Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Fracţiunea parlamentară a PSRM a înregistrat o moţiune simplă asupra activităţii Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM, Vasile Bîtca

|versiune pentru tipar||
PSRM / 15 iulie 2016
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, fracţiunea PSRM în Parlamentul RM a înregistrat o moţiune simplă asupra activităţii Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM, Vasile Bîtca. Socialiştii afirmă că de la investirea domnului Bîtca în funcţia de ministru, Ministerul pe care îl conduce s-a transformat în minister al feudalizării Republicii Moldova.

În textul moţiunii este indicat că “Pe parcursul activităţii domnului Bîtca, actuala conducere a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a dat dovadă de incompetenţă şi a ratat atingerea tuturor obiectivelor propuse. Organizat sub forma unui mecanism de promovare a intereselor personale şi de partid, a reuşit să producă o reacţie negativă şi mari nemulţumiri din partea întregii societăţi. Lipseşte viziunea strategică în vederea asigurării dezvoltării teritoriale, regionale a Republicii Moldova. Pînă în prezent, nu a fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Planurile de amenajare a teritoriilor Regiunilor, Planurile de amenajare raionale şi locale lipsesc practic în majoritatea autorităţilor publice locale”.

Potrivit socialiştilor, dezvoltarea regională este dezorientată în asigurarea unui echilibru teritorial al dezvoltării infrastructurii de utilităţi şi servicii. Lipsa unei imagini clare referitor la ce fel de infrastructură de utilităţi şi servicii există în teritoriu şi cum ea este distribuită, conferă procesului de dezvoltare regională un caracter haotic.

“Ministerul nu coordonează şi nu monitorizează activitatea în domeniul proiectării obiectivelor de construcţie, nu efectuează verificarea sau expertizarea proiectelor elaborate, la fel, nu efectuează expertizele tehnice ale obiectelor deja existente, în conformitate cu prevederile legale. Despre gravitatea situaţiei şi pericolul iminent la care sunt supuşi în fiecare zi cetăţenii noştri, ne vorbesc şi surpările de teren de pe str. Miron Costin, 9, cînd pe teritoriul unui şantier de construcţie s-a surpat un mal, în urma căruia a fost deteriorat pavajul pietonal şi scările de la intrarea în sediul unei bănci comerciale. Ulterior, procuratura a dispus pornirea urmăririi penale pe faptul executării necalitative a construcţiilor,” se menţionează în moţiune.

Una din consecinţele ineficienţei activităţii ministerului este izbucnirea scandalului diplomatic cu implicarea ambasadei Franţei la Chişinău. “La data de 1 iulie 2016 Ambasada Franţei a informat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene că îşi sistează activităţile consulare în Republica Moldova. Aceasta s-a întîmplat după ce în preajma ambasadei a răsărit un imens complex rezidenţial. Lucrările de construcţie, care au loc în lipsa unei autorizaţii, le dau bataie de cap reprezentanţilor corpului diplomatic, care spun că nu pot activa din cauza zgomotului infernal, dar şi a obiectelor care, din cînd în cînd, cad de pe şantier”.

Fracţiunea PSRM susţine că pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, ministerul trebuie să vină cu propuneri de amendare a legislaţiei în vigoare prin care obiectivele construite în mod neautorizat, pe terenuri proprietate publică, să fie transmise în proprietate publică. Trebuie să fie majorate amenzile pentru ilegalităţile din sfera de referinţă. Ministerul trebuie să elaboreze şi să transpună în practică un regulament privind procedura de combatere şi demolare a construcţiilor neautorizate. În cazul depistării construcţiilor neautorizate, Ministerul şi subdiviziunile lui trebuie să întreprindă măsuri de sancţionare prin retragere a licenţelor şi a certificatelor de atestare a agenţilor economici şi persoanelor atestate, implicate în executarea lucrărilor.

Amintim că fracţiunea PSRM a înregistrat până acum moţiuni simple contra Corinei Fusu, Ministru al Educaţiei, Anatol Şalaru, Ministru al Apărării, Octavian Armaşu, Ministrul Finanţelor, a Ministrului Transporturilor, Iurie Chirinciuc, Ministrului Protecţiei Sociale, Stela Grigoraş dar şi a viceprim-ministrului, Gheorghe Brega. Iar astăzi pe ordinea de zi a legislativului este inclusă examinarea moţiunii simple asupra activităţii Ministrului Justiţiei, Vladimir Cebotari.

Sursa: socialistii.md

Domnului Andrian CANDU,
Preşedinte al Parlamentului Republicii Moldova

Moţiune simplă
asupra activităţii domnului Vasile Bîtca, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova

Prin prezenta, deputaţii în Parlamentul Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului Republicii Moldova aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, înaintează moţiunea simplă asupra activităţii Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, domnului Vasile BÎTCA.

Motivarea

Efectele negative ale domniei miniştrilor din Guvernul Filip, instaurat la miez de noapte, sunt uşor de anticipat, chiar înainte de implementarea a politicilor acestui guvern. Astăzi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor s-a transformat în minister al feudalizării Republicii Moldova.

Dezvoltarea regională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor are misiunea de a elabora, a promova şi a implementarea politica statului în domeniul dezvoltării regionale, amenajării şi planificării teritoriului, arhitecturii, proiectării, urbanismului, construcţiei, producerii materialelor de construcţie şi locuinţelor. În vederea realizării misiunii sale, Ministerul trebuie să elaboreze cadrul legislativ şi normativ necesar realizării obiectivelor în domeniile de activitate, ajustându-1 la standardele internaţionale. De asemenea Ministerul trebuie să evalueze situaţia din domeniul construcţiilor şi elaborează strategii şi programe pentru soluţionarea problemelor identificate şi prevenirea pericolelor.

Conform programului de activitate a guvernului pentru anii 2016–2018, Ministerul s-a angajat să implementeze în practică următoarele:

  1. Promovarea politicilor integrate de dezvoltare regională prin corelarea politicilor sectoriale cu cele de dezvoltare a regiunilor.
  2. Sporirea calităţii şi a impactului participării regiunilor în cadrul cooperării transfrontaliere şi a euroregiunilor. Stabilirea de noi parteneriate cu ţările din vecinătate.
  3. Creşterea eficienţei utilizării resurselor financiare publice prin asigurarea sinergiei dintre fondurile de dezvoltare disponibile.
  4. Elaborarea planului de amenajare a teritoriului naţional şi a planurilor regionale de amenajare a teritoriului.
  5. Consolidarea capacităţilor instituţionale ale agenţiilor de dezvoltare regională şi altor actori implicaţi în implementarea politicii de dezvoltare regională.

În realitate obiectivele asumate de ministrul Vasile Bîtca nu au fost atinse. Pe parcursul activităţii sale, actuala conducere a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a dat dovadă de incompetenţă şi a ratat atingerea tuturor obiectivelor propuse. Organizat sub forma unui mecanism de promovare a intereselor personale şi de partid, a reuşit să producă o reacţie negativă şi mari nemulţumiri din partea întregii societăţi. Lipseşte viziunea strategică în vederea asigurării dezvoltării teritoriale, regionale a Republicii Moldova. Pînă în prezent, nu a fost aprobat Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, Planurile de amenajare a teritoriilor Regiunilor, Planurile de amenajare raionale şi locale lipsesc practic în majoritatea autorităţilor publice locale.

În acest sens, dezvoltarea regională este dezorientată în asigurarea unui echilibru teritorial al dezvoltării infrastructurii de utilităţi şi servicii. Lipsa unei imagini clare referitor la ce fel de infrastructură de utilităţi şi servicii există în teritoriu şi cum ea este distribuită, conferă procesului de dezvoltare regională un caracter haotic de dezvoltare. Per ansamblu, servicii publice primordiale (apă, canalizare, salubrizare, sănătate, etc.) sunt încă insuficiente şi amplasate disproporţionat pe întreg teritoriul ţării. În 95% din localităţile ţării consiliile locale nu dispun de Planuri Urbanistice Generale. Avînd în subordinea sa Institutul de Stat de Proiectare RURALPROIECT, ministerul nu antrenează această instituţie pentru a face regulă în domeniu, pentru ca localităţile noastre să aibă un plan urbanistic de dezvoltare.

Finanţarea proiectelor de dezvoltare regională

Guvernul are mai multe fonduri de dezvoltare, care sunt subordonate mai multor ministere şi agenţii. Ministerul condus de ministrul Vasile Bîtca finanţează prin ADR-uri reparaţia drumurilor, aprovizionarea cu apă şi canalizare, cu iluminat stradal, cu îmbunătăţirea condiţiilor pentru colectarea deşeurilor solide, etc… În acelaşi timp cu finanţarea proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare se ocupă Fondul Ecologic. Cu finanţarea proiectelor de iluminat stradal şi eficienţa energetică a clădirilor de menire socială se ocupă Fondul de Eficienţă Energetică. Pentru reparaţia şi construcţia drumurilor locale se alocă bani de la Fondul Rutier. Fondul de Investiţii Sociale din Moldova se ocupă cu finanţarea reparaţiilor obiectivelor de menire socială, grădiniţe, şcoli, etc.

Astfel, pentru finanţarea dezvoltării drumurilor Ministerul va cheltui în anul 2016 o sumă de 77 milioane lei. În acelaşi timp Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor tot pentru aceleaşi necesităţi va cheltui peste 2,4 miliarde lei. Pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii ministerul va cheltui în anul 2016 o sumă de 49 milioane lei. În acelaşi timp Ministerul Economiei pentru aceleaşi necesităţi va cheltui în jur de 95 milioane lei. Pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică în anul 2016, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor îşi propune să cheltuie din bugetul de stat o sumă de 23 milioane lei, pe cînd aceleaşi proiecte de eficienţă energetică Ministerul Economiei va susţine cu o sumă de 196 milioane lei.

Toate aceste funcţii se dublează, iar ministrul Vasile Bîtca nu a găsit şi nu a propus mecanisme care ar conjuga eforturile fondurilor şi agenţiilor care finanţează diferite proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale. De fapt prin lipsă mecanismelor clare de finanţare a proiectelor de infrastructură,statul ineficient cheltuie milioane de lei. Avînd obligaţia de a crea un mecanism viabil pentru asigurarea sinergiei dintre fondurile de dezvoltare disponibile, ministrul Vasile Bîtca a uitat de această promisiune, iar fondurile îndreptate pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare regională sunt cheltuiţi ineficient.

Ramura construcţiilor

Ramura construcţiilor are un rol central în dezvoltarea economică a Republicii Moldova, dar cu părere de rău, ministerul nu favorizează această dezvoltare, iar discrepanţa dintre agenţii economici din ramura construcţiilor şi cei din restul sectoarelor nu creează premise pentru atragerea investiţiilor şi pentru dezvoltarea durabilă a ţării.

Prin urmare, deşi sectorul construcţiilor a cunoscut o perioadă de elan în anii precedenţi, la ziua de azi, ministerul nu a impus careva intervenţii şi politici urgente în vederea redresării declinului din sector şi impulsionării dezvoltării calitative şi echilibrate ale acesteia. Este de menţionat faptul că actuala situaţie în care se află Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nu este determinată doar de efectele crizei economice, ci şi de o serie de probleme structurale şi instituţionale apărute, pentru care ministerul nu a găsit soluţii de prevenire. Statul, prin intermediul ministerului trebuie să fie un actor activ pe piaţa construcţiilor din Republica Moldova. Lipseşte şi nu a fost propus un program amplu de construcţie a locuinţelor sociale. Dacă pînă în anul 2009 statul, prin intermediul unităţii de implementare a construit peste 581 de apartamente (peste 13000 m.p. în Chişinău, Glodeni, Criuleni, Făleşti) pentru păturile socialmente vulnerabile, în prezent ministerul a uitat de aceste categorii de cetăţeni şi nu a construit niciun apartament.

Construcţiile ilegale

Principala problemă în domeniul contracarării construcţiilor ilegale sunt instituţiile subordonate Ministerului care nu-şi îndeplinesc scopurile şi atribuţiile lor, nu conlucrează cu administraţiile publice locale şi nu monitorizează respectarea normelor legale de către subiecţii angajaţi în domeniu.

Ministerul nu coordonează şi nu monitorizează activitatea în domeniul proiectării obiectivelor de construcţie, nu efectuează verificarea sau expertizarea proiectelor elaborate, la fel, nu efectuează expertizele tehnice ale obiectelor deja existente, în conformitate cu prevederile legale.

Doar în municipiul Chişinău pe parcursul anului 2015 -2016 sunt atestate peste 2000 de construcţii ilegale. Majoritatea ilegalităţilor reprezintă intervenţii neautorizate la construcţiile existente: garaje, anexe, însă au fost înregistrate şi cazuri de construcţie în mod neautorizat a caselor de locuit şi a obiectivelor sociale.

Suma totală a amenzilor aplicate pentru construcţiile ilegale de la începutul anului 2016 şi pînă în prezent constituie în jur de 700 mii lei. În municipiul Chişinău de la începutul anului doar 5 construcţii ilegale au fost demolate.

Aceste cifre sunt dovada reală a activităţii ineficiente Inspecţiei de Stat în Construcţii, care este subordonată nemijlocit Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor.

În ultimul timp, se creează impresia că nimeni nu mai respectă vre-o lege a urbanismului, mai ales în capitală, fiecare construieşte cum vrea şi ce doreşte. De ce nu se observă nici o intervenţie a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, a Inspectoratului de Stat în Construcţii, de ce nu se vede nici o revendicare faţă de ilegalităţile ce le vede fiecare cetăţean, iar mecanismul de control pe care îl deţine ministerul nu este în genere folosit?

Documentaţia de proiect se eliberează fără a se ţine cont de cerinţele stipulate în certificatul de urbanism. Ministerul nu întreprinde măsuri în a ajuta autorităţile locale să elaboreze aceste planuri urbanistice, din care cauză avem un haos în domeniul construcţiilor.

Despre gravitatea situaţiei şi pericolul iminent la care sunt supuşi în fiecare zi cetăţenii noştri, ne vorbesc şi surpările de teren de pe str. Miron Costin, 9, cînd pe teritoriul unui şantier de construcţie s-a surpat un mal, în urma căruia a fost deteriorat pavajul pietonal şi scările de la intrarea în sediul unei bănci comerciale. Ulterior, procuratura a dispus pornirea urmăririi penale pe faptul executării necalitative a construcţiilor. Practic periodic, locuitorii mun. Chişinău se trezesc cu surpări de carosabil, deteriorări vizibile a clădirilor, cad bucăţi de balcoane iar întregul oraş este un teren cu surprize periculoase la care domnul ministru închide ochii şi pasează responsabilităţile sale altor structuri. Oare ar trebui să se întîmple o tragedie ca domnul ministru să intervină pentru asigurarea bunei funcţionări a structurilor subordonate Ministerului şi stoparea haosului total în care se află atît mun. Chişinău cît şi întreaga ţară? Ministrul Vasile Bîtca nu a propus amendarea Codului contravenţional în aşa mod prin care instanţele de judecată să nu mai aplice contravenienţilor nişte amenzi simbolice, dar să aplice pedepse prin demolarea construcţiilor ilegale.

Una din consecinţe al ineficienţei activităţii ministerului este izbucnirea scandalului diplomatic cu implicarea ambasadei Franţei la Chişinău. Astfel, la data de 1 iulie 2016 Ambasada Franţei a informat Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene că îşi sistează activităţile consulare în Republica Moldova. Acest fapt se datorează faptului, după ce în preajma ambasadei a răsărit un imens complex rezidenţial. Lucrările de construcţie, care au loc în lipsa unei autorizaţii, le dau bătaie de cap reprezentanţilor corpului diplomatic, care spun că nu pot activa din cauza zgomotului infernal, dar şi a obiectelor care, din cînd în cînd, cad de pe şantier. Domnule ministru, dacă nu o să reacţionaţi cu celeritate la asemenea cazuri, ne vom pomeni cu sistarea activităţii mai multor ambasade occidentale. Din cauza lipsei de reacţii procesul de integrare europeană la care rîvniţi mult este compromis.

A fost dată uitării de către minister atribuţia de a organiza activitatea de agrementare tehnică în domeniul materialelor de construcţie, precum şi testarea calităţii acestor materiale.

Corupţia din cadrul ministerului

Pe lîngă faptul Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nu se autosesizează în cazurile construcţiilor ilegale şi neautorizate, mai mult, nu răspunde sesizărilor cetăţenilor prejudiciaţi şi victime ale corupţiei din sistem.

Corupţia în cadrul ministerului condus de Vasile Bîtca înfloreşte, iar ministrul nu observă că angajaţii din subdiviziuni încasează “onorarii nejustificate”. Vorbim despre şeful direcţiei generale dezvoltare regională a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor care a fost reţinut de ofiţerii CNA. S-a stabilit că acest funcţionar deţine bunuri şi mijloace băneşti care în cumul au fost estimate la 6 milioane de lei, veniturile familiei sale fiind net mai mici. Corupţia şi îmbogăţirea ilicită este la putere în ministerul condus de Vasile Bîtca. Apar informaţii că şi alţi funcţionari din cadrul ministerului sunt contaminaţi cu maladia corupţiei. Milioane de lei se duc nu pentru dezvoltare regională, dar se duc în buzunarele funcţionarilor din cadrul ministerului pentru a potoli setea de bani. Acest şef al direcţiei generale dezvoltare regională al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor ar fi influenţat mai mulţi subalterni, membri ai grupurilor de lucru pentru organizarea achiziţiilor publice, ca să ia decizii favorabile în privinţa unor operatori economici. Faptele se confirmă prin anularea unui şir de licitaţii, pe motive neîntemeiate, şi desemnarea unor ofertanţi, apropiaţi bănuitului, drept cîştigători.

Prin asemenea metode, proprii Partidului Democrat, “se creşte Moldova”. Se creşte corupţia în Moldova, cresc castelele şi veniturile miniştrilor şi şefilor de direcţii. Din păcate creşte şi sărăcia în Moldova.

La moment, cadrul legal existent permite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova să contribuie la stoparea ilegalităţilor în domeniul construcţiilor, însă nu înţelegem care este cauza inacţiunilor în acest sens, poate lipsa de timp sau dorinţă? Dacă domnul ministru nu-şi poate îndeplini obligaţiile de bază, ar trebui să cedeze funcţia sa unei persoane competente şi responsabile.

Această moţiune simplă este doar una din primele acţiuni prin care ne manifestăm dezacordul faţă de iresponsabilitatea unui reprezentat al Guvernului în faţa societăţii, care poate atît de uşor să joace cu soarta cetăţenilor Republicii Moldova.

Stimaţi deputaţi, nu mai putem tolera această situaţie şi această poartă deschisă pentru corupţie şi trafic de influenţă, nu mai putem privi incompetenţa domnului ministru Vasile BITCA. Ne întrebăm cum este posibil ca într-un stat de drept, corupţia să fie promovată şi impusă într-un domeniu atît de important. Pericolul creat de indiferenţa, incompetenţa şi inconştienţa actualei conduceri a Ministerului nu poate fi lăsat fără atenţie din partea noastră.

Propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu

Sectorul construcţiilor are nevoie de resuscitare şi fortificare, prin urmare măsurile de prevenire a crizei în sectorul construcţiilor trebuiau întreprinse cu mult timp înainte. Considerăm că pentru îmbunătăţirea situaţiei în domeniu, ministerul trebuie să vină cu propuneri de amendare a legislaţiei în vigoare prin care obiectivele construite în mod neautorizat, pe terenuri proprietate publică, să fie transmise în proprietate publică. Trebuie să fie majorate amenzile pentru ilegalităţile din sfera de referinţă. Ministerul trebuie să elaboreze şi să transpună în practică un regulament privind procedura de combatere şi demolare a construcţiilor neautorizate. În cazul depistării construcţiilor neautorizate, Ministerul şi subdiviziunile lui trebuie să întreprindă măsuri de sancţionare prin retragere a licenţelor şi a certificatelor de atestare a agenţilor economici şi persoanelor atestate, implicate în executarea lucrărilor.

Lipsa de profesionalism şi de responsabilitate, prejudiciile aduse cetăţenilor, abandonarea intereselor naţionale, nepăsarea faţă de situaţia creată şi politizarea fără precedent a tuturor instituţiilor subordonate, lipsa de transparenţă, lipsa abordărilor legale în gestionarea problemelor, minciunile, lipsa unei perspective de ameliorare a situaţiei, ne determină, pe semnatarii acestei moţiuni să cerem revocarea acestui reprezentant al Guvernului prin votul afirmativ acordat prezentei moţiuni simple.

Dispozitivul

Avînd în vedere motivaţia expusă mai sus care demonstrează carenţele grave din activitatea Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, deputaţii semnatari ai prezentei moţiuni simple, formulată în conformitate cu prevederile Constituţiei şi articolele 112–115 din Regulamentul Parlamentului aprobat prin Legea nr.797-XIII din 02.04.1996, solicităm în mod de urgenţă, iniţierea procedurii de demitere din funcţie a Ministrului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova domnului Vasile BÎTCA.

Sursa: parlament.md

Socialiştii cer formarea unei comisii parlamentare de anchetă a furtului miliardului cu participarea expertilor străini Socialiştii au contestat la Curtea Constituţională anumite articole din Legea “Cu privire la statutul municipiului Chişinău”