Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiComune

Guvernarea comunistă creează pericole serioase pentru procesele democratice din societatea moldovenească

|versiune pentru tipar||
AMNPDMPSL / 10 iulie 2004
Constituirea Blocului “Moldova Democrată”, care întruneşte principalele forţe politice de opoziţie de pe centru-dreapta şi centru-stînga, reprezintă un fenomen firesc de evoluţie, de maturizare a clasei politice din Republica Moldova. Am făcut ceea ce aşteaptă de mult timp o bună parte din populaţia ţării. Este un eveniment în premieră, care demonstrează că moldovenii însuşesc, alături de alte naţiuni europene, lecţia alegerii priorităţilor şi coalizării forţelor în faţa pericolelor ce ameninţă bazele bunei convieţuiri a oamenilor în societate.

Consolidarea potenţialului formaţiunilor democratice a deranjat mult oponenţii de la extremele politice, care au şi declanşat atacuri asupra noastră, ce se aseamănă ca mesaj şi procedee de dezinformare. Această isterie a extremelor demonstrează că sîntem o forţă echilibrată, care a însuşit învăţămintele necesare din lecţia alegerilor din 2001 şi 2003, cînd dispersarea forţelor democratice ne-a costat şi ne mai costă mult pe noi şi întreaga ţară.

Prin cele ce am făcut pînă acum, am demonstrat că putem depăşi divergenţele, că ne putem uni. Astăzi Blocul constituie o alternativă reală serioasă de care se teme actuala guvernare. BMD este o forţă de consolidare a societăţii moldoveneşti. Oamenii trebuie să cunoască această perspectivă, iar noi avem obligaţiunea să promovăm mult rîvnita schimbare.

În cadrul reuniunii noastre de astăzi urmează să punctăm principalele linii comune de comportament politic în cadrul Blocului electoral. Blocul “Moldova Democrată” porneşte de la faptul că menţinerea la guvernare a partidului comuniştilor creează pericole serioase pentru procesele democratice din societatea moldovenească. Guvernanţii limitează esenţial drepturile populaţiei la viaţă decentă şi la ridicarea nivelului bunăstării la standardele europene, discreditează imaginea ţării în exterior. Partenerii noştri din exterior ne tratează, în cel mai bun caz, cu indulgenţă ca pe unica ţară din Europa condusă de un regim comunist. În aceste condiţii, scopul nostru este să preluăm guvernarea în calitate de forţă politică de orientare democratică pentru a schimba radical situaţia actuală, lucru posibil de realizat prin eliminarea guvernării comuniste în cadrul viitoarelor alegeri parlamentare. Acesta este scopul major pe care şi-l propune Blocul “Moldova Democrată” pentru perspectiva imediată şi realizarea lui depinde de efortul nostru comun.

Alte scopuri ţin de lichidarea moştenirii guvernării comuniste, crearea condiţiilor de viaţă demnă pentru concetăţenii noştri sub aspect social-economic, politic, cultural, pentru o viaţă demnă de un popor şi o ţară din centrul Europei.

BMD îşi exprimă profundul respect şi decizia de a oferi tot sprijinul pe care îl merită pe deplin persoanele de vîrstă înaintată, dar ţin să atenţionez, că această categorie de cetăţeni a fost transformată în ostateci politici ai partidului comuniştilor. Guvernanţii îi tratează pe bătrînii noştri doar în calitate de potenţiali alegători, reducînd întreaga politică socială a statului la acordarea unor mici pomeni, în formă de suplimente la pensiile mizere. În acelaşi timp tineretul şi populaţia de vîrstă medie sînt lipsite total de perspective şi sînt nevoiţi să fugă din ţară.

BMD pledează pentru o schimbare radicală a accentelor în politica socială a statului, prin crearea condiţiilor optimale pentru realizarea potenţialului populaţiei apte de muncă şi a generaţiilor tinere. Elaborarea şi implementarea programului complex pentru susţinerea tineretului este o prioritate aparte a noastră.

În calitate de prim pas, CCN al BMD a lansat un apel public prin care solicită dublarea din octombrie 2004 a salariului angajaţilor din învăţămînt, medicină şi alte domenii sociale. BMD apreciază politica guvernării comuniste drept periculoasă pentru interesele naţionale. Ea stimulează tot felul de disproporţii şi deformări în dezvoltarea social-economică a ţării. Puterea parazitează pe banii proveniţi din munca a circa un milion de concetăţeni ai noştri alungaţi din propria ţară. Iar creşterea economică, trîmbiţată atît de mult, se bazează în special pe creşterea consumului pe banii cetăţenilor plecaţi. Puterii actuale îi convine să guverneze teritorii fără cetăţeni, care sînt supuse degradării. Sursele interne de creştere economică sînt neglijate şi chiar reprimate.

BMD îşi pune sarcina să contribuie la crearea condiţiilor reale pentru o creştere stabilă, bazate pe principiile atacate de actuala putere — proprietatea privată, libertăţile economice reale, atragerea şi protecţia investiţiilor interne şi externe, protejarea şi susţinerea producătorilor şi exportatorilor locali, diversificarea surselor de import a agenţilor energetici. Majorarea considerabilă a numărului locurilor de muncă este o altă sarcină pe care şi-o propune BMD, este o sarcină, dar şi o cale obligatorie de soluţionare a problemelor economice şi sociale cu care se confruntă ţara sub guvernarea comunistă.

În acest scop, noi ne propunem să mergem pe trei direcţii cardinale:

  1. crearea condiţiilor de muncă prin îmbunătăţirea climatului investiţional şi stimularea dezvoltării prioritare a businessului mic şi mijlociu, a iniţiativei individuale;
  2. Elaborarea unui sistem de stimulente pentru revenirea acasă a gasterbaiterilor, care constituie partea cea mai calificată a potenţialului intelectual şi de producţie al ţării;
  3. implementarea proiectelor de reorientare a mijloacelor financiare din exterior de la consum spre dezvoltarea economiei reale.

După ce guvernarea comunistă a pustiit ţara de oameni, după ce în ultimii ani au rămas fără supraveghere sute şi sute de copii şi bătrîni, după ce a fost distrusă economia şi infrastructura localităţilor rurale, BMD va veni să readucă viaţa în ţară în albia ei tradiţională.

(Din alocuţiunea rostită la reuniunea republicană a preşedinţilor organizaţiilor raionale ale partidelor constitutive ale Blocului “Moldova Democrată”)

/Alianţa Moldova Noastră, Nr.10 (157), Sîmbătă, 10 iulie 2004/
Comunicat de presă al Blocului “Moldova Democrată” Declaraţie în legătură cu verdictul Curţii Europene pentru Drepturile Omului în cazul “Ilaşcu şi alţii contra Moldovei şi Rusiei”