Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Fracţiunea parlamentară a PSRM a înregistrat o moţiune simplă împotriva ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu

|versiune pentru tipar||
PSRM / 9 iunie 2016
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, fracţiunea PSRM a înregistrat moţiunea simplă contra ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu deoarece Ministerul Finanţelor prin măsurile de politică bugetar-fiscală, nu este capabil să răspundă provocărilor cu care se confruntă ţara.

Socialiştii declară că după şase luni de la investirea Guvernului Filip, se constată cu îngrijorare că anul 2016 este pe cale să devină anul eşecului economic din cauza politicii de supraimpozitare, supraîndatorare şi de tăiere de investiţii. În loc să fie găsite unele măsuri reale privind ieşirea din criza profundă, Ministrul finanţelor, prin legea bugetului, prin politicile bugetar-fiscale, a avut în vedere doar creşterea numărului de taxe şi impozite precum şi majorarea unora deja existente, şi nu crearea unui cadru fiscal simplu şi atractiv pentru mediul de afaceri.

Totodată, socialiştii susţin că promotorul acestei politici dezastruoase este Ministerul Finanţelor condus de domnul Octavian Armaşu iar în cele şase luni de cînd Armaşu este în funcţie, a demonstrat că problemele Moldovei nu sunt şi problemele lui.

Amintim că săptămîna trecută, în cadrul şedinţei Parlamentului, socialiştii au depus o moţiune de cenzură împotriva ministrului Apărării, Anatol Şalaru iar pe ordinea de zi de astăzi a legislativului se află moţiunea de cenzură împotriva ministrului Educaţiei, Corina Fusu.

Sursa: socialistii.md

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra activităţii domnului Octavian Armaşu, Ministrul Finanţelor al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintează moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova, domnului Octavian Armaşu.

Motivarea

După şase luni de la investirea Guvernului Filip constatăm cu îngrijorare că anul 2016 este pe cale să devină anul eşecului economic din cauza politicii de supraimpozitare, supraîndatorare şi de tăiere de investiţii. Promotorul acestei politici dezastruoase este Ministerul Finanţelor condus de domnul Octavian Armaşu.

Astăzi avem confirmarea a ceea ce cetăţenii noştri ştiu de mult şi simt pe pielea lor: prognozele optimiste ale Ministerului Finanţelor bazate pe estimările indicatorilor macroeconomici de la începutul anului şi cifrele triumfaliste prezentate de actualul guvern au devenit vorbe goale la mijloc de an. Aceste cifre trebuiau să ascundă realitatea. Iar realitatea este de aşa o natură că nimic nu se mişcă în economia moldovenească, că Republica Moldova a devenit o ţară de care fug investitorii, că mediul de afaceri este sufocat de taxe oficiale şi acele taxe neoficiale pe care este inpus să le plătească birocraţilor.

Nu o singură dată am remarcat că finanţele sunt pentru oameni, nu de dragul cifrelor şi raportări triumfaliste. Iar aceşti oameni aşteaptă soluţii concrete, măsuri realiste, nu pomeni electorale, nu minciuni frumos ambalate spuse de pe ecranele televizoarelor.

Din păcate, pentru cetăţenii de rînd, rezultatele economice arată că acest guvern nu este interesat ce se întîmplă cu Republica Moldova, dacă are sau nu perspective de creştere economică şi dezvoltare, dacă tinerii vor găsi locuri de muncă, dacă vom avea un mediu de afaceri capabil să mişte economia sau nu. Dimpotrivă, cu cît mai puţine oportunităţi vor avea cetăţenii, cu atît mai multe categorii sociale vor fi dependente de stat. Cu cît mai multă sărăcie va fi, cu atît mai mult control electoral va fi. Această moţiune simplă este un semnal de alarmă în privinţa direcţiei greşite spre care se îndreaptă Republica Moldova.

Actuala conducere a Ministerului Finanţelor sau nu înţelege care sunt funcţiile de bază a instituţiei pe care o conduce sau nu ştie cum ar trebui s-o facă sau nu poate, fiindcă lucrurile în domeniul bugetar fiscal nu merg deloc bine. Astăzi suntem în luna iunie al anului 2016, dar ţara este fără politică bugetar-fiscală şi vamală, fără buget aprobat pentru anul curent.

Cu referire la politica bugetar-fiscală şi vamală pentru anul 2016, care a fost prezentată în Parlament şi aprobată de acesta în I lectura se constată că prevederile acestui document nu vin să sprijine şi să motiveze funcţionalitatea economiei.

Atunci cînd milioane de oameni îţi spun că o duc mai rău, cînd 86% din populaţia ţării consideră că Republica Moldova merge într-o direcţie greşită şi nu au speranţa vreunei schimbări, ca şi ministru al finanţelor nu ai voie să te ascunzi în cabinetele ministeriale şi să dai vina pe altcineva.

Dacă să vorbim despre capacitatea de cumpărare a cetăţenilor şi veniturile reale, atestăm o micşorare drastică a veniturilor reale ale populaţiei. În anul 2015 veniturile pe cap de locuitor în mediul rural au constituit 80% de la minimul de existenţă. Indexarea pensiilor cu 10%, o considerăm mizeră. Majorarea salariului minim în economie nici pe departe nu acoperă necesităţile reale ale cetăţenilor. Starea de lucruri a fost agravată şi de faptul că în această perioadă preţurile la mărfurile de primă necesitate au crescut cu 15–20%.

Aceasta, denotă faptul că finanţele Republicii Moldovei au ajuns pe mîna unei persoane evident nepotrivite pentru corespunderea unei asemenea funcţii, depăşită total de complexitatea problemelor din domeniul finanţelor şi lipsită de viziune strategică.

Politica bugetar-fiscală şi vamală propusă de ministrul finanţelor ca şi orice altă politică trebuie să fie realistă şi pragmatică. În condiţiile crizei în care se află astăzi Republica Moldova, cînd economia practic stagnează în loc să fie susţinuţi producătorii autohtoni prin stimularea cererii, prin intermediul măsurilor de politică bugetar fiscală, Ministerul Finanţelor cu regret urmăreşte cu totul alte scopuri — de a suplini bugetul cu orice preţ prin majorarea cotelor existente şi introducerea de noi taxe şi impozite, care se cifrează la circa 600 mil.lei. De fapt, este vorba despre majorarea poverii fiscale.

În loc să fie găsite unele măsuri reale privind ieşirea din criza profundă, Ministrul finanţelor propune să împovăreze cetăţenii şi agenţii economici cu noi taxe şi impozite. În proiectul de politici bugetar-fiscale aprobat de Parlament în prima lectură se prevede majorarea accizelor cu 10%, scumpirea de 4 ori a vinietei, majorarea impozitului funciar cu 15% şi altele. A fost instituit un impozit nou: impozitul pe avere. Dar guvernarea nu se întreabă, au agonisit avere cetăţenii noştri în timpul guvernării oligarhilor?

Cetăţenii trebuie să cunoască cît ei trebuie să plătească pentru o guvernare incompetentă. Şi chiar dacă Preşedintele Parlamentului a promis că în acest an nu vor fi majorate taxele şi impozitele, această majorare se va produce. Se va produce, deoarece este mult mai simplu să goleşti buzunarele cetăţenilor, decît să găseşti soluţii neordinare.

Economia ţării se sufocă în datorii. Situaţia în domeniul finanţelor publice este catastrofală. Veniturile la bugetul de stat pentru primul trimestru al anului 2016 au scăzut cu 9,4%, iar cheltuielile bugetului au scăzut cu 2%. Cheltuielile pentru sectoarele vitale ale statului au scăzut drastic, cele pentru sănătate au scăzut cu 42%, iar cheltuielile pentru învăţămînt au scăzut cu 14%. Datoria de stat pentru anul 2016 va fi de 56,1 miliarde lei, comparativ cu 33,5 miliarde lei în 2015. Datoria internă a statului se planifică de majorat de la 7,2 miliarde lei la 21 miliarde lei. Asistăm la o creştere a datoriei interne a statului de 3 ori. Cu 20% va creşte datoria externă a statului.

La 9 martie 2016 Ministerul Finanţelor a semnat cu Banca Naţională a Moldovei un memorandum, prin care ministerul s-a obligat să restituie, în decurs de 25 de ani, suma de 13,6 miliarde de lei, alocată celor trei bănci problematice din contul Băncii Naţionale a Moldovei. Dacă anterior banii au fost alocaţi cu o dobîndă de 0,5% anual, atunci rambursarea lor se preconizează cu o dobîndă de 5% anual. Respectiv anual, bugetul de stat va fi sărăcit cu 700 milioane de lei. Prima dată cetăţeanul a fost jefuit cînd s-a produs “furtul secolului”, iar a doua oară se fură acum, cînd noi, plătitorii de taxe şi impozite vom fi obligaţi să achităm aceste dobînzi Băncii Naţionale a Moldovei. Furtul secolului a fost pus pe spinarea cetăţenilor, ceea ce este catalogat de noi drept genocid social.

Proiectul bugetului de stat înregistrat în Parlament a fost elaborat în baza politicii bugetar-fiscale care încă nu este aprobata de Parlament şi nici nu a intrat în vigoare, este incert care vor fi cotele finale la impozite şi taxe. Şi dacă cotele propuse nu vor fi aprobate de Parlament atunci bugetul nu va încasa circa 600 mil.lei. De menţionat că după elaborarea proiectului bugetului de către Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei a revăzut indicatorii macroeconomici — a fost micşorat nivelul inflaţiei, cursul de schimb valutar, volumele de importuri şi exporturi care vor avea impact direct asupra volumului veniturilor bugetare. Estimările arată că veniturile ratate ale bugetului de la modificarea acestor indicatori se cifrează la circa 1 miliard de lei. Pentru prima dată începînd cu anul 2000 circa 30% din volumul bugetului de stat constituie surse externe de finanţare — credite şi granturi, care evident nu vor fi încasate la buget în lipsa unui program semnat cu Fondul Monetar Internaţional. Dacă programul cu FMI nu va fi semnat bugetul va fi lipsit de încă 10,2 miliarde lei. Prin aprobarea unui astfel de buget executorilor li se promite efectuarea cheltuielilor fără garantarea surselor de acoperire. Aceasta, va duce la rîndul sau la o îndatorare şi mai mare faţă de furnizorii de bunuri şi servicii. Mai mult ca atît, în proiectul bugetului pentru anul 2016 nu sunt prevăzute surse suplimentare pentru acoperirea datoriilor creditoare acumulate de către executorii de bugete în anul precedent faţă de furnizorii de bunuri şi serviciu în suma de peste 1 miliard de lei. Aceasta înseamnă, că aceste cheltuieli vor fi efectuate în detrimentul bugetului planificat pentru anul curent. Astfel, dacă sumăm cele menţionate mai sus în buget se formează o gaură de circa 13 miliarde lei, ceea ce constituie mai mult de 1/3 din volumul bugetului.

Totodată se constată majorarea esenţială a cheltuielilor bugetului de stat în 2016 comparativ cu cele executate în 2015 pentru serviciile de stat cu destinaţie generală cu +1432,7 mil.lei; ordinea publică şi securitate naţională +635,0 mii. lei; apărare naţională +130,6 mil.lei. Mijloacele date urmînd să fie îndreptate pentru procurarea echipamentului şi utilajului militar, întărirea pazei clădirilor guvernamentale etc. Cheltuielile pentru aceste domenii în Bugetul Public Naţional cresc şi ca pondere în PIB — pentru servicii de stat cu destinaţie generală (+0,85%), ordine publică şi securitate naţională (+0,27%), apărare naţională (+0,07%).

În aceste condiţii sunt micşorate cheltuielile în comparaţie cu anul precedent pentru agricultura cu — 504,3 mil.lei; ocrotirea sănătăţii — 15,7 mil.lei etc.

În acelaşi timp cheltuielile de ordin social ale Bugetului Public Naţional ca pondere în PIB şi în volumul total al bugetului sunt în descreştere. Astfel, alocaţiile pentru ocrotirea sănătăţii descresc cu -0,27% în PIB şi -1,2% în volumul total, pentru învăţămmt cu -0,06% şi -0,8% respectiv iar pentru protecţia socială cu -0,8% în volumul total al bugetului.

Prin legea bugetului, prin politicile bugetar-fiscale ministrul finanţelor a avut în vedere doar creşterea numărului de taxe şi impozite şi majorarea unor deja existente, şi nu crearea unui cadru fiscal simplu şi atractiv pentru mediul de afaceri. Acele propuneri şi amendamente venite din partea opoziţiei parlamentare nu au fost luate în considerare. Nu o singură dată am spus că Partidul Socialiştilor din Republica Moldova va fi în opoziţie dură, dar în acelaşi timp va fi o opoziţie profesionistă.

Am sperat la începerea unei ample reforme în instituţiile care colectează taxe şi impozite. Am crezut că veţi ajunge la ideea creării unui serviciu unic de colectare a taxelor şi impozitelor prin comasarea vamei şi a fiscului. Am aşteptat că veţi începe rescrierea Codului fiscal pentru a aduce acea stabilitate legislativă şi simplificare fiscală. Însă în cele şase luni de cînd domnul Octavian Armaşu este ministru finanţelor, ne-a demonstrat că problemele Moldovei nu sunt şi problemele lui.

Dispozitivul

Avînd în vedere motivaţia expusă mai sus care demonstrează carenţele grave din activitatea Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, cerem în mod de urgenţă iniţierea următoarelor măsuri:

  1. Iniţierea procedurii de demitere din funcţie a Ministrului Finanţelor al Republicii Moldova domnului Octavian Armaşu.
  2. Stoparea furtului din banul public şi transparentizarea tuturor cheltuielilor şi veniturilor bugetului de stat.
  3. Diminuarea evaziunii fiscale cu acţiuni ferme.
  4. Încetarea atacurilor asupra întreprinderilor de stat şi privatizarea lor masivă pe bani mărunţi.
  5. Începerea reformelor reale în domeniul fiscal.
  6. Revizuirea politicilor prin care se majorează impozitele şi taxele, dînd posibilitate cetăţenilor să supravieţuiască.

Sursa: parlament.md

Socialiştii îl acuză pe Şalaru de vînzarea tehnicii militare moldoveneşti peste hotare şi anunţă despre înregistrarea unei moţiuni simple împotriva ministrului Fracţiunea parlamentară a PSRM a înregistrat o moţiune simplă contra ministrului Transporturilor, Iurie Chirinciuc