Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPCRM

Moţiunea de cenzură asupra activităţii Guvernului privind aderarea la sancţiunile UE faţă de unii cetăţeni ai Federaţiei Ruse

|versiune pentru tipar||
PCRM / 28 martie 2014
Partidul Comuniştilor din Republica Moldova
Domnului Igor Corman
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Subsemnaţii, deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, membri ai fracţiunii PCRM, în conformitate cu art. 106 din Constituţia Republicii Moldova, art. 112–118 din Capitolul 8 al Regulamentului Parlamentului Republicii Moldova, înaintăm prezenta moţiune de cenzură.

Motivarea

Recent, pe data de 19 martie 2014, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politica de securitate, dna Catherine Ashton, a declarat precum că şase state europene, care nu sînt membri ai UE — Albania, Muntenegru, Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Moldova au aderat la sancţiunile Uniunii Europene impuse unor cetăţeni din Ucraina şi Federaţia Rusă, care includ suspendarea călătoriilor şi îngheţarea activelor. Dna Ashton a menţionat că: “Uniunea Europeană ia act de aceste decizii şi le salută”.

Alinierea Republicii Moldova la aceste sancţiuni trebuia să fie precedată de dezbateri publice cu adoptarea deciziilor respective de către Parlamentul Republicii Moldova şi Guvern. În pofida acestui fapt, asemenea acţiuni nu au fost întreprinse nici la executiv, nici de către autoritatea reprezentativă supremă a ţării.

Totodată, reţinem că în cadrul şedinţei închise a Parlamentului Republicii Moldova din 21.03.2014 viceministrul afacerilor externe şi integrării europene, dl Valeriu Chiveri, a declarat că “sancţiunile sînt impuse unor persoane fizice din Ucraina şi nu numai”, iar decizia a fost luată în urma consultărilor cu Prim-ministrul.

Astfel de acţiuni personale ale dlui Leancă depăşesc atribuţiile şi împuternicirile legale ale prim-ministrului şi încalcă grav dispoziţiile articolelor 96 şi 97 din Constituţia Republicii Moldova. Guvernul, fiind o autoritate publică colegială, în exercitarea atribuţiilor în domeniul politicii interne şi externe, adoptă hotărîri în cadrul şedinţelor executivului. Prim-ministrul nu poate unilateral şi arbitrar să substituie întreaga componenţă a Guvernului şi să-şi asume hotărîri în numele acestuia.

Este îngrijorător, că aplicarea sancţiunilor faţă de unele persoane din Ucraina şi Federaţia Rusă, state vecine cu Republica Moldova, popoare cu care cetăţenii ţării noastre au legături tradiţionale strînse, a fost instituită de dl Leancă în mod netransparent, pe ascuns. A lipsit o dezbatere publică, fără consultarea societăţii civile şi a experţilor, nu au fost luate în consideraţie interesele cetăţenilor moldoveni. Astfel de sancţiuni vor lovi ireparabil în relaţiile dintre popoarele ţărilor noastre.

În acelaşi timp, remarcăm că, alinierea ilegală la sancţiunile aplicate de UE faţă de unii cetăţeni din Ucraina şi Federaţia Rusă s-a făcut şi cu încălcarea art. 34 din Constituţia Republicii Moldova. Astfel, prim-ministrul a îngrădit accesul persoanelor la informaţia de interes public şi cetăţenii au aflat de faptul că Moldova aplică sancţiuni numai din declaraţia Înaltului reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton.

Este necesar de remarcat faptul, că Planul de Acţiuni Republica Moldova — Uniunea Europeană, la care fac referinţă oficialii din Guvern nu este un document juridic, ci unul politic, fapt înscris în introducerea la Planul de Acţiuni menţionat supra. Mai mult ca atît, punctul 2.1 Dialogul politic şi reformele (Cooperarea în domeniul politicii externe şi de securitate; prevenirea conflictelor şi managementul crizelor) prevede: “Dezvoltarea posibilităţii pentru alinierea Moldovei la declaraţiile privind Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC) a UE, de la caz la caz”.

Constatăm că Consiliul Uniunii Europene a adoptat Deciziile privind impunerea sancţiunilor pentru unii cetăţeni ai Ucrainei şi Federaţiei Ruse, precum şi Regulamentele corespunzătoare privind implementarea deciziilor respective. Or în cazul dat nu este vorba de Declaraţii, dar de documente cu caracter juridic, care atrag după sine şi anumite consecinţe de ordin legal. Astfel, alinierea la sancţiuni trebuie efectuată prin adoptarea unui act normativ, dat fiind faptul că acţiunile ce se impun a fi întreprinse fac derogare de la cadrul legal în vigoare.

Aplicarea sancţiunilor menţionate, contravine şi art. 11 din Constituţia Republicii Moldova, care prevede că ţara noastră proclamă neutralitate permanentă. Astfel, prin decizia anunţată de prim-ministru, Moldova deschis a luat parte într-o situaţie de conflict.

Ţinînd cont de declaraţiile Înaltului Reprezentant al UE, Catherine Ashton, aderarea la sancţiunile faţă de unii cetăţeni ai Federaţiei Ruse grav şi unilateral încalcă prevederile “Tratatului de prietenie şi cooperare între Republica Moldova şi Federaţia Rusă”.

Toate aceste acţiuni aduc prejudicii grave, atît reputaţiei Republicii Moldova ca un stat credibil, cît şi cetăţenilor ţării noastre în ansamblu.

Dispozitivul

Generalizînd cele expuse mai sus, calificăm acţiunile primului ministru Leancă privind alinierea la sancţiunile UE ca un exemplu vădit al uzurpării puterii prin depăşirea atribuţiilor legale şi constituţionale.

În baza prevederilor Constituţiei Republicii Moldova şi a întregului cadru legal în vigoare, prin prezenta moţiune de cenzură exprimăm retragerea încrederii acordate Guvernului la investitură.

Sursa: www.pcrm.md

Declaraţia Fracţiunii PCRM în CMC cu privire la situaţia în jurul SA Termocom Adresarea preşedintelui fracţiunii PCRM către structurile internaţionale