Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Grupul socialiştilor vine cu soluţii pentru Chişinău

|versiune pentru tipar||
PSRM / 8 februarie 2012 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Grupul socialiştilor din Consiliul municipal Chişinău a organizat o conferinţă de presă în cadrul căreia a prezentat mai multe iniţiative, îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din capitală.

Una dintre propunerile lansate ţine de valorificarea eficientă şi transparentă a creditului acordat de BERD pentru Chişinău, aprobarea căruia a fost posibilă cu participarea socialiştilor. PSRM consideră că locuitoriii capitalei trebuie să cunoască şi modalitatea de valorificare a creditului, dar şi respectarea obligaţiunilor ce derivă din acest contract. În legătură cu aceasta se propune ca trimestrial, primarul general să facă publică o dare de seamă la acest capitol.

O altă iniţiativă se referă la elaborarea unor măsuri de protejare a spaţiilor verzi, precum şi de combatere a construcţiilor neautorizate. În opinia socialiştilor, deşi situaţia în domeniul dat este defectuoasă, administraţia primăriei nu întreprinde nicio măsură pentru redresarea acesteia. Din considerentul dat, se propune elaborarea unor proiecte de decizii ale Primăriei care să prevadă obligativitatea inventarierii parcurilor din Chişinău în vederea prevenirii defrişării abuzive a arborilor, precum şi inventarierea construcţiilor ilegale, pornind de la încadrarea acestor construcţii în lista spaţiilor legale pînă la demolare.

Următoarea iniţiativă prevede acţiuni de asigurare a ordinii publice în municipiu în legătură cu sporirea criminalităţii şi atacurilor banditeşti din municipiu. Se propune organizarea, în comun cu Comisariatul General de poliţie, a gărzilor populare, cu implicarea nemijlocită a studenţilor. Pentru stimularea tinerilor din aceste formaţiuni se propune acordarea abonamentelor lunare gratuite în transportul public.

O altă iniţiativă ţine de direcţionarea indemnizaţiilor de şedinţă, plătite consilierilor municipali, în favoarea instituţiilor preşcolare pentru copii cu disabilităţi, pentru ameliorarea condiţiilor habituale ale copiilor.

În legătură cu aprobarea de către Parlamentul ţării a politicii bugetar fiscale pentru anul 2012, care include printre altele întroducerea neargumentată a 5 taxe locale noi. Este vorba despre: taxa de la posesorii unităţilor de transport, taxa pentru parcaj, taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor, taxa pentru evacuarea deşeurilor, taxa pentru dispozitivele publicitare. În acest sens, grupul socialiştilor propune, în mod de urgenţă, promovarea unei decizii în Consiliul municipal care să aprobe unele scutiri de aceste taxe, fiindcă ele n-au fost discutate în prealabil cu chişinăuienii, au fost aprobate fără expertizare, în mod de alertă, iar 4 din ele chiar dublează taxele existente.

În legătură cu multiplele solicitări ale cetăţenilor, inclusiv a vorbitorilor de limbă rusă şi a partenerilor de dezvoltare se propune ca site-ul oficial al Primăriei (www.chisinau.md) să prezinte informaţia în limba de stat, limba rusă şi engleză.

În legătură cu majorarea tarifelor la agentul termic, grupul socialiştilor propune majorarea compensaţiilor acordate de primărie pentru membrii familiilor ale căror venit mimim nu depăşete 1450 lei.

Grupul socialiştilor a exprimat încrederea că iniţiativele lansate vor fi susţinute în cadrul Consiliului municipal şi de către conducerea primăriei Chişinău.

Sursa: socialistii.md

Un grup de cetăţeni din Orhei au decis să se alăture Partidului Socialiştilor din RM Igor Dodon: “Ceea ce trebuia de demonstrat”