Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Socialiştii participă în mod activ la soluţionarea problemelor ce ţin de construcţia de mansarde în Chişinău

|versiune pentru tipar||
PSRM / 14 iunie 2013
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, reprezentanţii Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, au participat la prima întrunire a grupului de lucru privind elaborarea noului regulament de construcţie a mansardelor în capitală, care a avut loc la Primăria municipiului Chişinău.

Socialiştii au prezentat un set de propuneri şi completări la regulamentul propus de Primărie, care, în mod special, prevăd că, pentru lansarea lucrărilor de mansardare, firma-beneficiar urmează să deţină acordul a 100% din locatarii apartamentelor din ultimul etaj şi a două treimi din locatarii de la celelalte etaje sau, acordul a 100% din locatarii ultimului etaj şi 50% + 1 apartament a locatarilor de la alte etaje.

Ţinînd cont de faptul că problema mansardelor tot mai des apare în vizorul opiniei publice graţie multiplelor încălcări comise de firmele de construcţie, socialiştii au venit cu următoarele propuneri:

  1. Crearea unei comisii de “monitorizare a construcţiei mansardelor” care va monitoriza toate cazurile de construcţie a mansardelor, pentru care au fost eliberate documentele permisive, dar care încă nu au fost date în exploatare. În componenţa comisiei vor intra reprezentanţi ai Primăriei, consilieri municipali şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti, care activează în acest domeniu.
  2. Publicarea, pe pagina electronică a Primăriei, a listei tuturor firmelor de construcţii a mansardelor, precum şi a celor care au probleme cu locatarii. Dacă, în termenul stabilit de Comisie, firma-beneficiară nu-şi va soluţiona litigiile cu locatarii, Primăria îşi rezervă dreptul de a retrage autorizaţia care, în baza unui concurs, va fi transmisă unei alte companii. Totodată, vor fi iniţiate toate procedurile legale privind compensarea prejudiciului moral şi material, cauzat locatarilor.

De menţionat, că în decursul ultimelor cîteva luni, reprezentanţii PSRM, deputaţii din grupul socialiştilor, precum şi cîteva organizaţii obşteşti, inclusiv Fondaţia de Binefacere “Soluţia”, organizaţia “Oraşul drag” etc., au acordat un sprijin multilateral locatarilor blocurilor, unde au apărut conflicte cu firmele-beneficiare. Odată cu începerea sezonului de construcţii, astfel de conflicte s-au produs, practic, în toate sectoarele Chişinăului.

Sursa: socialistii.md

Socialiştii sînt contra propagării homosexualităţi în şcoli Socialiştii au depus flori la bustul marelui poet Mihai Eminescu