Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Declaraţia Consiliului Republican al PSRM cu privire la excluderea din organele de conducere ale PSRM a unor persoane

|versiune pentru tipar||
PSRM / 4 iunie 2013 | 
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, 4 iunie 2013, la solicitarea a 27 de organizaţii teritoriale ale PSRM, a organizaţiei de tineret şi celei de veterani a partidului, a fost convocată şedinţa extraordinară a Consiliului Republican al partidului.

Subiectele de bază incluse pe ordinea de zi a şedinţei au fost: a) ultimele evoluţii politice b) aprecierea comportamentului unui grup de membri ai PSRM c) convocarea congresului extraordinar al partidului.

CR al PSRM a luat act de votul de neîncredere acordat noului guvern şi programului de guvernare de către deputaţii Dodon, Greceanîi, Ceban.

Totodată, CR al PSRM în cadrul dezbaterilor a dat o apreciere critică comportamentului grupului Ambramciuc-Crîlov, care de mai mult timp acţionează fracţionar în interiorul partidului. Opunerea vehementă a acestora în ceea ce ţine de lansarea de către PSRM a programului alternativ de guvernare şi acţiunilor imediate ce se impun în vederea redresării situaţiei social — economice din Republica Moldova “Soluţia alternativă”, refuzul de a contrasemna categoric majoritatea proiectelor legislative ale grupului socialiştilor în Parlament (inclusiv majorarea pensiilor şi reforma sistemului de pensionare, stoparea reformei ruşinoase în învăţămînt, abrogarea legii cu privire la egalitatea de şanse, majoritatea altor proiecte cu caracter economic şi social), opunerea iniţierii referendumului împotriva actualului Primar General de Chişinău, demisiei Guvernului pe data de 5 martie curent, demisiei liderilor fostei AIE din funcţiile de conducere ale Parlamentului, pledarea fără nici un argument plauzibil pentru investirea noului guvern de dreapta în frunte cu liberal-democratul Iurie Leancă — sunt dovezi incontestabile a faptului că acest grup acţionează nu în conformitate cu direcţiile stabilite de organele colegiale ale partidului, ci din propria iniţiativă sau la comandă din exterior.

În mod practice, prin acţiunile sale persoanele date au devenit adepţi/avocaţi ai fostei AIE, actuala CPE, ceea ce nu corespunde în mod categoric scopurilor şi obiectivelor PSRM ca partid.

În aceiaşi ordine de idei, CR al PSRM respinge categoric acuzaţiile aduse de către membrii comitetului executiv al PSRM, de persoanele menţionate în adresa liderului partidului ca fiind nefondate şi lipsite de logică. CR al PSRM menţionează că odată cu venirea în calitate de lider al PSRM, a lui Igor Dodon, partidul a dezvoltat o structură organizaţională în toate raioanele ţării, randamentul şi vizibilitatea politică ale PSRM a crescut semnificativ, numărul membrilor calitativ şi cantitativ fiind extins cu cîteva mii de persoane, inclusiv consileri locali, primari, consilieri raionali, deputaţi în Parlament, popularitatea şi susţinerea în societate a partidului înregistrează o continuă creştere.

CR al PSRM constată cu regret faptul că grupul condus de Abramciuc şi Crîlov de mai mult timp încearcă să dezbine mişcarea socialistă din Republica Moldova, prin multiple acţiuni, inclusiv prin lansarea diferitor platforme pe interior. În istoria mişcării socialiste din Republica Moldova este practic a 3-a oară cînd se întîmplă acest lucru pe parcursul ultimilor 15 ani, în toate cazurile cu participarea şi implicarea nemijlocită a acestor persoane.

În contextul celor expuse mai sus, CR al PSRM, califică acţiunile din partea membrilor Abramciuc şi Crîlov ca fiind în detrimentul mişcării socialiste, a PSRM în mod special, în contradicţie cu documentele interne ale partidului, inclusiv statutul PSRM, menite să submineze autoritatea partidului la nivel local şi naţional, să creeze situaţii conflictuale pe interior, să combată vectorul de dezvoltare stabilit de organele colegiale. CR al PSRM consideră că toate aceste acţiuni nu pot avea loc fără intervenţii din afara, iar scopul de bază este distrugerea partidului şi nemijlocit a mişcării socialiste din Republica Moldova.

În aceste condiţii CR al PSRM, cu votul unanim ai celor prezenţi a decis excluderea d-lor Crîlov Valentin şi Abramciuc Veronica din componenţa organelor de conducere ale partidului. De asemenea, în vederea ajustării multiplelor subiecte cu caracter procedural CR al PSRM a decis convocarea congresului extraordinar al PSRM.

Sursa: socialistii.md

Igor Dodon: Modernizarea e dureroasă, dar sănătoasă

Din momentul cînd am preluat conducerea Partidului Socialiştilor, în decembrie 2011, scopul meu declarat public a fost modernizarea acestei formaţiuni şi transformarea ei într-o forţă politică activă şi combativă.

Tot ce am făcut de atunci încoace în cadrul partidului a fost conformitate cu acest scop.

Ideea de modernizare însă, din start, nu a fost pe placul unei minorităţi din PSRM, cuplul Crîlov-Abramciuc, care au vrut să-şi păstreze veşnic privilegiile în partid, ca un fel de Lenin-Krupskaia în variantă moldovenească.

Prima încercare de a compromite modernizarea formaţiunii a fost întreprinsă de Crîlov chiar în cadrul congresului din decembrie 2011. În mod intenţionat, Crîlov nu a dat citirii lista integrală a membrilor Consiliului Republican, excluzându-i pe membrii noi. Acesta fost primul atac din interior asupra formaţiunii. Apoi au urmat şi altele, la fel de perfide.

Deci, primul motiv al deviaţionismului cuplului Crîlov-Abramciuc este nedorinţa lor de a fi modernizat partidul, deoarece ei s-au obişnuit cu o activitate politică leşinată, fără acţiune, fără luptă, fără rezultate. Modernizarea partidului ei au interpretat-o ca un atentat la poziţia lor de icoane ale socialismului moldovenesc.

Al doilea motiv al deviaţionismului cuplului Crîlov-Abramciuc este slujirea intereselor forţelor de dreapta de la guvernare. Faptele vorbesc de la sine: Abramciuc, contrar deciziei organelor colegiale ale partidului, nu a votat demisia lui Filat, iar mai tîrziu a votat învestirea lui Leancă în funcţia de premier. Totodată, cuplul Crîlov-Abramciuc este împotriva organizării referendumului de demitere a primarului Chirtoacă. Există şi alte exemple ale oportunismului manifestat de acest cuplu.

În concluzie, Partidul Socialiştilor a luat act de comportmentul distructiv al cuplului Crîlov-Abramciuc. Regretăm că o mînă de colegi s-au lăsat induşi în eroare de viclenia cuplului. Calificăm acţiunea acestor oameni ca o tentativă de distrugere a PSRM, atît din frustrare personală, cît şi la comanda păpuşarilor din afară. Ceea ce fac ei se numeşte diversiune pe intern şi oportunism în relaţiile cu guvernarea.

Vom lua toate măsurile necesare pentru a reabilita imaginea partidului şi a asigura, în mod democratic, puterea de decizie a majorităţii în cadrul formaţiunii.

Nucleul membrilor notabili ai partidului, inclusiv ex-preşedintele PSRM, este împreună cu noua echipă modernizatoare, marea majoritatea a structurilor teritoriale ne sprijină şi solicită luarea unor măsuri urgente împotriva cuplului diversionist şi oportunist.

Consiliul Republican al PSRM a mandatat iniţierea procedurilor de excludere a cuplului din partid şi organizarea Congresului extraordinar al partidului, pentru operarea unor modificări importante de ordin intern.

Modernizarea partidului e dureroasă, dar sănătoasă şi în cele din urmă va aduce roade bune şi rezultate reale.

Sursa: dodon.md

Declaraţie a Comitetului Executiv al Partidului Socialiştilor din RM cu privire la situaţia politică curentă din Republica Moldova Comunicat de presă al platformei socialiste PSRM “Patria-Rodina”