Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia PSM “Patria-Rodina” în legătură cu adoptarea Programului de activitate al Guvernului RM

|versiune pentru tipar||
PSMPR (astăzi PSRM) / 30 septembrie 2009
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Partidului Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” ca partid de orientare politică de stîngă, analizînd Programul de activitate al Guvernului, socoate că documentul dat, pe de o parte, poartă un caracter preponderent general şi declarativ iar, pe de altă parte, în mare măsură contravine practicii europene de organizare a vieţii interne statale precum şi a practicii apărării intereselor naţionale şi obşteşti. Documentul nominalizat nu trasează construirea statului social. Declaraţiile reies din analiza priorităţilor programatice.

 1. În expunerea priorităţii “Integrarea europeană” accentul se face nu pe reflectarea adecvată a problemelor existente în sfera politică, economică şi culturală a ţării, nu pe căile de rezolvare a lor, ci pe folosirea permanentă a sintagmei “integrarea europeană” ca panaceu de la toate nenorocirile.

  În acelaş timp documentul dat nu se referă la necesitatea trecerii la forma parlamentară a guvernării în Moldova, practicată în majoritatea absolută a ţărilor din Uniunea Europeană (UE).

  În afară de aceasta, ţările înaintate ale UE, care au atins un nivel de calitate a vieţii înalt au pus şi pun accentul pe posibilităţile interne ale ţării, majoritatea nouă de guvernare însă speră, înainte de toate, la ajutorul extern, inclusiv şi cel financiar.

  Este absolut evident că în ţările avansate ale UE anume rolul regulator al statului asigură condiţiile necesare pentru parteneriatul social al păturilor de bază ale populaţiei, documentul programatic însă prevede liberalitatea nelimitată şi interzicerea a intervenţiilor statale în mediul de afaceri.

  De asemenea este evident că noua putere, în mod întenţionat, ocoleşte întrebarea aderării Moldovei la NATO (ANA), pentru a nu tulbura opinia publică.

 2. Prioritatea “Reintegrarea ţării” este expusă în redacţie vădit neconstructivă, ce dă temei pentru o singură concluzie — progresul la procesul de negocieri este imposibil, iar relansarea negocierilor ca a tare este puţin probabilă.

 3. Prioritatea “Depăşirea crizei economico-financiare şi asigurarea creşterii economice incluzive” în expunerea adoptată demonstrează că Guvernul nou, în primul rînd, nu dispune nu numai de un program complex de a gestiona criza, dar nu dispune nici de măsuri imediate în acest domeniu, în al doilea rînd, el nu explică concret în ce bază şi cînd va fi atinsă creşterea economică declarată.

În baza celor expuse, luînd în consideraţie componentă nominală a noului Guvernului, se cer următoarele concluzii generale:

 1. Guvernul nou al RM nu se bazează pe posibilităţile proprii şi pe potenţialul existent al ţării, ci, în primul rînd, pe ajutorul din exterior.
 2. La moment Guvernul nu ştie cum să gestioneze criza economico-financiară şi consecinţele ei.
 3. În interesele societăţii, Guvernul nu este apt de a întreprinde măsuri dure şi nepopulare, cum ar fi spre exemplu, falimentul furnizorilor-monopoliştilor ai serviciilor comunale.
 4. Guvernul nu propune idei noi de caracter social-economic, ca exemplu, pentru restabilirea industriei, deosebit a industriei prelucrătoare.
 5. Noul Guvernul nu pune ca scop lichidarea diferenţierii sociale.
 6. El nu apreciază învăţămîntul, ştiinţa, ocrotirea sănătăţii şi cultura în calitate de priorităţi ale intereselor obşteşti.
 7. Astfel, toate urmările negative ale guvernării noi se vor răsfrânge direct asupra cetăţenilor de rînd.
Opoziţia moldovenească în planul de distrugere a Republicii Moldova Declaraţia Partidului socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” în legătură cu viitoarele alegeri ale Preşedintelui ţării