Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPL

Deputata Corina Fusu a participat la atelierul de lucru privind elaborarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen

|versiune pentru tipar||
PL / 15 octombrie 2012
Partidul Liberal

Deputata Corina Fusu, Preşedinta Organizaţiei de Femei a Partidului Liberal, a participat la atelierul de lucru “Iniţierea consultărilor publice privind elaborarea proiectului Planului de acţiuni 2013–2015 pentru implementarea Programului Naţional de asigurare a egalităţii de gen”, care s-a desfăşurat în perioada 11–12 octombrie 2012 la Chişinău, fiind organizat de Ministerul Muncii, Protectiei Sociale si Familiei în parteneriat cu UN Women.

Programul Naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010–2015 a fost adoptat în decembrie 2009. Acest program prevede o abordare comprehensivă şi intersectoriala de integrare a principiului egalităţii între femei şi bărbaţi în documentele de politici la toate nivelurile de adoptare şi implementare a deciziilor. Scopul programului rezidă în asigurarea promovării egalităţii de gen în viaţa economică, politică şi socială a femeilor şi bărbaţilor, aceasta constituind baza respectării drepturilor umane fundamentale ale tuturor cetăţenilor din Republica Moldova.

La atelierul de lucru au participat reprezentanţii ministerelor de resort, ai autorităţilor publice centrale, partidelor politice, societăţii civile, donatori externi.

Participanţii au contribuit, cu expertiza şi cunoştinţele lor, la elaborarea activităţilor specifice din Planul de acţiuni pentru următoarele domenii: ocuparea forţei de muncă şi migraţia, bugetarea sensibilă la dimensiunea de gen, participarea femeilor la procesul decizional, protecţia socială şi familia, ocrotirea sănătăţii, educaţie, prevenirea şi combaterea violenţei şi traficului de fiinţe umane, creşterea nivelului de conştientizare publică şi mijloacele de informare în masă.

Pentru o mai buna monitorizare a acestui Plan de acţiuni a fost identificat un set de indicatori care să fie specifici, măsurabili, abordabili şi ancoraţi în timp.

Pe lângă progresele înregistrate există şi o serie de restanţe care se datorează lipsei acoperirii financiare de la Bugetul de Stat, precum şi faptului că multe instituţii nu au identificat direcţiile de activitate în cadrul acestui document, iar unele structuri nu au prezentat informaţiile necesare.

Deputata Corina Fusu a venit cu propunerea de a introduce în Codul Audiovizualului la Capitolul “Principiile de comunicare audiovizuală” un articol ce ar prevedea în mod expres garantarea şi respectarea egalităţii de gen în produsele mass-media. Astfel, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va putea monitoriza emisiunile şi din această perspectivă.

De asemenea, Corina Fusu a recomandat introducerea în curricula disciplinelor de la facultăţile de Jurnalism şi Ştiinţe ale comunicării a unui modul pe subiectul egalităţii de gen. “Instruirea continuă a jurnaliştilor rămâne un factor important pentru a avea produse media echilibrate din perspectiva egalităţii de gen, iar aceste instruiri trebuie să fie finanţate nu doar de donatorii străini, dar şi din Bugetul Statului”, a precizat deputata Corina Fusu, vicepreşedinta Comisiei cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului Republicii Moldova.

Fracţiunea Parlamentară PL
Sursa: www.pl.md

Anatol Petrencu: Barbaria bolşevică a provocat canibalism în masă Fără Glebus Sainciuc… S-a stins din viaţă omul fără mască