Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

La mulţi ani, stimate domnule Ion Hadârcă!

|versiune pentru tipar||
PL / 17 august 2012
Partidul Liberal

Prim-vicepreşedinte PL, deputatul Ion Hadârcă, Preşedintele fracţiunii parlamentare PL împlineşte astăzi 63 de ani.

Cu această ocazie, colegii din Partidul Liberal Vă adresează sincere felicitări şi urări de bine, domnule Ion Hadârcă!

Vă dorim sănătate, prosperitate, inspiraţie, curaj, perseverenţă în promovarea adevărului şi a dreptăţii, noi succese atât în domeniul politic, cât şi în cel al creaţiei literare. Să ne trăiţi mulţi ani fericiţi şi împliniţi, bogaţi în realizări, alături de familie, prieteni, colegi.

Ne bucurăm şi ne mândrim cu faptul că ne sunteţi coleg de partid, fiind, în acelaşi timp, o figură politică emblematică a Republicii Moldova, precum şi un cunoscut şi apreciat poet.

La mulţi ani, stimate domnule Ion Hadârcă!

Colegii din Partidul Liberal

“Între oamenii cu suflet mare şi cuget neînfricat pe care i-am cunoscut şi îndrăgit în
viaţa mea este şi Ion Hadârcă, fecior de plugari, om de aleasă simţire şi gând adânc…
Petru un poet cuvântul înseamnă lucrare, muncă, faptă, dăruire. Ion Hadârcă este
poetul arderii totale…
… Este omul de curaj care primeşte cu pieptul deschis, drept în faţă, loviturile
timpului depăşit de istorie.
Ion Hadârcă este omul care, în numele renaşterii vieţii noastre, a neamului nostru, a
Patriei noastre, sparge timpul către viitor cu propria inimă dezgolită…”
Vladimir Beşleagă

“Ion Hadârcă, distins poet şi cărturar, este unul dintre marii lideri spirituali şi
moderatori din areopagul politic al mişcărilor de renaştere şi eliberare naţională, omul
măreţelor înălţătoarelor vremi ale anilor de foc ‘89-’91 şi nu numai…”
Ion Borşevici

Scriitorul şi deputatul Ion Hadârcă s-a născut la data de 17 august 1949, în comuna Sângereii Vechi (astăzi orăşelul Sângerei) din judeţul Bălţi, în familia Ninei şi a lui Dumitru Hadârcă. A debutat ca poet în timpul şcolii, publicând în anul 1965 primele versuri în revista “Cultura Moldovei”. După absolvirea Şcolii medii generale din Sângerei în anul 1966 este angajat la ziarul raional “Calea leninistă”.

Între anii 1968–1970 îşi satisface stagiul militar obligatoriu în Armata Sovietică, după care devine student la Facultatea de Filologie a Universităţii Pedagogice “Ion Creangă” din Chişinău (1970–1974). În perioada studiilor universitare, îşi continuă activitatea literară, citind primele cicluri de poeme în cadrul cenaclului literar “Luceafărul”, poezii care au fost publicate în ziarele “Tinerimea Moldovei”, “Moldova socialistă”, “Cultura Moldovei”.

Între anii 1974–1978 este doctorand la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi activează în calitate de colaborator. În anul 1977, este consemnată apariţia primei plachete de versuri a lui Ion Hadârcă, “Zilele”, în colecţia “Debut”, fiind prefaţată de criticul literar Mihai Cimpoi.

În anul 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi este angajat în calitate de redactor, apoi şef de secţie la Editura “Literatura artistic” din Chişinău. Demisionează de la editură în anul 1981 din motive ideologice, neîmpărtăşind politica cenzurii oficiale, care se înăsprise mult în perioada tipăririi în Occident a romanelor lui Soljeniţân şi a activizării mişcării disidente “Solidaritatea” din Polonia. Timp de doi ani nu este angajat nicăieri.

În anul 1983 preia conducerea cenaclului literar “Luceafărul” de pe lângă revista “Tinerimea Moldovei”. După multe tergiversări pricinuite de referinţele negative prezentate de unii “colegi” extrem de vigilenţi, îi apare volumul de poezii “Lut ars”. Apoi, după doi ani, i se oferă conducerea secţiei de Literatură pentru copii şi tineret a Uniunii Scriitorilor din Moldova. La Plenara din 18–19 mai 1987 este ales membru al Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, precum şi secretar al Comitetului de conducere, ulterior — al biroului organizaţiei de partid al breslei scriitoriceşti.

Începând din anul 1992, Ion Hadârcă este preşedinte al cenaclului Mihai Eminescu de la Biblioteca Publică “O. Ghibu” din Chişinău.

Ion Hadârcă s-a remarcat şi ca traducător: volumul de versuri “Trestia dulce” de Mirta Agirre (1981), “Curcubeul Turkmen” de I. Pirkuliev (1984), basmul “Daruri înţelepte” de Samuil Marşak (1986), poezii scrise de scriitorii ruşi Aleksandr Puşkin, Mihail Lermontov, Velimir Hlebnikov, Serghei Esenin, Evgheni Evtuşenko, volumul “Versuri” de Ivan Draci (1989), volumul “Poem în aquaforte” de Federico Mayor (1998), “Demonul meu” de M. Lermontov (2006). Opera publicată a scriitorului Ion Hadârcă cifrează circa 30 de volume originale de versuri, basme pentru copii, interviuri, discursuri, publicistică, eseuri, traduceri.

Începând din anul 1988, poetul Ion Hadârcă se angajează plenar în mişcarea de eliberare naţională, de trezire a conştiinţei de neam a românilor basarabeni, luptând cu glorie şi onoare pentru adevărul istoric, valorile naţionale, limba română şi alfabetul latin. Este fondatorul şi primul preşedinte al Frontului Popular-Creştin din Moldova (1989–1992), a fost preşedintele primei Mari Adunări Naţionale din 27 august 1989.

În anul 1989, este ales în funcţia de deputat al poporului în Parlamentul U.R.S.S. În anul 1990, este ales din nou ca deputat în Parlamentul Republicii Moldova, în prima sa legislatură democratic, şi deţine funcţia de prim-vicepreşedinte al Parlamentului. La 28 ianuarie 1993, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moşanu, prim-vicevicepreşedintele Ion Hadârcă, preşedintele Comisiei pentru mass-media Valeriu Matei şi preşedintele Comisiei de relaţii externe Vasile Nedelciuc şi-au prezentat în mod surprinzător demisia din funcţiile respective, motivându-şi gestul prin dorinţa de a preveni opinia publică “asupra pericolului restaurării depline a regimului totalitar în Republica Moldova”.

În anul 1994, Ion Hadârcă este reales deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Revine în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele Partidului Liberal în 2009, fiind şi Preşedintele Fracţiunii parlamentare PL.

Ion Hadârcă este unul dintre deputaţii semnatari ai Declaraţiei de Independenţă şi o figură politică emblematică pentru cei 20 de ani de tranziţie. Ion Hadârcă a propus ca un semn de completare la ideea Independenţei, imediat după proclamarea ei, să fie proclamat şi Imnul “Deşteaptă-te, române!”. “El a fost parte integrantă a Declaraţiei de Independenţă, a trezirii conştiinţei noastre naţionale. Concluzia este că multe lucruri nu se cunosc, din păcate se duc în uitare, iar unii încearcă să-şi lustruiască rolul în istorie”, precizează Ion Hadârcă.

Ion Hadârcă este autorul poeziei “Libertate”, scrisă chiar pe 27 august 1989, şi care a devenit imnul Partidului Liberal.

LIBERTATE

Imnul Partidului Liberal
versuri de Ion Hadârcă

Nu-i marea ta brăzdată de corăbii,
Nu-s munţii tăi de vulturi străjuiţi,
Doarme rugina-n pintene şi săbii
Şi zimbrii sunt din steme izgoniţi.
Ţi-a mai rămas un zid de mănăstire
Şi-un strigăt de cocor peste cetăţi,
Moldova, jumătate-n amintire,
Te frânge Prutu-n două jumătăţi.

Unealta noastră-i sapa şi dârjaua
Şi alteori bătaia de ilău,
Şi-n căutarea noastră-i numai steaua
Menită nouă de la Dumnezeu,

Dar pe frătâne-meu cu două feţe
Bată-l dârjaua Celui din înalt,
De mi-o schimba Câmpia Libertăţii
Pe şapte ari de sârmă şi asfalt.

Cum vin şi vin din stepele nomade
Mari colonii de vântură-gunoi,
Nici nourul de ploaie nu sloboade
Atât acid şi pacuri peste noi.

Să-ţi fie libertatea cât mai dragă
Ticsită-n cub şi scoasă la pătrat,
Moldova, numai limba ţi-i întreagă
In care-am plâns amar şi ţi-am jurat:

O Libertate, sfântă Libertate,
Din slobozii şi sate deşteptate
Se-nalţă-n slava veşnicei voroave
Românii Basarabiei moldave!

Sursa: www.pl.md

Vicepreşedintele PL Veaceslav Untilă: “Iniţiativele comuniştilor sunt periculoase pentru frageda democraţie din Republica Moldova” Preşedintele ELDR Graham Watson efectuează o vizită în Republica Moldova