Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

A fost desemnată noua conducere a Filialei Teritoriale PL din raionul Sângerei

|versiune pentru tipar||
PL / 4 iunie 2012
Partidul Liberal

Filiala Teritorială PL din raionul Sângerei şi-a desemnat conducerea în cadrul Conferinţei Organizaţiei Teritoriale PL Sângerei, desfăşurată sâmbătă, 2 iunie 2012. Grigore Condorachi a fost ales Preşedinte al Filialei Teritoriale PL din raionul Sângerei, vicepreşedinţi fiind desemnaţi Dorin Pântea şi Nicolae Spânu.

La Conferinţă a participat şi Preşedintele PL Mihai Ghimpu. Mihai Ghimpu a felicitat noua conducere a Filialei Teritoriale PL Sângerei, dorindu-i succes în activitate, curaj şi putere de muncă pentru a implementa programul PL la nivel local.

Grigore Condorachi a menţionat că îşi propune modernizarea Organizaţiei Teritoriale PL Sângerei: “PL poate şi trebuie să utilizeze această perioadă de calm electoral, pentru a parcurge un proces de modernizare şi restructurare în perspectiva competiţiilor ce vor urma”.

În cadrul Conferinţei, membrii PL au abordat subiecte legate de activitatea filialei locale a PL, realizările înregistrate, problemele cu care se confruntă, fiind analizată activitatea reprezentanţilor PL în cadrul administraţiei locale. Totodată, au fost discutate aspecte ce vizează colaborarea administraţiei publice centrale cu reprezentanţii administraţiei publice locale, prevederile legislaţiei ce reglementează raporturile din cadrul administraţiei publice locale, precum şi subiecte referitoare la accesarea fondurilor pentru desfăşurarea proiectelor de dezvoltate locală.

Grigore Condorachi este născut pe data de 30 octombrie 1982. Este licenţiat în drept al Universităţii de Studii Europene din Moldova şi master în management al Academiei de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. A lucrat în calitate de specialist principal în domeniul administraţiei publice la Consiliul Raional Sângerei, ulterior a deţinut funcţia de consultant-jurist la Consiliul Raional Sângerei. Cunoaşte limbile engleză, franceză şi rusă.

În continuare, vă propunem alocuţiunea domnului Grigore Condorachi, rostită la Conferinţa Organizaţiei Teritoriale PL din raionul Sângerei, 2 iunie 2012

“Stimate domnule Preşedinte Mihai Ghimpu,
Stimate doamne, domnişoare şi domni!

Astăzi, în condiţiile în care guvernarea ţării este formată din trei partide, printre care şi PL, iar la nivel raional, cu toate că electoratul democrat a acordat suficiente mandate pentru proiectarea unui AIE2 ca model de gestionare a raionului, s-a configurat o altă administraţie, formată în baza unei coaliţii scârboase, a comuniştilor cu liberal-democraţii, care şi-au trădat electoratul din raion.

PL-ul ca partid de dreapta, cu accente anticomuniste, pro-european, susţinător al statului de drept, al democraţiei şi apărător al libertăţilor cetăţeneşti, cu toate că a fost practic exclus de la procesul de administrare, îşi menţine poziţia consecvent. În perspectiva unor viitoare alegeri, PL nu are decât de câştigat din urma decepţiei politice a electoratului de centru-dreapta, barem că victoria poate fi atinsă doar în urma unei reconstrucţii organizatorice şi adoptării unui comportament raţional.

Primul pas în construcţia strategiei politice a Filialei PL Sângerei o constituie motivarea şi mobilizarea întregului activ al PL, care, să recunoaştem, în cadrul ultimului scrutin, a marcat un scor modest, situat sub pragul de10%, şi acest obiectiv va fi atins doar în urma unui feed-back constructiv cu centrul, pe de o parte, prin finalizarea procesului de atribuire a funcţiilor partajate, iar, de cealaltă, prin antrenarea activului local la multiplicarea canalelor de comunicare şi propagare a ideilor liberale în rândul locuitorilor raionului.

Deşi nu am fost admişi la administrarea treburilor publice ale raionului, strategia PL trebuie să aibă în vedere 2 aspecte:

  1. dimensiunea pozitivă, şi anume, prezentarea măsurilor economice şi sociale alternative pentru redresarea situaţiei social-economice a raionului, măsuri economice concrete în viziune liberală
  2. dimensiunea de sancţiune a comportamentului conducerii PLDM-PCRM a raionului pe teme ce ţin de clientelism politic, utilizarea abuzivă a banului public şi mentalităţile convergente de partide cărora li se permite totul. Aceste mesaje vor fi transmise pe toate canalele: parlamentare, administrative, media şi de partid.

Conform rezultatelor obţinute la ultimul scrutin, în cadrul raionului se configurează o zonă de favorabilitate pentru PL, şi anume zona Pepeni-Bălăşeşti, care, cu suportul primarilor noştri, cu viziuni reformatoare, vom tinde să se lărgească asupra comunelor vecine, pentru a deveni un centru liberal puternic al raionului.

Însă, suntem obligaţi să ţinem cont şi de cel mai mare conglomerat electoral al raionului, şi anume oraşul Sângerei. De aceea un alt pilon al programului PL, la nivel de raion, va fi recuperarea electoratului oraşului Sângerei, care, fiind unul semiurban, are avantajul de a fi mai bine informat, este sensibil la discursuri obiective şi, totodată, conform decalajelor de preferinţe dintre ultimele scrutine, observăm că acest electorat este şi mai volatil, fiind mai uşor de dislocat decât electoratul rural, care este mai conservator şi mai strâns legat de opţiunea liderilor locali, în speţă producători agricoli, foşti preşedinţi de colhoz, primari etc.

Concluziile alegerilor locale din 2011 din perspectiva organizatorică, cu excepţia zonei Pepeni-Bălăşeşti: nici una din organizaţiile locale nu a ieşit din cadrul rezultatelor anterioare. Putem menţiona că dezorganizarea cronică a unor organizaţii este principala cauză a menţinerii PL sub pragul de 10% pe raion. Organizarea şi mobilizarea rămân factorii cheie la care PL este deficitar şi care vor conta enorm în ecuaţia alegerilor ulterioare.

Astfel, generalizând cele expuse, strategia de reconstrucţie a organizaţiilor slabe, care este un proces anevoios, dar indispensabil, trebuie să se desfăşoare până la finele anului curent cu următoarele obiective:

  1. Creşterea numărului de membri, cuplată cu acoperirea geografică a tuturor localităţilor, stabilirea unor indicatori de performanţă, pentru fiecare structură locală în parte în ceea ce priveşte creşterea numărului de membri;
  2. reînfiinţarea organizaţiilor cvasi-existente şi desfăşurarea alegerilor în aceste structuri, plus acoperirea teritorială;
  3. alegeri în toate organizaţiile locale care au conduceri interimare.

Pentru implementarea fiecărei măsuri în parte am elaborat şi nişte obiective reale, cărora însă, nu le voi da citire astăzi, ci le voi prezenta spre examinare biroului permanent teritorial.

PL-ul este, nu doar cu amplasarea sa pe eşichierul politic, ci şi prin identitatea morală a membrilor săi, un partid specific, un partid al elitelor intelectuale, al oamenilor responsabili, al antreprenoriatului lipsit de interese criminale, precum şi al tineretului integrat şi, prin urmare, un partid relativ închis, care nu-şi propune să atragă mulţi membri.

Însă, pornind de la realitatea că PL are soluţii şi politici liberale pentru toate categoriile sociale şi îşi propune să aducă prosperitate şi progres societăţii în ansamblu, PL-ul trebuie să apară ca un partid deschis tuturor categoriilor sociale. Totuşi, în demararea campaniei de atragere a noilor membri, PL-ul trebuie să se ferească de compromisuri identitare, de a primi în rândurile sale oameni care au colaborat activ cu regimul comunist: aceştia au toate celelalte partide la dispoziţie.

În finalul prezentării programului de activitate, ţin să menţionez că PL poate şi trebuie să utilizeze această perioadă de calm electoral, pentru a parcurge un proces de modernizare şi restructurare în perspectiva competiţiilor ce vor urma.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi contez pe încrederea DVS!”

Departamentul Imagine şi Comunicare al PL
Sursa: www.pl.md

Mihai Ghimpu — copil pentru o zi. Cadouri de la PL pentru copiii din localităţile Băcioi, Brăila şi Ghidighici Şedinţa lărgită a Biroului politic al Filialei Teritoriale PL din raionul Teleneşti