Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputatul Gheorghe Brega: Crearea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, în varianta propusă de Guvern, este inacceptabilă

|versiune pentru tipar||
PL / 26 aprilie 2012
Partidul Liberal

Discursul deputatului PL Ghorghe Brega în cadrul şedinţei Parlamentului din 26 aprilie 2012

Libera circulaţie a produselor alimentare sigure şi sănătoase reprezintă un aspect esenţial al pieţei interne şi contribuie substanţial la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor. Siguranţa produselor alimentare şi protecţia intereselor consumatorilor reprezintă preocupări din ce în ce mai actuale pentru populaţie, organizaţii neguvernamentale, partenerii comerciali internaţionali şi organizaţii comerciale.

Recent, incidente în privinţa siguranţei produselor alimentare (problema dioxinelor în Belgia, melaminei în China, Escherichia coli în legume în Germania şi remanenţele de preparate de uz fitosanitar în legumele din Turcia) demonstrează o dată în plus necesitatea luării unor măsuri adecvate în situaţii de urgenţă pentru ca toate alimentele, indiferent de tipul şi originea lor să fie inofensive şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea umană.

Instituirea unei Autorităţi pentru Siguranţa Produselor Alimentare după modelul european, ,,European Food Safety Authority", care se ocupă de evaluarea riscului, gestionarea riscului şi comunicarea riscului în legătură cu siguranţa produselor alimentare şi a hranei pentru animale, precum şi activităţi ce ţin de sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor este o problemă de actualitate pentru Republica Moldova.

Însă, aceste activităţi nu se regăsesc în domeniile de competenţă ale Agenţiei pentru Siguranţa Alimentelor, stipulate la capitolul III din proiectul de lege, care se pretinde că este armonizat cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consilului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale a legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţă Alimentelor.

Proiectul de Lege are drept obiectiv asigurarea nivelului ridicat de protecţie a consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare, similar cu obiectivul şi sfera de aplicare a Legii nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare, astfel vor fi aplicate concomitent două acte normative cu aceeaşi sferă de reglementare, fapt ce va conduce la dublări şi contradicţii de reglementare.

Crearea Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare aşa cum este prevăzut în proiect de Lege este inacceptabilă, deoarece va contribui la apariţia conflictelor de interese din cauza că acest minister este responasabil şi de domeniul de producere, procesare, depozitare, transportare, distribuire şi comercializare a produselor alimentare.

De menţionat faptul, că în cadrul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare în anul 2007 fost instituită Agenţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa produselor de origine animalieră responsabilă de asigurarea inspecţiei şi controlului oficial a acestor produse în vederea garantării siguranţei alimentare. Însă, odată cu crearea acestei Agenţii şi delimitarea funcţiilor între autorităţile cu funcţii de control a produselor de origine animalieră în Republica Moldova se atestă o agravare a situaţiei epidemiologice la toxiinfecţiile alimentare, bolile diareice acute (BDA) prin înregistrarea izbucnirilor epidemice determinate de folosirea în consumul uman a produselor alimentare nesigure.

Morbiditatea din cauza BDA în anul 2010 comparativ cu a. 2008 s-a majorat cu 10,2 %. În a. 2011 a continuat creşterea morbidităţii sumare prin aceste maladii atestându-se o creştere de 3,3 % .

Rămâne alarmantă morbiditatea totală prin salmoneloze care constituie 31,6 la 100 mii populaţie, fiind determinată de sporirea numărului de izbucniri în grup (cu 5 cazuri şi mai mult) determinate de asemenea de folosirea în consumul uman a produselor alimentare, preponderent de origine animală nesigure. Impactul financiar pentru instituţiile Ministerului Sănătăţii (anchetarea epidemiologică, tratamentul, investigaţii etc.) în urma acestor izbucniri constituie sute mii de lei anual.

În acest context concluzionăm, că Agenţia nu-şi onorează pe deplin atribuţiile de serviciu în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

Din aceste considerente se propune ca viitoarea Agenţie Naţională pentru Siguranţa Alimentelor să fie subordonată Guvernului.

Este îngrirojător faptul, că în proiectele de acte normative, inclusiv în proiectul de Lege elaborat de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare nu se regăsesc competenţele Ministerului Sănătăţii în domeniul siguranţei alimentelor, care au ca scop protecţia sănătăţii publice, iar propunerile de modificare şi completare a proiectelor de acte normative nu sunt luate în considerare.

Cu atât mai mult, că competenţele şi atribuţiile Ministerului Sănătăţii privind monitoringul permanent al maladiilor infecţioase şi nontransmisibile, inclusiv a intoxicaţiilor alimentare determinate de factorul alimentar, precum şi consolidarea structurilor din cadrul Ministerului Sănătăţii în domeniul siguranţei produselor alimentare sunt recomandate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) .

În acest context, OMS a elaborat şi Strategia Globală în domeniul siguranţei produselor alimentare, care are drept scop reducerea medico-sanitară şi socială a poverii bolilor de origine alimentară.

În scopul realizării activităţilor menţionate mai sus Ministerul Sănătăţii prin Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice dispune, atât la nivel central, cât şi local (raioane şi municipii ) de infrastructură necesară să efectueze activităţi de supraveghere a circulaţiei în caz de evenimente sau urgenţe în sănătătea publică condiţionate de siguranţa alimentară.

În asemenea ţări dezvoltate ca SUA, Belgia, Italia, Austria, Federaţia Rusă, Spania, Kazahstan, Lituania, Irlanda, Israel etc. autoritatea de inofensivitate a circuitului alimentar este în cadrul Ministerului Sănătaţii, fiind instituită sau transferată în acest minister şi ca rezultat al situaţiilor de criză.

Sursa: www.pl.md

Deputata Ana Guţu a vorbit la APCE despre protecţia libertăţii de exprimare şi de informare pe internet şi în mediile on-line Ana Guţu contestă la APCE mandatul lui Rogozin şi atitudinea expansionist-militaristă a Rusiei faţă de zonele conflictelor îngheţate