Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputatul Mihai Ghimpu despre implementarea reformelor în Republica Moldova la Forumul de la Krynica: “Republica Moldova merge încet, dar sigur pe drumul european”

|versiune pentru tipar||
PL / 6 septembrie 2012
Partidul Liberal

“Integrarea europeană a Republicii Moldova devine o realitate tot mai sigură, chiar şi pentru cei eurosceptici. Vizita la Chişinău a Cancelarului Germaniei Angela Merkel confirmă faptul că Republica Moldova merge încet, dar sigur pe drumul european. Republica Moldova dispune de suficientă voinţă politică, responsabilitate şi pricepere pentru ca reformele demarate să fie duse la bun sfârşit. «Temele pentru acasă» le vom face cu multă grijă şi avem ferma convingere că într-un viitor apropiat cetăţenii Republicii Moldova vor face parte din marea familie europeană”. Acestea sunt concluziile enunţate de deputatul Mihai Ghimpu în cadrul Forumului de la Krynica, Republica Poloneză.

Deputatul Mihai Ghimpu a susţinut astăzi un discurs referitor la implementarea agendei de reforme în Republica Moldova, fiind principalul vorbitor în cadrul panelului de discuţii “Reformele din Republica Moldova — realizări şi perspective”.

Mihai Ghimpu a menţionat că agenda de reforme, asumate de conducerea Republicii Moldova, care figurează şi în programul de guvernare a Alianţei pentru Integrare Europeană pe perioada 2011–2014, este în continuă implementare. Potrivit deputatului, pentru unele sectoare rezultatele sunt vizibile, oficialii europeni salutând progresele înregistrate, iar pentru alte domenii este loc pentru mai bine şi de aceea Parlamentul şi Guvernul continuă perfecţionarea cadrului legislativ. Deputatul PL a mai precizat că în implementarea reformelor Republica Moldova mizează pe sprijinul partenerilor de dezvoltare, dar şi pe înţelegerea cetăţenilor, pentru că unele reforme ar putea fi deloc uşoare, dar cu consecinţe ulterioare benefice.

Parlamentarul liberal consideră că reformele iniţiate în Republica Moldova se vor încununa cu succes, deoarece viitorul european al Republicii Moldova depinde de cursul reformelor pe care şi le-a asumat alianţa de guvernare. “Finalitatea acestei agende de reforme o va constitui semnarea a 3 documente foarte importante pentru Republica Moldova: Acordul pentru crearea Zonei de Liber schimb aprofundat şi cuprinzător, Acordul de Asociere şi Acordul de liberalizare a regimului de vize”, a precizat deputatul.

Mihai Ghimpu a făcut o trecere în revistă a principalelor realizări înregistrate în Republica Moldova în perioada 2009–2012. Deputatul s-a referit la reformele promovate în domeniul susţinerii climatului de afaceri, ceea ce a contribuit la avansarea în 2011 a Republicii Moldova cu 18 poziţii în clasamentul internaţional “Doing Business 2012”, fiind plasată printre cele 12 economii reformatoare ale lumii. Totodată, deputatul a făcut o succintă prezentare a programelor demarate pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi a reformelor pentru ajustarea cadrului legal în privinţa politicilor comerciale, industriale şi de infrastructură a calităţii. Progresele în acest domeniu au permis autorităţilor Republicii Moldova iniţierea negocierilor privind instituirea Zonei de Liber schimb aprofundat şi cuprinzător dintre Republica Moldova şi UE, fiind desfăşurate două runde de negocieri. Mihai Ghimpu a abordat şi reuşitele din sectorul energetic, care au impulsionat procesul de aderare sincronă a sistemelor energetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la reţeaua europeană a operatorilor de sistem şi de transport al energiei electrice.

Deputatul a mai precizat că pentru a susţine dezvoltarea economică şi a avansa spre integrarea europeană, Republica Moldova şi-a propus în programul de guvernare realizarea unui şir de obiective economice, în special eliminarea constrângerilor de ordin administrativ în mediul de afaceri, promovarea exporturilor şi atragerea investiţiilor, demonopolizarea pieţei interne şi eliminarea practicilor anticoncurenţiale, asigurarea creşterii gradului de credibilitate între sectorul public şi cel privat, garantarea dreptului asupra proprietăţilor şi investiţiilor private etc.

Mihai Ghimpu s-a referit şi la reformele demarate în justiţie odată cu adoptarea de către Parlament a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016. Deputatul a enunţat principalele modificări legislative care vizează reforma în justiţie, inclusiv stabilirea de noi proceduri privind selectarea, promovarea şi evaluarea performanţelor judecătorilor. Mihai Ghimpu a evidenţiat şi reorganizarea CCCEC în Centrul Naţional Anticorupţie, instituţie care va avea competenţa exclusivă de examinare a cauzelor penale ce ţin de corupţie.

Deputatul PL a subliniat necesitatea adoptării unei legi noi care ar reforma pe deplin Procuratura, inclusiv prin demilitarizarea acestei instituţii, acordarea procurorilor statutul de magistrat, reexaminarea regulilor de răspundere a procurorilor, inclusiv de răspundere disciplinară şi eliminarea imunităţii generale a acestora. Mihai Ghimpu a precizat că urmează a fi revizuită procedura de numire şi demitere a Procurorului General, durata mandatului şi stabilirea unor criterii clare, transparente şi obiective de selectare a candidaţilor pentru această funcţie.

Mihai Ghimpu s-a referit şi la necesitatea reformării cât mai grabnice a Ministerului de Interne şi a Serviciului de Informaţii şi Securitate. În altă ordine de idei, deputatul a vorbit despre perfecţionarea cadrului legal în vederea descentralizării puterii, precum şi la angajamentul adoptării,până la finele actualei legislaturi a Parlamentului, a unei noi Constituţii, care ar corespunde pe deplin standardelor europene.

Mihai Ghimpu a dat asigurări că autorităţile de la Chişinău vor depune toate eforturile necesare pentru ca întreaga agendă de reforme asumată să fie implementată şi să dea rezultate frumoase. “Viitorul nostru european va depinde de maturitatea cetăţenilor noştri la viitoarele alegeri. Ei vor fi cei care vor decide, prin votul lor, dacă vor fi continuate reformele în Republica Moldova sau dacă va fi o perioadă de stagnare şi regres. Eu am încredere în cetăţenii noştri care au ales vectorul european al Republicii Moldova”, a menţionat deputatul în încheierea discursului său de la Krynica.

Deputaţii Mihai Ghimpu şi Oleg Bodrug au avut o întrevedere cu Preşedintele Consiliului de Programe al Forumului Economic de la Krynica Zygmunt Berdychowski

Deputaţii liberali Mihai Ghimpu şi Oleg Bodrug au avut o întrevedere la Krynica cu Preşedintele Consiliului de Programe al Forumului Economic de la Krynica Zygmunt Berdychowski.

Principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii au vizat perspectivele de cooperare moldo-poloneze, în special pe plan economic şi comercial. Interlocutorii au subliniat importanţa atragerii investiţiilor poloneze în economia Republicii Moldova.

În cadrul întrevederii a fost discutată şi perspectiva de integrare europeană a Republicii Moldova, inclusiv agenda de reforme asumată de alianţa de guvernare, modul şi gradul de implementare a reformelor. Interlocutorii au efectuat un schimb de opinii pe marginea situaţiei social-economice din Republica Moldova şi a obiectivelor care vor fi realizate pentru susţinerea dezvoltării economice şi a avansării pe calea integrării europene.

Tot în cadrul întrevederii Zygmunt Berdychowski i-a adresat invitaţia lui Mihai Ghimpu să participe la Forumul moldo-german, care se va desfăşura la Berlin în toamnă.

Deputaţii liberali Mihai Ghimpu şi Oleg Bodrug au participat în perioada 5–6 septembrie la Forumul Economic de la Krynica, Republica Polonia. În cadrul acestei reuniuni deputatul Mihai Ghimpu a susţinut un discurs referitor la implementarea agendei de reforme în Republica Moldova. Mihai Ghimpu, ex-Preşedinte al Parlamentului şi ex-Preşedinte interimar al Republicii Moldova, a fost principalul vorbitor în cadrul panelului de discuţii “Reformele din Republica Moldova — realizări şi perspective”.

Forumul Economic de la Krynica este organizat anual, începând cu 1991 şi reprezintă una din cele mai mari şi mai importante reuniuni din Europa Centrală şi de Est.

Discursul deputatului Mihai Ghimpu la Forumul Economic de la Krynica în cadrul panelului de discuţii “Republica Moldova — realizări şi perspective”

Onorată asistenţă,
Doamnelor şi domnilor,

Integrarea europeană a Republicii Moldova devine o realitate tot mai sigură, chiar şi pentru cei eurosceptici. Agenda de reforme, asumată de conducerea Republicii Moldova, care figurează şi în programul de guvernare a Alianţei pentru Integrare Europeană pe perioada 2011–2014 “ Libertate, Democraţie, Bunăstare”, este în continuă implementare. Rezultatele sunt vizibile pentru unele sectoare, oficialii europeni salutând progresele înregistrate. Pentru alte domenii este loc pentru mai bine şi de aceea Parlamentul şi Guvernul continuă perfecţionarea cadrului legislativ şi implementarea reformelor până la atingerea rezultatului scontat, care să fie resimţit benefic de cetăţenii noştri. În implementarea reformelor mizăm pe sprijinul partenerilor de dezvoltare, dar şi pe înţelegerea cetăţenilor, pentru că unele reforme ar putea fi deloc uşoare, dar cu consecinţe ulterioare benefice.

Oare se vor încununa cu succes reformele în Republica Moldova? Răspunsul este unul afirmativ deoarece viitorul european al Republicii Moldova depinde de cursul reformelor pe care şi le-a asumat alianţa de guvernare. Finalitatea acestei agende de reforme o va constitui semnarea a 3 documente foarte importante pentru Republica Moldova: Acordul pentru crearea Zonei de Liber schimb aprofundat şi cuprinzător, Acordul de Asociere şi Acordul de liberalizare a regimului de vize.

Procesul de relansare economică are un ritm pozitiv constant în Republica Moldova. Mai mult ca atât, în 2011 creşterea economică s-a dovedit a fi una semnificativă, înregistrînd 6,4% de creştere a PIB-ului. Astfel, Republica Moldova a devenit lider regional în grupul ţărilor în tranziţie din Europa.

În continuare, mă voi referi punctual la principalele realizări pe plan economic înregistrate de Republica Moldova în perioada 2009–2012.

Pentru mediul de afaceri
Pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii
La capitolul politici industriale
La nivelul politicilor comerciale şi infrastructura calităţii
În sectorul energetic au fost înregistrate următoarele realizări:

Pentru a susţine dezvoltarea economică şi a avansa spre integrarea europeană, Republica Moldova şi-a propus în programul de guvernare pentru anii 2011–2014 realizarea următoarelor obiective economice:

În continuare voi puncta reformele demarate în justiţie în ultimii ani. Lansarea reformării justiţiei a demarat odată cu adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016.

Unele dintre sarcinile importante, ce rezultă din Strategie sunt:

Totodată, potrivit Programului de guvernare, până la finele acestei legislaturi a Parlamentului urmează să discutăm şi să aprobăm o nouă Constituţie, care ar corespunde pe deplin standardelor europene.

În concluzie, aş vrea să remarc faptul că Republica Moldova dispune de suficientă voinţă politică, responsabilitate şi pricepere pentru ca reformele demarate să fie duse la bun sfârşit. De asemenea, vom depune toate eforturile necesare pentru ca întreaga agendă de reforme asumată să fie implementată şi să dea rezultate frumoase. “Temele pentru acasă” le vom face cu multă grijă şi avem ferma convingere că într-un viitor apropiat cetăţenii Republicii Moldova vor face parte din marea familie europeană.

Vizita la Chişinău a Cancelarului Germaniei Angela Merkel confirmă faptul că Republica Moldova merge încet, dar sigur pe drumul european. Mulţumim pentru sprijinul şi încrederea acordată de partenerii noştri europeni. De fapt, viitorul nostru european va depinde de maturitatea cetăţenilor noştri la viitoarele alegeri. Ei vor fi cei care vor decide, prin votul lor, dacă vor fi continuate reformele în Republica Moldova sau dacă va fi o perioadă de stagnare şi regres. Eu am încredere în cetăţenii noştri care au ales vectorul european al Republicii Moldova.

Vă mulţumesc pentru atenţie!

Departamentul Comunicare şi Imagine al PL
Sursa: www.pl.md

Iniţiativa deputaţilor PL: “Limba noastră cea română” — denumirea oficială a sărbătorii naţionale Mihai Ghimpu a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie în stat “Ordinul Republicii”