Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPSRM

Partidul Socialiştilor a marcat 20 de ani de la fondare

|versiune pentru tipar||
PSRM / 1 iulie 2017
Partidul Socialiştilor din Republica Moldova

Astăzi, 1 iulie, a avut loc şedinţa festivă dedicată împlinirii a 20 de ani de la înfiinţarea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova. La eveniment au participat circa 700 de membri ai Partidului Socialiştilor, activiştii aripei de tineret a partidului — “Garda Tânără”, reprezentanţi ai misiunilor diplomatice, personalităţi politice, precum şi 10 delegaţii ale partidelor politice din şapte ţări, Rusia, China, Turcia, Azerbaidjan, Coreea de Nord, Armenia şi Ungaria.

Cu un cuvânt de salut către participanţii şedinţei festive a venit Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, sub a cărui conducere Partidul Socialiştilor a devenit principala forţă politică din ţară.

Preşedintele ţării a felicitat fondatorii Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, care în anul 1997, au decis să creeze un partid, astfel punînd temelia actualului proiect politic. Printre aceştia se numără deputaţii în Parlamentul RM: Eduard Smirnov, Oleg Lipskii, Anatolie Labuneţ.

“Dar, camarazii noştri au dat dovadă de înţelepciune, de perspicacitate politică atunci cînd au acceptat în rîndurile lor o echipă nouă, energică şi tînără, care au dat un nou suflu formaţiunii”, a spus Preşedintele.

Igor Dodon a menţionat că partidul are o echipă puternică, o infrastructură de partid ramificată şi cel mai important: ideologie, principii şi identitate politică.

Preşedintele Partidului Socialiştilor, Zinaida Greceanîi, a vorbit despre realizările Partidului Socialiştilor din ultimii 20 de ani, şi a anunţat sarcina principală pentru viitorul apropiat, obţinerea majorităţii PSRM în Parlament în urma alegerilor parlamentare, şi formarea unui guvern cu adevărat naţional.

Şeful formaţiunii politice a remarcat caracteristicile PSRM: “Până la urmă am rămas fideli ideologiei, valorilor şi tradiţiilor noastre. Am ridicat drapelul luptei pentru statalitatea moldovenească, pentru dreptatea socială, pe când alte partide au renunţat”, a subliniat Zinaida Greceanîi.

Cu un cuvânt de salut către participanţii şedinţei festive au venit şi preşedinţii partidelor “ Spravedlivaia Rossia”, conducătorul fracţiunii partidului în Duma de Stat a Federaţiei Ruse, Serghei Mironov; vicepreşedintele Dumei de Stat a FR, Olga Epifanova; membru al Comitetului Dumei de Stat din partea partidului “Edinaia Rossia”, Artem Turov; ex-preşedintele PSRM, deputat în Parlamentul RM, Eduard Smirnov; deputat în Duma de Stat din partea Partidul Comunist al Federaţiei Ruse, Pavel Dorohin; deputat în Parlamentul Turciei din partea partidului Justiţie şi Dezvoltare, Huseyin Burge; Başcanul Găgăuziei, Irina Vlah; deputat în Parlamentul Azerbaidjanului din partea partidului “Noul Azerbaidjan”, Sevinj Fataliyeva; Preşedintele Partidului Comunist din Transnistria, Oleg Horjan; deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Bogdan Ţîrdea; deputat în Parlamentul Ungariei din partea Uniunii Civice Maghiare, Attila Tilki; Vicepreşedinte al Partidului Muncitorilor din Coreea, Ri Su Yong; Preşedintele Partidului Republican al muncii şi dreptăţii, Vasili Zadnepreanîi; deputat în Parlamentul RM, Oleg Cuciuc; deputat în Adunarea Naţională a Armeniei din partea Partidului Republican, Aik Babuhanean; consilierul municipal din Bălţi, Alexandr Usatîi; preşedintele partidului din Rusia “Velikoe Otecestvo”, politolog, istoric, publicist, Nikolai Starikov; secretarul executiv al PSRM, Vlad Batrîncea.

20 de ani — calea spre Viitor sub drapelul Stelei

Cei 20 de ani, care s-au scurs din ziua fondării Partidului Socialiştilor din Republica Moldova, au devenit ani de luptă, succese şi experienţă politică de o valoare inestimabilă.

În toată această perioadă, în special în ultimii ani, PSRM a reuşit să devină cel mai mare şi cel mai popular partid din Moldova. Socialiştii s-au manifestat ca un partid al Majorităţii, un partid al Luptei, un partid al Făuririi, continuînd să rămînă aşa şi mai departe.

În prezent, PSRM este unicul partid cu adevărat al poporului. Toate eforturile şi acţiunile noastre se bazează pe comunicarea permanentă cu poporul. Tot ce facem, facem pentru oameni, pentru ţară. Toţi activiştii noştri — de la membrii de rînd ai partidului şi pînă la deputaţi în Parlament, consilieri locali şi municipali, primari de oraşe şi sate, preşedinţi de raioane — zilnic luptă pentru interesele fiecărui cetăţean, atît din Moldova, cît şi de peste hotarele ţării.

Astăzi, PSRM este un partid modern, care aplică cele mai performante experienţe şi tehnologii administrative atît în interiorul partidului, cît şi în cadrul autorităţilor puterii legislative şi executive, unde sîntem reprezentaţi.

PSRM este unicul partid din Moldova care a elaborat şi prezentat un program complex de dezvoltare pentru ţara noastră. Priorităţile şi principiile noastre se bazează pe apărarea şi consolidarea permanentă a statalităţii Moldovei, pe echitate socială, neutralitate, parteneriat strategic cu Federaţia Rusă, pe reintegrarea ţării şi crearea unui stat comun pe ambele maluri ale Nistrului, pe modernizarea economică a ţării, pe integrarea eurasiatică şi relaţii bune, reciproc avantajoase cu Uniunea Europeană, pe regionalizare, pe valorile ortodoxe tradiţionale.

Privim încrezuţi în viitor. Sîntem siguri că Moldova poate redeveni o ţară modernă, dezvoltată, o ţară prosperă cu un potenţial uman imens. Socialiştii au prezentat propria viziune a ţării în documentul de program “Progresul moldovenesc: 10 paşi spre Făurire”. O parte din acest plan strategic este deja în realizare după ce liderul PSRM, Igor Dodon, a devenit Preşedinte al Moldovei. În primul rînd, acest lucru ţine de reintegrarea ţării, de consolidarea statalităţii, de relansarea parteneriatului strategic cu Federaţia Rusă, neutralitate, apărarea valorilor tradiţionale.

PSRM va reuşi să implementeze plenar programul de modernizare a ţării doar obţinînd victoria în alegerile parlamentare şi formînd Guvernul.

Amplasarea noastră geografică unică ne permite să facem ceea ce trebuia să se facă încă la începutul anilor 90 — să transformăm Moldova într-o punte de legătură între Est şi Vest, într-o ţară deschisă şi atractivă din toate aspectele.

Scopul nostru prevede transformarea Moldovei într-un veritabil stat de drept, bazat pe principiul “Legea mai presus de toate”.

Sîntem susţinătorii suveranităţii Moldovei în sensul deplin al cuvîntului. Obiectivul nostru e să facem din Moldova un stat care s-ar baza, mai întîi de toate, pe propriile resurse interne şi, în acelaşi timp, ar prelua cele mai bune modele administrative şi economice atît din Est, cît şi din Vest.

Moldova viitorului este un stat reintegrat pe ambele maluri ale Nistrului. O ţară în care zeci de etnii, veacuri la rînd, convieţuiesc în pace şi înţelegere. Eterogenitatea culturală este avuţia noastră.

Capitalul uman — cel mai preţios activ al nostru pe termen lung. Sarcina noastră primordială pentru viitor este crearea tuturor condiţiilor necesare pentru dezvoltarea deplină a fiecărei persoane. Aceasta înseamnă: un nou model şi o nouă abordare în educaţie, servicii medicale de calitate şi accesibile, protecţie socială decentă.

Privim în viitor, păstrînd la bază rădăcinile noastre istorice, tradiţiile, valorile. Este una din principale condiţii ale succesului.

Ştim cum şi prin care modalităţi să realizăm toate scopurile şi obiectivele enunţate mai sus. Dacă alte ţări au reuşit să obţină succese, şi Moldova va reuşi.

Timp de mai mulţi ani, Moldova a fost o ţară a posibilităţilor ratate. Nu mai putem pierde timp. Scopul nostru de bază e să pornim cît mai curînd posibil pe calea făuririi.

Sîntem convinşi că următorii 20 de ani vor trece sub drapelul Stelei — drapelul victoriei asupra sărăciei, corupţiei, pericolelor cu caracter extern şi intern, a victoriei demnităţii umane a fiecărui cetăţean al ţării noastre.

Următorii 20 de ani vor fi ani de edificare a unui stat realmente social cu o economie dezvoltată, avînd la bază progresul tehnologic. Vor fi ani de dezvoltare paşnică şi prosperare a Moldovei şi a poporului său.

Moldova viitorului este un stat puternic şi independent.

Partidul Socialiştilor dispune de trei elemente constitutive ale succesului pentru realizarea obiectivelor desemnate:

Vom învinge neapărat — şi împreună cu noi va învinge întregul popor moldovenesc.

Moldova are viitor!

Igor Dodon a participat la ceremonia solemnă organizată cu prilejul celei de-a XX-a aniversare de la fondarea PSRM

Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova a participat la festivitatea solemnă organizată cu prilejul celei de-a XX-a aniversare de la fondarea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului, şeful statului a rostit următorul discurs:

Stimaţi participanţi la eveniment,
Stimaţi oaspeţi, onorată asistenţă,

Salut oaspeţii acestui evenimentului solemn, dedicat celei de-a XX-a aniversări de la fondarea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova!

Dragi tovarăşi, colegi,

Vă privesc cu o deosebită mîndrie. Cu fiecare dintre dumneavoastră am construit, am luptat şi am învins.

În primul rînd, vreau să-i felicit pe fondatorii PSRM, care în anul 1997, au decis să fondeze partidul. Printre noi sînt deputaţii în Parlament: Eduard Smirnov, Oleg Lipskii, Anatolie Labuneţ şi alţi camarazi de-ai noştri. Voi aţi fost cei care aţi pus bazele actualului proiect politic. Dar colegii noştri au dat dovadă de înţelepciune, de perspicacitate politică atunci cînd au acceptat în rîndurile lor o echipă nouă, energică şi tînără, care a dat un nou suflu partidului.

Îmi amintesc bine de anul 2011, cînd nimeni dintre politicienii şi analiştii din ţara noastră nu credeau în succesul politic al PSRM. Mulţi comentau ironic scopurile şi programul nostru, considerînd o naivitate dorinţa socialiştilor de a accede în Parlament. Zîmbeau batjocoritor şi asta e bine! O zicală înţeleaptă indiană sună în felul următor: “Dacă duşmanii tăi nu rîd de scopurile tale, înseamnă că scopurile îţi sînt neînsemnate”.

Dar scopurile noastre din start erau şi rămîn a fi măreţe. Noi am crezut şi am luptat. Colegii îşi amintesc ce le spuneam la început de cale,în anul 2011: un partid puternic, o echipă puternică — nu înseamnă doar un lider puternic. De unul singur nu reuşeşti să faci prea multe. Este o infrastructură de partid complexă, ramificată. Însă cele mai importante lucruri sînt ideologia, principiile şi identitatea politică.

Întrebaţi pe oricare cetăţean, fie el adeptul sau oponentul nostru, care din partide promovează:

Toţi vor răspunde: PSRM şi Preşedintele ţării! Şi asta este cel mai important!

Noi avem o poziţie pe care o acceptă şi o susţin majoritatea cetăţenilor. Noi am obţinut succese politice datorită consecvenţei în cuvinte şi în fapte. Despre principi nu trebuie să vorbeşti la fiecare pas, principiile trebuie să le urmezi. Anume aşa am procedat, şi am învins. Nu trebuie să ne fie frică de greutăţi. Cum se spune: “Dacă vă este greu, înseamnă că sînteţi în ascensiune”. Şi noi mergem ferm înainte. Mergem împreună spre o victorie importantă — victoria societăţii moldoveneşti.

Confucius are următoarea expresie: “Nu este importantă viteza cu care te mişti spre scopul propus, principalul e să nu te opreşti”. Tovarăşi, noi am demonstrat deja că putem lupta şi învinge, dar nu avem de gînd să ne mulţumim cu aceste realizări, or scopurile noastre sînt înainte. Şi noi le vom atinge neapărat. Vom face acest lucru în numele statalităţii, integrităţii ţării, a identităţii moldoveneşti.

Socialiştii au un viitor demn, deci, şi Moldova are viitor!

Sursa: psrm.md

Consilierii municipali din partea PSRM au refuzat să voteze pentru candidatura secretarului CMC Socialiştii l-au comemorat pe Domnitorul Ştefan cel Mare