Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Cuvînt introductiv al Preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN, în cadrul conferinţei de presă din 10 octombrie 2012

|versiune pentru tipar||
PCRM / 10 octombrie 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi doamne şi domni,

Conferinţa de presă de astăzi noi o dedicăm rezultatelor vizitei mele la Strasbourg. Folosindu-ne de ocazie, colegul meu — Grigore Petrenco de asemenea va comunica unele detalii ale recentei sesiuni a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

Deci, în primul rînd, nu doar eu, dar şi unii colegi din fracţiunea parlamentară a Partidului Comuniştilor — Inna Şupac, Constantin Starîş, Zurab Todua — au participat la lucrările primei Adunări a Mişcării Internaţionale de Apărare a Drepturilor Omului “Lumea fără nazism”. De la bun început doresc să menţionez, că acesta a fost un eveniment de amploare, la care au participat peste o sută de organizaţii din treizeci de state, inclusiv şi din SUA. În adresa Adunării au sunat cuvinte de salut din partea Preşedintelui Franţei — Fransua Hollande, Preşedintelui Federaţiei Ruse — Vladimir Putin, Preşedintelui Ucrainei — Victor Ianucovici şi multor altor politicieni europeni. Aşa numitul Preşedinte al Republicii Moldova a refuzat să acorde careva atenţie activităţii acestui forum important.

Discursul meu, rostit în cadrul şedinţelor plenare ale Adunării, a fost deja publicat în presă. Şi în acest context nu mai am ce completa, cu excepţia faptului că tezele pe care le-am enunţat au fost susţinute de către toţi participanţii la acest eveniment. Prin alte cuvinte, putem spune că la forumul de la Strasbourg s-au adunat cei care împărtăşesc aceleaşi idei, îngrijoraţi de pericolul real al fascizării Europei contemporane. Noi am convenit, că întreaga noastră activitate ulterioară nu se va limita doar la declaraţii şi alocuţiuni, dar se va materializa prin iniţiative legislative, îndreptate spre cotracararea pericolului nazist. Reamintesc, că una din asemenea iniţiative a fost deja înaintată de către deputaţii din fracţiunea PCRM “Cu privire la ieroizarea nazismului”. Dar, după cum se cunoaşte, această iniţiativă a fost respinsă de către actuala majoritate de guvernare, ceea ce este destul de simptomatic.

În cadrul vizitei mele la Strasbourg, am avut întrevederi: cu preşedintele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, Jean Claude Mignon, cu Secretarul general al Consiliului Europei, Torbiern Yagland şi cu şeful Comisiei de la Veneţia, Gianni Bukikio.

La toate întrevederile noi am abordat cele mai dureroase, cele mai sensibile teme, care demonstrează degradarea rapidă a întregului sistem democratic moldovenesc. Am discutat despre tentativele de adoptare a unei noi Constituţii, despre reducerea libertăţilor democratice, despre lichidarea singurului canal de televiziune de opoziţie — NIT, despre interzicerea simbolurilor comuniste, despre încercările de a interzice Partidul Comuniştilor. Pe marginea tuturor acestor probleme, noi am fost într-o concordanţă absolută, atît cu domnul Yagland, cît şi cu domnul Bukikio.

În primul rînd: referindu-se la reluarea emisiei canalului de televiziune NIT, domnul Yagland a fost categoric. Declaraţia lui a fost deja publicată în comunicat de presă: “Este un caz evident de restrîngere a libertăţii de exprimare. Guvernanţii nu trebuie să-i spună televiziunii că, cică, nu aveţi pluralism. Trebuie să existe multe şi diferite televiziuni — aceasta şi va fi pluralism”.

Poziţia Secretarului general al Consiliului Europei este categorică: canalul de televiziune NIT trebuie să-şi reia activitatea imediat. Domnul Yagland ne-a informat că anume această poziţie este comunicată de către dumnealui conducerii de vîrf a Moldovei şi că o va face repetat într-o formă categorică.

În rîndul al doilea, referindu-se la interzicerea simbolurilor comuniste, Secretarul general al Consiliului Europei a menţionat că anume Curtea Europeană pentru Drepturile Omnului este instanţa care va soluţiona univoc acest pas absurd al puterii de la Chişinău. Poziţia lui Gianni Bukikio în această problemă a fost mult mai categorică. Am aflat că domnul Bukikio, din propira iniţiativă, la întrevederea cu Timofti, şi-a exprimat atitudinea categoric negativă faţă de interzicerea simbolurilor comuniste. Dumnealui a remarcat o dată în plus, în cadrul întrevederii noastre, că o asemenea interdicţie este inadmisibilă pentru o ţară europeană şi este incontestabil o decizie antidemocratică.

În rîndul al treilea, interlocutorii noştri au fost la fel de categorici în problema necesităţii adoptării sau, mai bine zis, a neadoptării unei noi Constituţii. Gianni Bukikio a declarat că nu vede nici un sens în adoptarea unei noi Constituţii în Republica Moldova. Ba mai mult, dumnealui nu vede nici un sens şi în modificarea radicală a legii fundamentale, în special la capitolele sensibile pentru societatea moldovenească — denumirea limbii de stat, statutul de neutralitate, sistemul electoral, etc.

În cadrul întrevederii, Gianni Bukikio a menţionat că, dacă există anumite momente care necesită modificări sau este cu adevărat necesar de a modifica procedura de alegere a preşedintelui, bineînţeles aceste probleme pot fi discutate. Însă, nu poate fi vorba despre modificarea principială a procedurii de alegere a şefului statului, ci doar despre micşorarea numărului necesar de voturi pentru alegerea preşedintelui de către Parlament. Dar şi în acest caz, şeful Comisiei de la Veneţia a propus crearea unei comisii comune din reprezentanţi ai Alianţei, opoziţiei, cu participarea experţilor Comisiei de la Veneţia pentru elaborarea unei variante comune a acestor modificări.

Astfel, noi sîntem satisfăcuţi de rezultatele vizitei la Strasbourg. Pentru noi, ca şi pentru societatea moldovenească, era important să lichidăm atmosfera de dezinformare cu privire la poziţia Consiliului Europei faţă de cele mai sensibile probleme ale politicii moldoveneşti. Poziţia noi am auzit-o. Sîntem solidari cu ea. Vom continua să luptăm pentru restabilirea democraţiei adevărate şi supremaţiei legii.

Vă mulţumesc pentru atenţie.

Sursa: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a avut o întrevedere cu Secretarul General al Consiliului Europei Liderul opoziţiei parlamentare, Vladimir Voronin a fost ales în organele de conducere ale mişcării internaţionale pentru drepturile omului “Lumea fără nazism”