Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Totalurile de bază ale anului politic 2009

|versiune pentru tipar||
PSMPR (astăzi PSRM) / 29 decembrie 2009
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Analizînd evenimentele politice ale anului care pleacă şi apreciind consecinţele lor asupra cetăţenilor, societăţii şi ale statului în întregime, Partidul Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” scoate următoarele concluzii:

1. Totalul politic de bază al anului 2009 este schimbarea cardinală a puterii în ţară, fapt ce a provocat schimbări esenţiale negative în politică statului atît internă cît şi externă.

De la Partidul Comuniştilor din RM care în dirijarea cu treburile statale punea accent de bază pe forţele proprii, pe caracterul social al economiei şi pe prioritatea intereselor obşteşti puterea statală a trecut la forţele de dreaptă, de orientare liberal-compradoră, care sînt îndreptate la promovarea intereselor capitalului străin, inclusiv intereselor politice, şi celor care sfidează interesele atît naţionale, cît şi obşteşti.

Calea balansată a politicii externe a ţării care a existat la începutul anului curent, de fapt, este înlocuită deja cu o cale nouă cu preferinţe evidente pentru partenerii Moldovei din Occident ce micşorează esenţial posibilităţile republicii pentru o dezvoltare valoroasă contemporană.

2. Ţării şi societăţii îi este impusă o configuraţie artificială — configuraţie politică fără nici o perspectivă a puterii noi în calitate de Alianţa pentru Integrarea Europeană (AIE).

În primul rînd, constituirea acestei alianţe nu se bazează pe exprimarea voinţei alegătorilor majoritatea cărora (circă 60%) nu a susţinut în cadrul alegerilor parlamentare atît din 5 aprilie, cît şi din 29 iulie forţele de drept-radicale care au format bază alianţei nominalizate, în al doilea rînd, configuraţia dată a fost formată nu în baza doctrinară ci în bază anticomunistă, ce dovedeşte caracterul ei temporar şi nestabil.

În al treilea rînd, constituirea unei asemenea configuraţii politice a puterii noi ca AIE înseamnă instabilitate politică garantată în societate şi în stat. Pe de o parte, de la participarea valoroasă în dirijarea cu treburile de stat este înlăturată deplin PCRM — liderul necondiţionat şi stabil al preferinţelor electorale ale populaţiei, pe de altă parte, AIE singur nu a devenit după calitate un organ funcţional de dirijare cu treburile statale, ci s-a transformat în organ de repartizare a funcţiilor de conducere.

Este evident, că toata răspundere pentru formarea coaliţiei actuale de guvernare o poartă Partidul Democrat din Moldova şi liderii lui.

3. A doua jumătate a anului care pleacă este o perioadă, fără precedent, a atacului iniţiat de actuala putere asupra libertăţii mass-media şi drepturilor constituţionale ale cetăţenilor la informaţie.

Acţiunile concrete ale AIE, îndreptate la limitarea sau sistarea activităţii unor mass-media, sînt incompatibile cu normele şi standardele statului democratic. Ei, în mod evident, au demonstrat societăţii esenţa sa — adevărată şi au cauzat pagubă enormă imaginii republicii la nivel internaţional.

4. De asemenea este evident că anul 2009 va fi marcat în istorie ca anul restrîngerii poziţiilor de construire a statului social şi al introducerii valorilor liberale.

Aceasta se confirmă prin practică activităţii legislative a AIE, care exclude orice rol regulator al statului, inclusiv în calitate de proprietar, şi care a început lichidarea garanţiilor sociale stabilite pentru diferite grupuri sociale.

5. Cel mai important total negativ al anului care pleacă este constituirea comisiei pentru revizuirea Constituţiei ţării care se află în vigoare.

De fapt, este vorba despre o lovitură-revanşă constituţională tenebră la care forţele liberale aspirau conştient toţi cei 15 ani de existenţă a Constituţiei RM.

6. Partidul Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” socoate că totalul principal al anului care pleacă necesită să fie atinsă o înţelegere între forţele popular-patriotice de stîngă referitor la necesitatea consolidării sale cu scopul opunerii efective forţelor de orientare comprador-liberală.

Declaraţia Partidului socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” în legătură cu viitoarele alegeri ale Preşedintelui ţării Comunicat de presă al Partidului Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” cu privire la proiectul Codului educaţiei