Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Fracţiunea parlamentară a PSRM a înregistrat o moţiune simplă contra ministrului Transporturilor, Iurie Chirinciuc

|versiune pentru tipar||
PSRM / 17 iunie 2016
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, fracţiunea PSRM a înregistrat o moţiune simplă asupra activităţii Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, Iurie Chirinciuc, deoarece domeniul pe care îl conduce este într-o stare deplorabilă şi situaţia s-a agravat şi mai mult.

Socialiştii susţin că în domeniul transportului şi infrastructurii transporturilor sunt necesare reforme de amploare cu rezultate pozitive. Aceste ramuri sunt de o importanţă majoră pentru economia ţării, însă, din momentul investirii domnului Iurie Chirinciuc în funcţia de ministru, situaţia s-a agravat şi mai mult.

“Datele statistice demonstrează că transportul mărfurilor a înregistrat o scădere dramatică. Transportatorii din Moldova îşi închid afacerile din cauza impedimentelor existente. Investiţiile capitale în reparaţia drumurilor au fost stopate iar graţie incompetenţei actualei conduceri de vîrf a MTID şi CFM, una dintre cele mai mari întreprinderi de stat este incapabilă să facă faţă situaţiei şi este pe cale de faliment. Ieri, mai multi angajati ai CFM au protestat pentru că de mai bine de 4 luni nu şi-au primit salariile. O consecinţă a situaţiei dezastruoase din domeniu este şi accidentul tragic de ieri, cînd un bărbat a decedat într-un depou al Căilor Ferate.Persoana care se face responsabilă de acest dezastru şi promovează o politică vicioasă în domeniu este însuşi ministrul Iurie Chirinciuc şi el trebuie demis.” a declarat deputatul Oleg Lipskii.

Amintim că săptămîna trecută, în cadrul şedinţei Parlamentului, socialiştii au depus o moţiune de cenzură împotriva ministrului, Finanţelor, Octavian Armaşu iar pe ordinea de zi de astăzi a legislativului se află moţiunea de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatol Şalaru.

Sursa: socialistii.md

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra activităţii domnului Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintează moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, domnul Iurie Chirinciuc.

Motivarea

Din momentul investirii domnului Iurie Chirinciuc în funcţia de ministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor la data de 30 iulie 2015, constatăm cu regret că atît ramura transportului şi infrastructurii rutiere, cît şi Căile Ferate din R.Moldova sunt într-o stare deplorabilă şi înregistrează o descreştere considerabilă. Persoana care se face responsabilă de acest dezastru şi promovează o politică vicioasă în domeniu este însuşi ministrul Iurie Chirinciuc.

Transport rutier

Datele statistice indică că după investirea în funcţie a domnului Chirinciuc (iulie 2015), transportul mărfurilor prezintă o scădere majoră: august — 79,1%; septembrie — 61,3%; octombrie — 71,8%; noiembrie — 76,0% şi decembrie — 87,4%. Această scădere se menţine şi în prezent: ianuarie 2016 — 71,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2015, februarie — 89,1%, martie — 93,4%, aprilie — 95,39%.

Aceste date confirmă că Ministerul nu întreprinde nimic pentru dezvoltarea ramurii transportului rutier — domeniul important în economia reală a ţării.

Din aceste considerente, peste o sută de operatori de transport rutier de marfa îşi închid afacerile şi pleacă din Moldova, continuînd activitatea în alte ţări, precum ’ România, Federaţia Rusă, Ucraina, Bulgaria şi alte ţări din regiune.

În situaţia în care Codul Transporturilor Rutiere (Legea Nr.150 din 17.07.2014) prevede elaborarea şi aprobarea în termen de 9 luni (pînă în luna aprilie 2015) a treisprezece Regulamente în domeniul transporturilor, din cauza lipsei de activitate a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (în continuare — MTID), pînă la finele anului 2015 nu a fost aprobat niciunul. Abia în 2016 sunt aprobate doar patru şi publicate doar trei Regulamente.

În această ordine de idei, prin abordarea neprofesionistă a actualei conduceri a MTID, constatăm că se tergiversează implementarea prevederilor Codului Transporturilor Rutier.

Agenţia Naţională Transport Auto (în continuare — ANTA), creată pentru suportul activităţii transportatorilor rutieri şi pentru supravegherea folosirii corecte a drumurilor, a devenit, realmente, o piedică în dezvoltarea transportului rutier din ţară, transformîndu-se într-un “market” care vinde autorizaţii pentru transport internaţional la preţuri exagerate. Avînd în anul 2015 un buget de 38 mln.lei şi cca 120 angajaţi, fondul salarial al acestei instituţii a constituit aproximativ 26 mln.lei, ceea ce în mediu constituie 14000 lei fondul salarial lunar pentru un angajat al acestei instituţii. Cei 54 de angajaţi responsabili de respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare au obţinut doar 3 mln. lei pentru transportarea mărfurilor cu depăşirea greutăţii sau gabaritelor admise. Taxele achitate de transportatori pentru dreptul de a activa (procurarea autorizaţiilor respective) nu se transferă în Bugetul de Stat, dar direct în contul ANTA — prevederea fiind inclusă în Codul Transporturilor Rutiere la insistenţa MTID. ANTA nici nu se regăseşte în Legea bugetului de Stat.

Lipseşte transparenţa în repartizarea rutelor pentru transportarea călătorilor. Deciziile adoptate sunt publicate cu mari întîrzieri, ceea ce reprezintă încălcarea prevederilor Codului Transporturilor Rutiere.

Lipsa transparenţei la repartizarea autorizaţiilor pentru transportul internaţional favorizează corupţia în domeniu.

MTID nu întreprinde măsuri pentru liberalizarea tranzitului transportului moldovenesc prin Ucraina.

MTID nu întreprinde măsuri pentru liberalizarea transporturilor pe teritoriul Uniunii Europene.

MTID nu întreprinde măsuri pentru menţinerea Acordului cu Federaţia Rusă privind liberalizarea transporturilor pe teritoriul FR.

Transport feroviar

Ambiţiile politice ale Partidului Liberal, din care face parte şi domnul Iurie Chirinciuc, solicită cheltuieli nejustificate şi în ramura transportului feroviar. Trenul Chişinău-Iaşi (Socola), care a fost pus în circulaţie în septembrie 2015 şi care a transportat în perioada ianuarie-aprilie 2016 cca 4100 de călători, a avut procentul de îmbarcare în mărime de 15. Concomitent, această lansare a înregistrat pierderi pentru ÎS “Calea Ferată din Moldova” (ÎS CFM) în sumă de peste jumătate de milion de lei, în pofida faptului că angajaţii Căii Ferate din Moldova primesc salarii cu întârziere mai mare de 3 luni. Datoria la salariu în luna mai 2016 constituia cca 70 mln. lei. E confuză logica domnului Iurie Chirinciuc care menţionează că trenul interurban Chişinău — Ungheni — Chişinău pentru perioada primului trimestru 2016 înregistrează pierderi de cca 3,8 mln. lei din care cca 1,5 mln. lei sunt cheltuieli directe, însă, în acelaşi timp, măreşte pierderile prin prelungirea cursei pînă la Iaşi. Este în descreştere şi volumul mărfurilor transportate.

Manipulările cu disconturi la tarife, acordate companiilor de expediţie apropiate actualei conduceri a ÎS CFM, favorizează dezvoltarea corupţiei şi contribuie la pierderi financiare nejustificate. Apar intermediari la vinderea online a biletelor pentru călători.

Banii din creditul european de 52,5 milioane de euro sunt preconizaţi pentru procurarea locomotivelor, utilajului pentru monitorizarea consumului de combustibil al locomotivelor existente. Dar, cu regret, nu sunt prevăzute surse financiare pentru reconstrucţia infrastructurii feroviare, care, din cauza gradului sporit de uzură, nu permite mărirea vitezei medii de circulaţie mai mult de 35–40 km/oră.

Graţie incompetenţei actualei conduceri de vîrf a MTID şi CFM, una dintre cele mai mari întreprinderi de stat este incapabilă să facă faţă situaţiei şi se direcţionează spre faliment.

Transport aerian

Compania aeriană Air Moldova, fiind în subordinea MTID, este pe cale de a falimenta după înregistrarea noii companii Fly One care a propus pentru început curse pentru 11 destinaţii din Rusia şi Europa: zboruri regulate spre Voronej, Sankt-Petersburg, Verona, Florenţa, Barcelona, Londra, Lisabona, Dublin şi curse charter către Antalya, Heraklion şi Rhodos. Compania afirmă că dispune de personal cu pregătire corespunzătoare, precum şi flotă aeriană necesară — avioane modeme Airbus A320 şi o navă de rezervă de tip Boeing 737–300. Ministerul nu a reacţionat în nici într-un fel, iar deja 7 comandanţi de nave s-au concediat de la Air Moldova şi s- au angajat la compania Fly One.

Întrebarea către domnul Ministru este: “Cine a autorizat Compania Fly One şi cine le-a distribuit cursele?”

În concluzie, MTID, condus de domnul Chirinciuc, nu are în prezent niciun plan bine determinat privind dezvoltarea durabilă a ramurii şi menţinerea pe piaţă a companiei de stat Air Moldova pentru dezvoltarea şi diversificarea pieţii transportului aerian. Atenuarea artificială a companiei de stat Air Moldova pune în pericol securitatea zborurilor, deoarece piloţii rămaşi în companie vor fi nevoiţi să lucreze mai mult timp pentru a recupera orele care le reveneau celor demisionaţi.

Transport maritim

Prin Hotărîrea Guvernului nr.453 din 24.03.2008 a fost aprobată Concepţia dezvoltării transportului naval în Republica Moldova, dar Ministerul nu a întreprins nimic pentru realizarea acesteia. Mai mult decît atît, angajaţilor IS “Portul Fluvial Ungheni” nu li s-a achitat salariul mai mult de 3 trei luni.

Infrastructura rutieră. Fondul rutier

MTID, condus de domnul Chirinciuc, nu a elaborat şi nu a propus o politică bine determinată privind utilizarea Fondului rutier la nivel central şi local; nu a propus mecanisme viabile de repartizare a mijloacelor fondului organelor locale pentru întreţinerea infrastructurii drumurilor; nu a avut o poziţie fermă privind neadmiterea majorării taxelor rutiere cu 50% şi micşorării fondului rutier cu cca 500 mln. lei pentru anul 2015. Tot ce face Ministerul este de a contracta credite pentru drumuri. Nu este transparenţă în utilizarea surselor fondului rutier şi selectarea executorilor de servicii la nivel local.

Datoriile cu termen de achitare expirat faţă de beneficiarii mijloacelor fondului rutier (pentru întreţinerea drumurilor şi lucrările de proiectare) au atins cifra de 262 647,5 mii lei.

În domeniul transportului şi infrastructurii transporturilor sunt necesare reforme de amploare cu urmări pozitive. Aceste ramuri sunt de o importanţă majoră pentru economia ţării, însă, din momentul investirii domnului Iurie Chirinciuc în funcţia de ministru, situaţia s-a agravat şi mai mult.

Dispozitivul

În contextul motivaţiei expuse, care denotă grave carenţe în activitatea ministrului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulate în conformitate cu prevederile Constituţiei şi ale articolelor 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, solicităm de urgenţă întreprinderea următoarelor măsuri:

  1. Iniţierea procedurii de demitere din funcţie a domnului Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor al Republicii Moldova.
  2. Trecerea la finanţarea Agenţiei ANTA din Bugetul de Stat.
  3. Efectuarea de către Procuratura Generală şi Centrul Naţional Anticorupţie a controalelor corespunzătoare cu privire la legalitatea rutelor deschise contrar regulilor stabilite şi modului de repartizare a autorizaţilor de transport şi, în special, celor deficitare.

Sursa: parlament.md

Fracţiunea parlamentară a PSRM a înregistrat o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu Socialiştii au depus la Curtea Constituţională o contestaţie împotriva Legii “Cu privire la statutul municipiului Chişinău”