Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Deputaţii solicită o reacţie adecvată a CCA asupra activităţii postului public de televiziune

|versiune pentru tipar||
PCRM / 14 mai 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Депутаты требуют адекватной реакции КСТР на действия общественного телеканала

Ряд депутатов ПКРМ направили запрос в Координационный совет по телерадиовещанию в связи с тенденциозным освещением общественной телекомпанией Moldova-1 прошедшего в Кишиневе марша унионистов, призвавших ликвидации молдавской государственности.

Как отмечается в официальном запросе, подписанном вице-председателем профильной парламентской комиссии по СМИ Александром Петковым, а также депутатами Марком Ткачуком, Ионом Чебан и Василием Шова, при освещении этого события, в вышедшем на общественном телеканале воскресном выпуске новостей, было допущено грубое нарушение принципов равноудаленности и социально-политического плюрализма.

По мнению депутатов, общественная телекомпания Moldova-1 допустила серьезное нарушение положения ст.7 Кодекса о телерадиовещании. В связи с этим, депутаты потребовали от КСТР дать определение вышедшим в воскресенье двум репортажам под названием “Тысячи людей с триколорами”, и “200 лет траура”, автором которых является Ирина Готишан.

Депутаты также потребовали от КСТР дать оценку относительно предоставления эфирного времени в основном выпуске новостей общественного телеканала представителям легионерской организации “Новые правые” (Национал-христианское движение), что сделало возможным прямую пропаганду ценностей этой организации в эфире общественного телеканала.

В воскресенье, в центре Кишинева прошел Марш унионистов, выступающих за ликвидацию молдавской государственности и присоединение Молдовы к Румынии. По разным оценкам, в акции реваншистов участвовали от нескольких сотен до полутора тысяч участников. Возглавляли колонну представители румынской легионерской организации “Новые правые”. Общественный телеканал уделил в основном выпуске новостей организаторам акции, направленной на ликвидацию молдавской государственности, два репортажа исключительно в положительных тонах.

Источник: www.pcrm.md

Sesizare

Prin prezenta, în condiţiile legii, sesizăm Consiliul Coordonator al Audiovizualului privind conţinutul ştirilor IPNA Compania “Teleradio-Moldova”.

În special, atragem atenţia Consiliului asupra buletinului de ştiri Mesager (ora 19.00), emis în eter de Serviciul public naţional de televiziune din Republica Moldova TV Moldova-1, duminică, 13 mai. În acest buletin de ştiri au fost prezentate două subiecte sub genericul: “Mii de oameni cu tricoloruri” şi “200 de ani în doliu”, realizate de reporterul Irina Gotişan.

Reieşind din atribuţiile CCA, stipulate în Codul Audiovizualului (art.37, art.40) rugăm Consiliul de a da apreciere acestor subiecte din buletinul de ştiri al Televiziunii publice sub aspectul respectării prevederilor art.7 al Codului Audiovizualului, care, în opinia noastră au fost încălcate flagrant, nefiind respectate echilibrul şi pluralismul politico-social.

Rugăm în acelaşi timp să fie dată şi aprecierea din partea Consiliului referitor la oferirea spaţiului de antenă în acelaşi buletin de ştiri reprezentanţilor organizaţiei legionare “Noua Dreaptă” (Mişcare naţional-creştină), admiţîndu-se propagarea directă a valorilor acestei organizaţii în eterul companiei publice.

Răspunsul la această sesizare rugăm să fie prezentate în scris în termeni restrînşi.

Deputaţii: Alexandr Petkov,
vicepreşedinte al Comisiei cultură,
educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media
Mark Tkaciuk, Ion Ceban, Vasile Şova
Declaraţia Partidului Comuniştilor din Republica Moldova referitor la situaţia criminogenă din ţară Declaraţia fracţiunii PCRM în cadrul şedinţei Consiliului municipal