Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Comunicat de presă al Partidului Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” cu privire la proiectul Codului educaţiei

|versiune pentru tipar||
PSMPR (astăzi PSRM) / 20 mai 2010
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Conducerea Partidului socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina”, făcînd cunoştinţă cu proiectul Codului educaţiei, atrăgînd în discuţii un şir de experţi din partea societăţii civile, constată că acest document important, în redacţia propusă de autori, nu poate fi acceptat. Se cere să fie perfecţionat esenţial cu participarea tuturor părţilor cointeresate reieşind din următoarele motive:

 1. După forma expunerii şi conţinut acest document, în mare măsură, este declarativ şi neclar. El conţine, destul de des, formulări frumoase, dar concomitent, neînţelese şi nereuşite.
 2. Proiectul legislativ dat, bazat pe unele prevederi ale procesului de la Bolonga, nu ia în consideraţie realităţile care s-au creat în Moldova în sfera de învăţămînt şi, ca consecinţe, nu este apt să reglementeze clar întrebările legate de conţinutul, organizarea şi funcţionarea procesului educaţional din ţara la toate nivelurile.
 3. Proiectul Codului educaţiei conţine un şir de contraziceri interne, iar la unele poziţii el vine în contradicţie cu practica europeană creată în domeniul învăţămîntul, spre exemplu, în problema referitor la locul şi rolul universităţilor în rezolvarea sarcinilor curente şi celor perspective ale societăţii şi ale statului.
 4. Proiectul legislativ dat, de facto, este îndreptat spre micşorarea esenţială a numărului instituţiilor de învăţămînt general, mai ales în localităţile rurale, ce îl caracterizează ca document antiuman.
 5. Pe întreg textul proiectului legislativ dat autorii încalcă grosolan normele Constituţiei Republicii Moldova referitor la denumirea limbii (moldovenească) de stat.
 6. Conţinutul documentului de asemenea contrazice şi normelor constituţionale cu privire !a dreptul garantat al cetăţenilor la identitate, şi normelor legii învăţămîntului precum şi prevederilor respective ale legislaţiei lingvistice în vigoare, ce, ca rezultat, duce la încălcarea drepturilor cetăţenilor care aparţin minorităţilor naţionale.
 7. Proiectul legislativ practic nu ia în consideraţie experienţa bogată acumulată în domeniul învăţămîntului pe parcursul ultimilor 15 ani, inclusiv şi cea pozitivă acumulată pe parcursul pregătirii proiectului analogic în anii 1994–1995 şi în anii 2005–2007. Atunci s-a colaborat şi cu specialiştii în domeniu, şi cu reprezentanţii societăţii civile O asemenea colaborare a făcut posibilă atunci depăşirea multor greşeli şi a consecinţelor neplăcute în societate, în cazul actual, dimpotrivă, autorii se grăbesc cu procedura de discuţie şi de intrare în vigoare a documentului dat. Această abordare, în cazul acceptării ei atrage după sine un şir de consecinţe sociale negative:
  • la închiderea claselor şi/sau instituţiilor de învăţâmînt, precum şi la reorganizarea lor mulţi copii în vîrsta pînă la 16 ani, cît şi în după 16 ani nu vor avea posibilitate să înveţe,
  • multe localităţi în cel mai apropiat timp vor fi lipsite de instituţii de învăţămînt ca atare, fapt ce va duce la creşterea înapoierii lor,
  • în rezultatul anunţării a unor funcţii ca vacante multe instituţii de învăţămînt general vor fi lipsite de cei mai buni conducători, bine pregătiţi, cu experienţă mare, care demult au dovedit că dispun de capacităţi respective de a activa în mod creativ.

Astfel, este evident că cel mai principal dezavantaj al documentului este sensul lui politic ascuns.

Noul Cod al educaţiei este necesar pentru actuala guvernare ca instrument pentru lărgirea influenţei sale politice în teritorii şi pentru răfuială operativă cu cetăţenii de altă orientarea politică care sînt angajaţi în această sfera de activitate. Luînd în consideraţie că modificări şi completări în legislaţia învăţămîntuiui se cer, Partidul Socialiştilor din Moldova “Patria-Rodina” propune Guvernului RM să creeze, de comun cu toţi actorii sociali cointeresaţi, un organ de lucru special pentru perfecţionarea esenţială a proiectului dat, în conformitate cu necesităţile societăţii şi ale statului.

Aprobată la şedinţa executivului PSM PR

Totalurile de bază ale anului politic 2009 Declaraţia PSMPR cu privire la acţiunile ilegale ale conducătorului Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie (INSM) în domeniul legislaţiei muncii în vigoare