Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Primarii democraţi optează pentru o descentralizare reală în domeniul APL

|versiune pentru tipar||
PDM / 25 ianuarie 2012
Partidul Democrat din Moldova

Problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale în exercitarea mandatelor au fost puse în evidenţă de către reprezentanţii Asociaţia Aleşilor Locali ai PDM în cadrul unei conferinţe de presă.

Preşedintele AAL PDM, primarul oraşului Edineţ, Constantin Cojocaru, a subliniat că actualul cadru legal ce reglementează domeniul educaţiei este învechit, confuz şi contradictoriu. Potrivit lui, principalele acte legislative şi normative (Legea învăţământului, Regulament-tip privind Direcţia judeţeană de învăţământ, Regulamentul privind numirea, transferarea şi concedierea personalului din învăţământul preuniversitar etc.) nu sunt corelate cu sistemul actual de organizare administrativ-teritorială şi administraţie publică locală. De asemenea, nu se face o delimitare clară între competenţele autorităţilor publice locale de nivelul I şi II în domeniul învăţământului, ceea ce creează confuzii şi incertitudine privind stabilirea competenţei autorităţilor publice locale respective.

Potrivit lui Cojocaru, pe de o parte legea stabileşte că instituţiile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi liceal formează competenţa proprie a unităţilor administrativ-teritoriale, iar, pe de altă parte se constată lipsa dreptului lor de a adopta careva decizii importante în domeniul învăţământului. În special, primăriile nu pot decide în privinţa înfiinţării, reorganizării şi lichidării instituţiilor de învăţământ finanţate din propriul buget (pot doar face propuneri în acest sens); nu pot adopta decizii în privinţa numirii şi concedierii (sancţionări) directorilor şi personalului instituţiilor de învăţământ finanţate din bugetul local etc. De asemenea, potrivit primarului or. Edineţ, normativele de cheltuieli elaborate de Ministerul Finanţelor pentru un elev, obligatorii pentru autorităţile publice locale, din start generează insuficienţă de mijloace pentru asigurarea funcţionării adecvate a instituţiilor de învăţământ. “În practică sunt cazuri când aceste normative nu acoperă întotdeauna cheltuielile pentru salarizare, nemaivorbind despre reparaţia şi întreţinerea instituţiilor respective, precum şi procurarea de materiale didactice”, a specificat Cojocaru.

În acest sens, reprezentanţii AAL PDM consideră că se impune modificarea sistemului de finanţare a învăţământului, introducerea coeficienţilor de corelare la calcularea normativelor de cheltuieli, luarea în consideraţie a cheltuielilor reale de întreţinere a instituţiilor de învăţământ şi stabilirea pe cale legislativă a unor reguli clare şi transparente de calculare a normativelor respective.

Primarul oraşului Hînceşti, vicepreşedintele AAL PDM, Alexandru Botnari, a menţionat că exercitarea improprie a funcţiilor, suprapunerea sau privarea de anumite competenţe — toate acestea rezidă din lipsa unei descentralizări reale în domeniul administraţiei publice locale. Potrivit lui, este necesară o descentralizare reală a puterii, prin transmiterea nu doar a competenţelor, dar şi a instrumentelor de realizare a acestora. Astfel, în opinia primarului or. Hînceşti, se impune descentralizarea procesului bugetar, care să fie efectuat de jos în sus şi nu invers. “Se impune ruperea legăturii şi dependenţei dintre APL de nivelul 1 şi 2 în procesul exerciţiului bugetar, în aşa mod ca să fie stabilite relaţii bugetare directe între bugetul de stat şi cel local, să fie separate clar transferurile pentru APL şi să fie exclus elementul negocierilor. Or,în fiecare an la aprobarea bugetelor, direcţiile de finanţe operează cu nişte directive ale Ministerului de Finanţe privind plafonarea cheltuielilor, directive care nu au valoarea actelor normative, fapt ce subminează principiile autonomiei locale financiare”, a spus Alexandru Botnari.

În opinia sa, necesită descentralizare simplificare imediată şi sistemul de achiziţii publice. “Sistemul actual este hipercentralizat, ineficient şi iraţional. Sistemul actual de evaluare a ofertelor, care pune la bază preţul cel mai mic, generează probleme serioase referitor la calitatea producţiei achiziţionate sau a serviciului prestat”, a adăugat Botnari.

Ion Stratulat, consilier local din Orhei, vicepreşedinte al AAL PDM, a subliniat că de descentralizare se vorbeşte de mai mulţi ani, dar, la moment, este elaborat doar proiectul Strategiei, care nici nu a fost promovat. “Noi, reprezentanţii autorităţilor publice locale vrem să devenim un partener de dialog social, de rând cu sindicatele sau patronatele. Suntem o armată de funcţionari, care vrem să fim auziţi”, a declarat Stratulat.

Aleşii locali au precizat că propunerile AAL PDM vor fi formulate în adresa deputaţilor, inclusiv din fracţiunea PDM, a Guvernului pentru a fi soluţionate problemele enunţate de reprezentanţii APL. “Scopul Asociaţiei este elaborarea anumitor propuneri de politici ce vizează activitatea aleşilor locali, care, ulterior, să fie promovate în Guvern şi Parlament”, a adăugat Constantin Cojocaru, preşedintele AAL PDM.

Asociaţia Aleşilor Locali ai PDM a fost constituită pe 10 decembrie 2011 în cadrul Adunării generale a aleşilor locali ai PDM cu scopul de a crea o platformă de dezbateri a tuturor problemelor existente la nivelul APL. Asociaţia întruneşte cca 230 de primari, 223 de consilieri raionali şi municipali, 2264 de consilieri orăşeneşti şi săteşti.

Sursa: www.pdm.md

TD PDM: Mai puternici, mai instruiţi Organizaţia de Tineret TD Cantemir PDM are un nou preşedinte