Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Comunicat de presă cu privire la întrevederea preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN, cu raportorii APCE pentru Moldova, dna Lise CHRISTOFFERSEN şi dl Piotr WACH

|versiune pentru tipar||
PCRM / 16 octombrie 2012
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova

Astăzi, 16 noiembrie, a avut loc întrevederea preşedintelui PCRM, Vladimir VORONIN, cu raportorii APCE pentru Moldova, dna Lise CHRISTOFFERSEN şi dl Piotr WACH, care se află la Chişinău în vizita de documentare.

În cadrul întrevederii au fost abordate mai multe subiecte de ordin social-politic, în specal problema funcţionării instituţiilor democratice în ţara noastră, precum şi implementarea de către actuala guvernare a rezoluţiilor APCE cu privire la onorarea obligaţiunilor şi angajamentelor asumate de către Republica Moldova.

În acest context, Vladimir VORONIN a menţionat că actuala guvernare nu ţine cont de recomandările Consiliului Europei. Deşi, de pildă, punctul 20 din Rezoluţia APCE nr.1572 prevede obligativitatea expertizării legislaţiei în domeniile cu angajamente, totuşi în aceşti trei ani nu a fost transmis nici un proiect de lege la expertizare.

Punctul 18 al Rezoluţiei APCE nr.1572 face trimitere la Articolul 10 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi anume asigurarea libertăţii de exprimare. Totuşi contrar prevederilor articolului menţionat şi cu încălcarea Codului Audiovizualului, acţionînd la comandă politică, CCA a retras ilegal licenţa de emisie a unicului post TV de opoziţie — NIT.

Preşedintele PCRM a declarat că “timp de 6 luni, sistemul judiciar din Moldova, sub presiunea conducerii politice a ţării, tot amînă examinarea cazului. Timp de jumătate de an, cetăţenii sînt privaţi de dreptul la acces la informaţie. Se încălcă libertatea de exprimare, jurnaliştilor, de fapt, li s-a închis gura. Mai mult de un milion de telespectatori întreabă neîncetat cînd canalul de televiziune de opoziţie, care nu se teme să critice guvernarea, va reveni în eter. Sute de mii de cetăţeni, reprezentanţi ai minorităţilor etnice, duc lipsa de programe în limba rusă.”

În problema interzicerii simbolurilor comuniste Vladimir Voronin a menţionat că Partidul comuniştilor consideră că hotărîrea Parlamentului din 12 iulie curent, privind condamnarea regimului comunist totalitar din RSSM, şi legea cu privire la interzicerea simbolurilor comuniste şi ideologiei comuniste, precum şi introducerea sancţiunilor pentru folosirea acestora, sînt neconstituţionale, încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, limitează serios activitatea politică a opoziţiei. Parlamentul Republicii Moldova, de fapt, şi-a depăşit atribuţiile şi a încercat să se substituie instanţei judecătoreşti. Afirmaţia că regimul sovietic de pînă în 1991 a fost unul criminal şi a comis crime împotriva umanităţii poate să aparţină doar instanţei judecătoreşti, unui tribunal internaţional şi nicidecum unui organ legislativ al ţării.

În contextul discuţiei privind funcţionarea instituţiilor democratice, preşedintele PCRM a subliniat că “AIE pune mai presus decît Legea Supremă aşa numitul Acord de constituire a Alianţei, prin care au fost partajate absolut toate funcţiile în stat, inclusiv şi celea care trebuie să fie independente (Curtea Supremă de Justiţie, CEC, CCA, Curtea de Conturi, SIS).

Solicitările conducerii ţării privind încetarea monitorizării Moldovei şi trecerea la etapa de post-monitorizare, sună cel puţin ridicol. Credem că la moment este prematură şi periculoasă încetarea procesului de monitorizare. Este periculos nu numai pentru democraţia moldovenească, ci şi pentru Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, pentru credibilitatea ei. Trecerea la etapa de post-monitorizare trebuie să fie însoţită de schimbări pozitive semnificative în ceea ce ţine de funcţionarea instituţiilor democratice, de drepturile şi libertăţile fundamentale, precum şi punerea în aplicare a recomandărilor şi rezoluţiilor anterioare ale APCE. Actualmente, nu putem constata careva progrese privitor la nici unul dintre aceste aspecte. Suntem sincer interesaţi de atingerea de către ţara noastră a rezultatelor reale şi vizibile în dezvoltarea democraţiei, anume pentru realizarea acestui scop pledăm pentru continuarea procedurii de monitorizare.”

Serviciul de presă al PCRM
Sursa: www.pcrm.md

Vladimir Voronin a primit diploma Fondului Internaţional al Unităţii Popoarelor Ortodoxe Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin s-a întîlnit cu activele studenţeşti a instituţiilor superioare de învăţămînt din ţară