lucrurilor.

Realizarea acestor şi altor acţiuni au menirea să contribuie la diminuarea riscului de escaladare a tensiuniilor sociale în Republica Moldova, să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor ţării, precum şi drepturile angajaţilor Companiei la demnitate umană şi profesională. În caz contrar, conducerea Companiei urmează să-şi asume, alături de puterea centrală, responsabilităţile şi consecinţele iminente.

Blocul “Moldova Democrată” îşi anunţă şi pe această cale disponibilitatea de a realiza plenar propria iniţiativă pentru transformarea Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică naţională a audiovizualului în cazul în care va cîştiga alegerile parlamentare din 2005, pentru a garanta controlul public şi autonomia ei instituţională, independenţa editorială şi imparţialitatea programelor, diversitatea şi pluralismul, dreptul cetăţenilor la liberă exprimare şi informare corectă.

Consiliul Coordonator Naţional al Blocului “Moldova Democrată”
Iniţiativa BMD pentru depăşirea crizei în procesul de transformare a Companiei de Stat “Teleradio-Moldova” în instituţie publică naţională a audiovizualului BMD cere conducerii comuniste să soluţioneze de urgenţă criza de la Compania “Teleradio-Moldova”