Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 AlegeriReferendum2010

Acte ale CEC, relevante pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010

Raport asupra activităţii Comisiei Electorale Centrale privind organizarea şi desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3532 din 9 septembrie 2010
Hotărîre cu privire la totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010
9 septembrie 2010, nr.3531
Procesul-verbal al Comisiei Electorale Centrale privind totalizarea rezultatelor referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010[]
Hotărîre cu privire la participarea cetăţenilor la votare în ziua de 5 septembrie 2010
9 septembrie 2010, nr.3530
Se declară nevalabil referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010. Hotărîrea Comisiei Electorale Centrale cu privire la rezultatele referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 se remite Curţii Constituţionale[]
Hotărîre cu privire la raportul financiar final de totalizare al participanţilor la referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010, conform situaţiei la data de 3 septembrie 2010
3 septembrie 2010, nr.3523
În conformitate cu cerinţele Codului electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 art.38 alin.(10), la situaţia de 3 septembrie 2010 rapoartele financiare au fost depuse de către următorii participanţi[]
Hotărîre cu privire la modul de participare a cetăţenilor Republicii Moldova domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni la referendumul republican constituţional din 5 septembrie
13 august 2010, nr.3444
Se stabileşte că cetăţenii Republicii Moldova, domiciliaţi în unele localităţi din stînga Nistrului, în municipiul Bender şi în unele localităţi ale raionului Căuşeni, aflate provizoriu în afara controlului suveran al autorităţilor constituţionale ale Republicii Moldova, vor participa la votare în cadrul referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010 în modul următor[]
Hotărîre cu privire la aprobarea modelului şi textului buletinului de vot pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010
30 iulie 2010, nr.3390
Se aprobă modelul buletinului de vot pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010 (se anexează). Se aprobă textul buletinului de vot pentru referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010[]
Regulamentul cu privire la votarea cetăţenilor Republicii Molodova aflaţi peste hotarele ţării
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3375 din 27 iulie 2010
Regulamentul privind întocmirea, administrarea, transmiterea şi actualizarea listelor electorale
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3364 din 23 iulie 2010
Hotărîre cu privire la securizarea procesului de votare la referendumul republican constituţional din 5 septembrie 2010
23 iulie 2010, nr.3359
În vederea executării prevederilor art.53 alin.(1) din Codul electoral, birourile electorale ale secţiilor de votare vor aplica în actele de identitate, în baza cărora alegătorii participă la votare, ştampila specială cu menţiunea “Referendum 2010”[]
Regulamentul privind înregistrarea prealabilă a cetăţenilor Republicii Moldova aflaţi în străinătate
anexă la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3354 din 20 iulie 2010
Regulamentul privind modalitatea plasării publicităţii electorale pe panourile publicitare în perioada electorală
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3338 din 16 iulie 2010
Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la referendumul constituţional din 5 septembrie 2010 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3337 din 16 iulie 2010
Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3336 din 16 iulie 2010
Regulamentul privind modul de participare a partidelor politice şi a altor organizaţii social-politice la campania electorală pentru desfăşurarea referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3281 din 13 iulie 2010
Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican constituţional din 5 septembrie 2010
aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr.3254 din 9 iulie 2010