Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Nota privind reflectarea tendenţioasă de către Compania “Teleradio-Moldova” a mitingului pentru apărarea democraţiei şi drepturilor omului

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSLPEMAVE (astăzi PVE) / 30 noiembrie 2004
Dlui Iurie Tăbîrţă
Preşedinte al CO al IPNA Compania “Teleradio-Moldova”

Dlui Vladimir Filipov
Reprezentant Special al Secretarului General al CE în RM

Dlui Wiliam Hill
Şef al Misiunii OSCE în RM

În atenţia:
Coaliţiei 2005 pentru Alegeri Libere şi Corecte
Mass Media şi opiniei publice interne şi internaţionale

Prin prezenta vă atenţionăm, că în programele Companiei “Teleradio-Moldova” continuă să fie ignorate principiile informării corecte, inclusiv, reperele prezentate în comun de către Misiunea OSCE şi Reprezentantul Special al SG al Consiliului Europei, susţinute de Preşedintele Moldovei şi adoptate de către Consiliul de Observatori al IPNA.

O tendenţiozitate deosebită denotă reportajele vizând opoziţia politică, în special, cele referitoare la principalul ei exponent — Blocul “Moldova Democrată”. Monitorizarea independentă a programelor radio şi tv, efectuată de CIJ-CIVIS arată clar, că atît conţinutul, cît şi maniera de prezentare constituie un instrument de promovare a actualei guvernări, de denigrare a oponenţilor ei politici şi de îngrădire a dreptului cetăţenilor la liberă informare şi la opinie. Astfel, instituţia în cauză compromite destinaţia sa publică, principiile libertăţii presei şi cele ale democraţiei în Republica Moldova.

Un exemplu recent, în confirmarea prezentei sesizări, îl servesc relatările “Moldova 1” şi ale “Radio Moldova” de la mitingul în apărarea democraţiei şi a drepturilor omului, desfăşurat la Chişinău pe 28 noiembrie, 2004. Ele au avut, practic, acelaşi conţinut la televiziune şi la radio, ca şi în ziarele de stat şi private, aservite puterii. Instituţia publică denotă lipsa independenţei editoriale şi controlul motivat politic al producerii de ştiri.

Cît priveşte reportajele propriu-zise, ele ignoră regulile de relatare echidistantă, aplicînd tehnologii de manipulare a opiniei publice: faptul se prezentă doar parţial, iar pe baza lui se emit speculaţii străine de eveniment, care servesc interesul partidului de guvernămînt. Astfel, reportajele de la “Moldova 1” (28 noiembrie, ediţiile de la orele 19:00 şi 21:00) şi de la “Radio Moldova” (28 noiembrie, ora 18:00 şi 19:00), ascund amploarea şi mesajul principal al mitingului — viitoarele alegeri se falsifică astăzi. În schimb, ele vehiculează problema inexistentă a înregistrării Blocului “Moldova Democrată”; citează selectiv un sondaj nefavorabil Blocului; insinuiază, că liderul blocului ar fi recunoscut de Rusia, Ucraina şi Transnistria, drept cel mai potrivit negociator în problema transnistreană; extrapolează asupra întregului miting poziţia unei vorbitoare în vîrstă faţă de alegerile din Ucraina; ş.a. Toate acestea fără a solicita, cel puţin, punctul de vedere al exponenţilor BMD, al organizatorilor manifestării.

Vă rugăm să luaţi act de prezenta notă, precum şi de faptul, că IPNA Compania “Teleradio-Moldova” amplifică denaturarea realităţilor din republică, deformînd opinia publică, ceea ce afectează dramatic drepturile şi libertăţile cetăţenilor.

Centrul de Presă al BMD
Comunicat de presă al BMD privind mitingul BMD în apărarea democraţiei şi drepturilor omului Avertisment regimului autoritar din Republica Moldova