Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSD

Victor Şelin: Rezultatele vizitei delegaţiei PSD din Moldova în Republica Populară Chineză

|versiune pentru tipar||
PSD / 29 februarie 2012 | 
Partidul Social Democrat

Conform obligaţiilor reciproce, asumate de către Partidul Comunist Chinez şi Partidul Social Democrat din Moldova, a fost întreprinsă o vizită oficială a delegaţiei PSD în Republica Populară Chineză, pentru a stabilirea relaţiilor între partide şi dezvoltarea relaţiilor economice dintre China şi Republica Moldova.

Cu certitudine, activitatea Partidului Social Democrat în Parlamentul şi Guvernul Republicii Moldova ar fi putut aduce rezultate eficiente în urma stabilirii unei cooperări de integrare economică cu China, dar, fiind un partid extraparlamentar, nu putem fi indiferenţi faţă de degradarea agriculturii, sectorului industrial, energetic şi problemele cu care se confruntă întreprinderile mici şi mijlocii.

Astfel, primind invitaţia pentru PSD de a vizita China, m-am adresat reprezentanţilor mediului de afaceri să participe la activitatea delegaţiei noastre, indiferent de apartenenţa de partid al antreprenorilor. Cu o lună înainte de a întreprinde vizita oficială în China, am primit peste 300 de solicitări şi am avut zeci de întrevederi cu antreprenorii moldoveni, pentru a discuta problemele mediului de afaceri şi de a identifica cele mai urgente nevoi.

Din componenţa delegaţiei au făcut parte cinci reprezentanţi ai conducerii Partidului Social Democrat şi şase reprezentanţi ai sectorului real din diverse domenii ale economiei Republicii Moldova.

Pe parcursul a 7 zile, delegaţia oficială a PSD a întreprins 32 de acţiuni sub forma de negocieri oficiale cu Partidul Comunist din China, forumuri economice, ateliere de lucru şi negocieri de afaceri cu investitori chinezi, au fost realizate negocieri cu 16 companii, unde 8 din companiile vizitate fac parte din cele mai mari 500 de companii în economia mondială.

Cel mai presant subiect al discuţiilor în China, au fost eforturile noastre de a atrage în Moldova tehnologii, echipamente, mecanisme de relansare a agriculturii în ţară. Am purtat discuţii, reieşind din situaţia, că bugetul ţării nu prevede fonduri de sprijinire a agriculturii în Republica Moldova, creditele băncilor comerciale sunt scumpe, iar fermierii nu au obiecte ce pot fi supuse gajului, drept o garanţie pentru creditare. În acest context, accentul a fost pus pe posibila alocare a creditelor de mărfuri şi oferirea unui leasing în sectorul agricol.

În rezultatul muncii noastre cu Academia de Ştiinţe Agricole din China, Corporaţia “TEANIE”, Departamentul de Comerţ au fost stabilite următoarele: furnizarea sistemelor de irigare pentru alimentarea cu apă din rîuri şi rezervoare în extravilanul din Republica Moldova, furnizarea de echipamente pentru fermieri cu privire la distribuţia apei prin sisteme de irigare prin picurare, livrarea de îngrăşăminte şi seminţe în Republica Moldova, care vor asigura o recoltă mai mare în ţară. De asemenea, s-a constatat necesitatea deschiderii unei uzine de producere a sistemelor de irigare şi de furnizare continuă a materiei prime “PVC”, pentru producerea sistemelor de irigare.

Cel mai mare producător din lume de sere în Shanghai în cooperare cu Academia de Ştiinţe Agricole din China, au fost de acord prin eforturi comune să furnizeze în ţara noastră, sere care vor permite creşterea legumelor şi fructelor pe tot parcursul anului, precum şi instituirea în Republica Moldova a unui centru de instruire specializat pentru agricultori privind studierea efectuării lucrărilor agricole şi tehnice în sere. Reiterez faptul că va fi realizată furnizarea în masă a serelor agricole pentru necesităţile gospodăriilor agricole din mediul rural, sere cu suprafaţa mică de 500 m ² şi sere mari pe suprafeţe de zeci de hectare.

Moldova poate renaşte ca ţară agricolă, asigurînd pe tot parcursul anului cultivarea de fructe şi legume proaspete şi de a le livra, atît în ţările UE cît şi CSI. Câteva exemple: o seră cu suprafaţa de 500 m², estimată la 11 mii de dolari, fără încălzire, pe tot parcursul anului oferă fermierului chinez 15 tone de produse agricole, iar utilizarea sistemului de irigare prin picurare în producţia culturi de sfeclă de zahăr asigură o recoltă de 95 de tone de pe un hectar.

Problemele noastre nu au indici potriviţi pentru China, iar lipsa sprijinului din partea Guvernului Republicii Moldova a producătorilor agricoli la fel indică o iresponsabilitate.

Un obiectiv care de fapt a şi fost soluţia problemei, era de a găsi surse mai ieftine de energie electrică. Cînd reprezentanţii din China, au aflat că agenţii noştri economici achită 145 dolari pentru o mie kWh de energie electrică, 1 € pentru 1 litru de combustibil şi de 540 dolari pentru o mie m3 de gaze, au spus că economia moldovenească nu are nici o şansă de a fi competitivă la preţurile pentru produse la nivel mondial. Efectul practic care a fost realizat pe parcursul vizitei delegaţiei oficiale în China — este un acord de a furniza în Moldova staţii electrice pe baza de baterii solare pentru nevoile consumatorilor individuali, întreprinderilor mici, precum şi construcţia în Republica Moldova a primei staţii electrice, care va funcţiona pe baza energiei solare, cu conexiunea acesteia la reţelele naţionale de distribuţie a energiei electrice.

O să explic mai detaliat referitor la construcţia centralelor electrice bazate pe surse alternative de energie electrică. În cadrul negocierilor am constatat că vânzarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice în Republica Moldova nu este posibilă, deoarece statul va pierde controlul asupra sectorului energetic, şi nu va putea influenţa reducerea costurilor la energie electrică. PSD a discutat cu cel mai mare producător al generatoarelor electrice eoliene, compania “COLDWIND”, posibilitatea de a construi în Moldova o uzină de producere unor astfel de generatoare, care ulterior vor fi livrate în ţările CSI şi UE şi construcţia în Moldova a primului parc energetic, bazat pe energie eoliană. Delegaţia noastră a vizitat uzina de producere a staţiilor electrice eoliene, şi un parc cu staţii electrice eoliene, a cărei capacitate totală este de 1,8 milioane MW/lună, ceea ce este de 7 ori mai mare decît consumul de energie electrică a Republicii Moldova

Construcţia pe teritoriul Moldovei a 138 de parcuri cu staţii electrice eoliene, ar asigura securitatea energetică a statului nostru şi ar influenţa reducerea costurilor la energie electrică pentru consumatorii noştri. Ţinînd cont de roza vînturilor din Moldova, au fost efectuate calcule, privind posibilitatea instalării pe teritoriul ţării noastre a peste 6 mii de instalaţii electrice eoliene.

Delegaţia Partidului Social Democrat a desfăşurat un forum într-o unitate administrativ-teritorială, care reprezintă o Zonă Economică Liberă, cu o suprafaţă de 400 km ², unde locuiesc sute de mii de oameni şi care sunt angajaţi aici. Această suprafaţă este egală cu suprafaţa oraşului Chişinău. Tot ceea ce este produs în această zonă este exportat în străinătate. Pe acest teritoriu activează 3000 de întreprinderi.

Ideea de modernizare a economiei Republicii Moldova şi transformarea acesteia într-o Zonă Economică Liberă între UE şi CSI a trezit un interes sporit investitorilor chinezi datorită poziţiei geografice deosebite a Republicii Moldova, posibilitatea de a transporta mărfuri pe linii de cale ferată cu traversă îngustă spre UE şi pe linii de cale ferată cu traversă lată spre CSI, accesul către pieţele vecine. Faptul că Republica Moldova va adera la Uniunea Vamală Rusia — Belarus — Kazahstan, ca Zona Economică Liberă, precum şi acordul privind comerţul liber cu UE va permite investitorilor chinezi în Republica Moldova de a vinde produsele mai ieftin, respectiv de a majora capacitatea de producţie, prin deschiderea întreprinderilor în Republica Moldova.

În acest sens, Departamentul de Comerţ şi Partidul Social Democrat au decis să deschidă în 2012 în Republica Moldova “Centrul de atragere a investiţiilor chineze în Republica Moldova.” Potrivit celor negociate, PSD va oferi gratuit, timp de 1 an, spaţii de peste 1500 m² pentru amplasarea birourilor reprezentanţilor companiilor chineze, care vor efectua procedura de demarare afacerilor în ţara noastră.

La solicitarea antreprenorilor din Moldova, au fost discutate aspecte cu privire la intrarea investitorilor pe piaţa RM şi de a deschide ferme de păsări, fabrici de prelucrare a cărnii, investiţii în iniţierea afacerii de prelucrare a roşiilor, mere, porumb, grâu şi o fabrică de fructe şi legume congelate.

În concluzie, o să aduc cîteva constatări la care au ajuns politicienii, antreprenorii atît din China cît şi din RM:

  1. Ambasada Republicii Moldova în China nu face nimic pentru a informa mediul de afaceri din China, privind oportunităţile de investiţii în Republica Moldova, precum şi nu facilitează regimul de vize pentru investitorii chinezi.
  2. Alianţa de guvernare, aflată sub presiunea FMI, a comis o greşeală, majorînd impozitul fiscal pentru întreprinderile, care funcţionează în Republica Moldova, atît pentru cele reprezentate de investitorii străini, cît şi pentru cele, care aparţin producătorilor autohtoni.
  3. China este singura ţară care poate fi un potenţial investitor, capabil într-un timp scurt, să scoată ţara noastră din abisul economic.
  4. Activităţile PSD, care prevăd organizarea unui Referendum naţional, privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia — Belarus — Kazahstan, satisfac aşteptările Chinei, drept o măsură de extindere a vânzărilor de mărfuri moldoveneşti în străinătate.
  5. Transformarea Republicii Moldova în Zonă Economică Liberă între CSI şi UE este apreciată de Chină drept o ofertă cu convingeri economice clare şi avantajoase pentru investiţii în producţia industrială pe teritoriul Republicii Moldova.
Victor Şelin,
Preşedintele Partidului Social Democrat din Moldova

Sursa: www.psdm.md

Organizaţia de Tineret a PSD din Moldova, au organizat un flash-mob împotriva adoptării “Legii nediscriminării” Mesajul de felicitare al Preşedintelui PSD din Moldova, Victor Şelin cu prilejul sărbătorii primăverii — Zilei Mărţişorului