Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Luarea de cuvînt a Preşedintelui PCRM Vladimir VORONIN în cadrul brifingului din 10 septembrie 2012

|versiune pentru tipar||
PCRM / 10 septembrie 2012 | 
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Stimaţi reprezentanţi ai mijoloacelor de informare în masă.

Pe 3 septembrie Partidul Comuniştilor a făcut o declaraţie prin care şi-a exprimat intenţia de a iniţia şedinţa extraordinară a Parlamentului pentru examinarea ordnei de zi cu o singură chestiune: despre data şi organizarea referendumului legislativ republican privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Belorusia-Kazahstan.

Astăzi dimineaţa, 10 septembrie, în conformitate cu legislaţia, fracţiunea parlamentară a PCRM a înaintat în Parlament proiectul hotărîrii privind convocarea sesiunii extraordinare a Parlamentului, precum şi proiectul legii organice care va fi supus referendumului. Ambele iniţiative sînt semnate de 36 de deputaţi ai fracţiunii PCRM.

Conţinutul iniţiativei legislative se reduce la următoarele prevederi de bază.

În primul rînd, a petrece referendumul legislativ menţionat pe data de 18 noiembrie 2012.

În al doilea rînd, a supune referendumului proiectul legii pentru aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Eurasiatice (CoEcEAs), de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale. Întrebarea propusă pentru a fi înaintată la referendum sună în felul următor: “Sînteţi pentru adoptarea legii care va permite aderarea Republicii Moldova la tratatele de constituire a Comunităţii Economice Eurasiatice, de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii Vamale?”.

În al treilea rînd, se anexează însăşi proiectul legii organice, care pervede aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Economice Eurasiatice, adoptat la Astana la 10 octombrie 2000, precum şi la Tratatul de formare a teritoriului vamal unic şi de constituire a Uniunii vamale, adoptat la Duşanbe la 6 octombrie 2007.

Proiectul de lege prevede că în cazul rezultatului pozitiv a referendumului, Preşedintele Republicii Moldova în termen de trei luni este obligat să iniţieze negocieri cu instituţiile competente ale Comunităţii Economice Eurasiatice şi Uniunii Vamale în vederea aderării Republicii Moldova la organizaţiile în cauză, iar guvernul în termen de şase luni va prezenta Parlamentului propunerile pentru aducerea legislaţiei în conformitate cu prezenta hotărîre.

În acest fel, intervalul de timp pentru aderarea la Uniunea Vamală va constitui circa un an.

Noi cu adevărat sperăm că Parlamentul nu doar că se va convoca în şedinţă plenară, dar şi va adopta hotărîrea menţionată privind referendumul. Convocarea sesiunii extraordinare este efectuată în deplină conformitate cu Constituţia şi legislaţia în vigoare. Orice încercare de a se eschiva de la această hotărîre reprezintă o încălcare grosolană a legislaţiei. În ceea ce priveşte adoptarea hotărîrii cu privire la referendum, atunci noi considerăm că această întrebare nu ar trebui să deranjeze guvernarea, care se consideră democratică. Dacă ei sînt convinşi în corectitudinea cursului aşa-numitor “reforme”, daca ei sînt siguri de susţinerea populară a guvernării sale, atunci ei nu trebuie să aibă frică de acest referendum. Sîntem siguri că liderii Alianţei pentru Integrare Europeană conştientizează că refuzul de a adopta hotărîrea cu privire la organizarea referendumului va fi egal cu eşecul deschis la puterii. Evident, cu toate consecinţele politice care derivă — de la dizolvarea Parlamentului, pînă la demisiile binevole din funcţiile de conducere.


А теперь позволю себе прокомментировать некоторые заявления, которые были сделаны после 3 сентября в отношении данной инициативы Партии коммунистов.

Партию коммунистов обвиняют в якобы резкой смене своих геополитических ориентиров: от Евроинтеграции к Таможенному союзу. Это обвинение — обыкновенная фальсификация позиции нашей партии.

Во-первых, ПКРМ всегда видела в европейской интеграции Республики Молдовы в первую очередь путь внутренней модернизации Республики Молдова и никогда не противопоставляла эту модернизацию интеграционным процессам на пространствах СНГ. Именно поэтому в Программе нашей партии утвержден тезис об “интеграционной открытости”. Буквально этот тезис звучит следующим образом: “ПКРМ убеждена, что только интеграционная открытость, умение перешагивать через фантомы замкнутости, шаблоны одновекторного внешнеполитического курса, позволят Республике Молдова сформировать полноценную перспективу для всех своих граждан, добиться гражданского единства и нового качества безопасности”. Иными словами, ПКРМ всегда рассматривала перспективу активизации интеграционных процессов на Востоке и приветствовала их. Но правда и то, что фактически до 2011 года, когда практически заработал Таможенный союз, европейская интеграция оставалась безальтернативным путем внутренних реформ для Республики Молдова. Основные события кристаллизации и практического развития Таможенного союза происходили тогда, когда ПКРМ уже находилась в оппозиции.

Во-вторых, ПКРМ и ее сторонники действительно разочаровались в перспективах европейской интеграции для Молдовы. Но это разочарование происходило у нас не только вместе с народом Республики Молдова, но и с народами самого Европейского союза. ЕС в кризисе — и в экономическом, и в финансовом, и в политическом. При чем здесь ПКРМ? Мы просто открыто говорим, что желание интегрироваться в кризис — сродни безумию. Хотя именно это безумие мы, собственно говоря, и наблюдаем в ежедневной практике нынешней молдавской власти. Кроме того, молдавское общество разочаровано тем главным, что ранее делало Европейский союз привлекательной формой интеграции. Речь идет о европейских ценностях. Мы видим, что в своем отношении к Республике Молдова Европейский союз вот уже три года об этих ценностях напрочь позабыл. Он фактически приветствует и поддерживает все, что делает нынешний молдавский режим — от узурпации власти до подавления оппозиции и свободных СМИ. Верховенство права и гражданские свободы, демократия и права человека больше не входят в круг ценностей, которыми руководствуются европейские эмиссары, посещающие и поучающие Молдову. Из объективного арбитра Европейский союз в Молдове превратился в надзирателя, для которого все европейские ценности свелись к фобиям времен “холодной войны”. Очень хорошо, что настоящие европейские ценности никогда не являлись монополией брюссельской администрации. А потому, именно руководствуясь этими бесспорными ценностями современной цивилизации, следует продолжать дело объединения народов их экономик к востоку от ЕС.

В-третьих, позиция Партии коммунистов о необходимости вступления в Таможенный союз возникла не 3 сентября. Напомню, что идея необходимости включения страны в амбициозные проекты собирания постсоветского пространства впервые ПКРМ предложила в “Молдавском проекте” в апреле 2010 года. То же самое однозначно звучит в предвыборной платформе ПКРМ 2010 года. А вот цитата: “Мы должны ясно и четко объявить о новом интеграционном проекте, заявить о его целях, обговорить этапы, расписать до деталей дорожную карту. В этом контексте мы рассматриваем проект Таможенного союза в качестве начального и принципиального этапа в реализации инициативы по модернизации пространства СНГ. Молдова должна немедленно приступить к обсуждению условий и сроков своего присоединения к этому союзу”. Принадлежит она Председателю ПКРМ и датируется 9 ноября 2010 года. Несколько дней спустя, тот же автор в интервью ИТАР-ТАСС говорит: “Народ, политики наших стран все больше понимают, что новым источником модернизации наших стран может быть только новый интеграционный проект на постсоветском пространстве. Если угодно, то это — своеобразное продолжение того пути, по которому шел ЕС, остановившись в своих нынешних границах. Пойти по этому пути дальше, значит, перенять европейскую эстафету, объединить энергетические, транспортные, инфраструктурные, а главное — уникальные человеческие и культурные ресурсы. Если Таможенный союз развивается именно в этом ключе, то Республике Молдова важно включиться в этот проект. Кроме того, я убежден, что и приднестровский конфликт может быть гораздо легче решен и преодолен именно в русле этого нового интеграционного процесса”.

Продолжу цитирование. 3 октября 2011 года в газете “Известия” Владимир Путин выступает со статьей, в которой развернута аргументация о формировании Евразийского союза. Напомню, уже через два дня я провел пресс-конференцию, на которой было заявлено о том, что Молдова должна как можно скорее определиться со своим членством в Таможенном союзе и не отмахиваться от этой перспективы под предлогом отсутствия общей границы со странами этого союза. Тогда было сказано, что общая граница у нас есть. И речь шла о существующем выходе Республики Молдова к Дунаю и, соответственно, ко всему Черноморскому бассейну.

Важнейшим документом, определяющим наше отношение к этому интеграционному проекту является заявление VII съезда Партии коммунистов Республики Молдова “Об отношении ПКРМ к процессу расширения Таможенного союза и построению Евразийского союза”. Этот документ есть в открытом доступе, в интернете, а потому я позволю себе процитировать только фрагмент решения съезда: “ПКРМ в своей повседневной политической деятельности выступала и будет выступать сторонником и проводником идеи интеграции Республики Молдова в Таможенный Союз “Россия — Беларусь — Казахстан”. ПКРМ видит в этом процессе исторический шанс на консолидацию экономических, социальных и гуманитарных ресурсов, на подлинную модернизацию постсоветского пространства, вывода народов СНГ на принципиально-новый уровень свобод и социальных перспектив. ПКРМ считает, что историческое, культурное и политическое наследие народов бывшего СССР, дает им безусловное право на практическую реализацию нового глобального интеграционного евразийского проекта, способного не только мощно стимулировать экономическое развитие, но и поддержать национальное развитие стран СНГ”.

Полагаю, что всего этого достаточно для того, чтобы еще раз подчеркнуть: решение ПКРМ о необходимости вступления Республики Молдова в Таможенный союз является системной, давно и хорошо продуманной позицией. Но именно теперь эта задача, эта цель — скорейшее вступление Молдовы в Таможенный союз — приобретает не только стратегический смысл, но и смысл сугубо антикризисный. Кризис в Молдове не остановить иными способами. Иными способами не защитить нашу государственность, нашу демократию, наш народ, национальную экономику и гуманитарную сферу. Антиевропейский эксперимент, который под флагом европейской интеграции проводит нынешняя молдавская власть, следует немедленно прекратить и дать народу право самому определить свое будущее.

Мы не рекомендуем властям, тем которые 16 марта узурпировали власть в стране, идти на какие-либо формы бойкота или целенаправленного провала этой инициативы. Ибо истинное положение вещей может определить только республиканский законодательный референдум, а не кулуарные интриги лидеров Альянса. Мы готовы к переговорам с представителями гражданского общества и политических партий по координации совместных действий по вопросам проведения референдума. Равно как и на случай, если власть отважится уклониться от этого решения.

Наступает момент истины! Хочется верить, что все действующие политики постараются быть на высоте этой исторической ответственности.

Sursa: www.pcrm.md

PCRM cere CC verificarea constituţionalităţii concedierii cadrelor didactice ajunse la vârsta de pensionare Acţiunea Socială cere conducerii ţării organizarea referendumului de aderare la Uniunea Vamală