Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Discursul deputatului PL Valeriu Munteanu privind implementarea programului de activitate a Guvernului pentru anul 2011, rostit în cadrul şedinţei Parlamentului din 27 aprilie 2012

|versiune pentru tipar||
PL / 27 aprilie 2012
Partidul Liberal

Domnilor deputaţi şi miniştri,
Stimate domnule Preşedinte al Parlamentului,
Domnule Prim-ministru,

Vă mulţumim pentru raportul prezentat, unul substanţial şi argumentat, însă permiteţi-mi vă rog, să fac o serie de observaţii vis-a-vis de activitatea Guvernului, în perioada de referinţă.

Parlamentul Republicii Moldova este unica autoritate legislativă a statului, având o primă atribuţie de bază — adoptarea legilor, dar fără un mecanism edificat şi eficient de implementare şi asigurare a executării acestora,… mai exact, fără suportul efectiv din partea Guvernului, este imposibilă traducerea în viaţa a acestor legi.

Analizând activitatea Guvernului în perioada de referinţă, considerăm indispensabilă implicarea mai activă din partea Cabinetului de miniştri, întru executarea dispoziţiilor legale privind racordarea cadrului normativ şi transpunerea în practică a normelor legale adoptate de Parlament, având în vedere întârzierile de realizare a prescripţiilor normative, cauzate cel mai probabil de reticenţa sau de eficienţa insuficientă a autorităţilor responsabile.

Aş aminti aici doar câteva exemple elocvente:

UNU, după adoptarea legii privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice, nu s-au realizat dispoziţiile articolului 17, ce ţin de adoptarea actelor subsecvente, legea fiind astăzi practic inaplicabilă;

DOI, după adoptarea în 2011, a unor modificări substanţiale la legea privind activitatea farmaceutică, nu a fost încă adoptat Planul Naţional de Amplasare a Farmaciilor, chiar dacă legea obliga Guvernul prin art. II, să realizeze acest lucru în 3 luni;

TREI, după modificarea în 2011, a legii cetăţeniei, Guvernul nu şi-a onorat responsabilităţile prevăzute de art. II al legii… şi exemplele pot continua. Grav este că prin astfel de abordări, multe reforme importante, aşteptate şi asumate, rămân deocamdată doar pe hârtia…Monitorului Oficial.

Stimate domnule Prim-ministru,

Lăsând la o parte indicatorii optimişti de care abundă Raportul la capitolul reformelor instituţionale, trebuie să recunoaştem/recunoaşteţi că reorganizarea domeniilor de competenţă guvernamentală trenează nepermis de mult.

Să ne aducem aminte cel puţin de Strategia de reformare a sectorului justiţiei, care a fost aprobată pe ultima sută de metri, prezentând mari carenţe la capitolul surse de finanţare. La fel şi reforma celorlalte sectoare prioritare se lasă prea mult aşteptată, fiind necesare măsuri ferme din partea executivului, care beneficiază astăzi de sprijinul necondiţionat al Parlamentului.

În aceeaşi ordine de idei — lupta cu corupţia, o putem cataloga drept o realizare destul de modestă a Guvernului. Însăşi Raportul prezentat astăzi arată o creştere nesemnificativă, iar pe unele domenii chiar şi o scădere a numărului actelor de corupţie depistate, ceea nu poate fi decât un motiv de îngrijorare. Împreună cu indicele percepţiei corupţiei în rândul populaţiei, aceste neajunsuri de guvernare creează grave impedimente pentru construirea statului de drept şi realizarea aspiraţiile europene ale Republicii Moldova.

Trebuie să fiţi de acord că, indiferent de numărul reformelor promovate în acte legislative şi normative, coruptibilitatea, venalitatea, vor obstrucţiona atingerea obiectivelor trasate.

De asemenea, se cere o abordare programatică din partea executivului în domeniul combaterii infracţiunilor de contrabandă care, alături de actele de corupţie, subminează grav economia Republicii Moldova.

Stimate domnule Prim-ministru,

Vorbind despre economie, apreciem eforturile depuse pentru dezvoltarea economică durabilă, însă, în opinia noastră, cel puţin două domenii trezesc nelinişte: creşterea excesivă a raportului dintre import şi export, care, contrar afirmaţiilor din Raport privind substituirea produselor de import cu cele locale, a atins cote neaşteptate şi, doi, amalgamul din domeniul fiscalităţii, unde, deşi au fost întreprinşi paşi importanţi pentru sporirea transparenţei, rămâne mult loc de mai bine.

Aş aminti aici modificările recente ale politicii bugetar fiscale, adoptate la insistenţa Executivului, în decembrie anul trecut, iar în această sesiune parlamentară, am revenit deja la câteva modificări realizate, iar loc pentru corectări mai este, aceasta nu este altceva decât superficialitate sau şi mai grav … amatorism din partea celor care vin cu astfel de improvizaţii legislative.

Şi o ultimă observaţie foarte importantă: calitatea actelor legislative, venite de la Guvern.

Sunt zeci de acte legislative, legi cadru sau modificări importante, care, după ce au stat luni bune în Guvern şi sunt aprobate prin decizia colectivă a membrilor Executivului, ajung în Parlament, într-o formă, care, uşor este spus, lasă de dorit, iar până la aprobarea lor în lectură finală suferă zeci şi zeci de amendamente, în acest sens trebuie fortificată considerabil capacitatea Executivului la capitolul creaţie legislativă.

Important este ca pe viitor, fiecare dintre noi, indiferent că este în Guvern sau în Parlament, să contribuie plenar la creşterea eficienţei actului de guvernare, astfel încât fiecare cetăţean al Republicii Moldova, indiferent că este student, funcţionar sau pensionar, este din Naslavcea, Giurgiuleşti, Criva sau Palanca, să fie convins că noi, Alianţa pentru Integrare Europeană, guvernăm eficient şi-n beneficiul fiecărui cetăţean, al acestui stat numit Republica Moldova.

Departamentul Comunicare şi Imagine al PL
Sursa: www.pl.md

Deputaţii Ion Hadârcă şi Oleg Bodrug în vizită de documentare la Iaşi Deputata Corina Fusu va vorbi la Vilnius despre oportunităţile de dezvoltare democratică în Republica Moldova