Alegerile parlamentare din 2021 în Republica Moldova - alegeri.md
 PartideDeclaraţiiPDM

Membrii PDM, reuniţi la cel de-al VII-lea Congres, au susţinut în unanimitate planul de reformare a formaţiunii

|versiune pentru tipar||
PDM / 16 iunie 2012 | 
Partidul Democrat din Moldova

Membrii Partidului Democrat din Moldova, reuniţi la cel de-al VII-lea Congres, au susţinut în unanimitate planul de reformare a formaţiunii, care are ca obiectiv final plasarea sa în calitate de cel mai puternic partid politic din Moldova. Prin realizarea reformei, PDM şi-a propus să aducă pe scena politică din Republica Moldova modelul de conducere colectivă a unui partid în care organizaţiile teritoriale vor avea cel mai puternic cuvânt de spus.

Liderul partidului Marian Lupu a declarat că “la acest Congres, PDM trebuie să fixeze un obiectiv important pentru el şi pentru întreaga ţară — trebuie să devină cel mai puternic partid de centru-stânga din Moldova”.

“Putem reuşi. Avem forţele şi capacităţile necesare pentru aceasta. În Europa, social-democraţia redevine curentul politic principal. Aşa vom câştiga şi noi. Eşichierul de stânga al politicului moldovenesc a devenit fragmentat. Este misiunea noastră să consolidăm acest segment pentru a oferi cetăţenilor încredere şi stabilitate”, a spus Marian Lupu.

Domnia sa a remarcat că, acum, “Partidul Democrat este pe valul unei schimbări de fond, iar pentru a atinge obiectivul de a aduce bunăstarea în casele oamenilor, trebuie să fim primii care se modernizează”.

“Noi suntem obligaţi să ne gândim la probleme societăţii. Dacă ne uităm pe hartă, nu vedem stat unde să fie aceeaşi situaţie ca în Republica Moldova — partide care ne îndeamnă să luptăm cu vecinii. PDM nu a intrat niciodată în aceste provocări. Noi i-am chemat pe toţi la discuţii. Am făcut în patru zile o sală plăcută şi frumoasă. Am făcut-o intenţionat pentru a arăta că PDM ştie cum să facă mai multe locuri frumoase şi plăcute în această ţară. Avem acest potenţial şi ştim cum să-l folosim”, a subliniat, la rândul său, preşedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov.

Un îndemn de a lua cursul de reforme a fost lansat şi de către vicepreşedintele partidului Vlad Plahotniuc, conducătorul Grupului de reformă al PDM, care a adresat un apel către colegii de Alianţă să se întoarcă la programul de guvernare asumat. “Am un mesaj către AIE: daţi să facem mai puţină politicăla Guvernşi mai mult lucru. Este Guvernul Alianţei din care facem parte şi noi şi primii care dau exemplu trebuie să fie miniştri noştri”, a spus Vlad Plahotniuc.

Vorbind de viitoarea abordare a nevoilor şi problemelor societăţii, Vlad Plahotniuc a spus: “Ne vom revizui atitudinea în AIE. Chiar dacă facem parte din guvernare de coaliţie, trebuie să promovăm cu mai mare insistenţă obiectivele noastre sociale, iar grija faţă de oameni este una din principalele valori care trebuie să promoveze un partid social-democrat. Partidul trebuie să se comporte ca unul aflat la guvernare, dar să nu uităm pentru ce suntem acolo. Nu suntem la guvernare doar pentru a fi la putere. PD nu se agaţă de funcţii. Ne-am asumat responsabilităţi în faţa oamenilor, pe care le vom realiza”.

Modernizarea imaginii partidului este un alt obiectiv al reformei PDM. “Intrăm intr-o nouă etapă de dezvoltare. Vom marca printr-o nouă faţă — nou slogan şi o nouă siglă. «PDM priveşte în viitor», este sloganul PDM, iar viitorul începe acum, la acest Congres”, a punctat Vlad Plahotniuc.

“Astăzi, am decis să trecem la o nouă etapă, în care pe prim plan va fi omul. Anume acest model poate da un nou impuls dezvoltării partidului”, a subliniat democratul Alexandru Stoianoglo.

Congresul a aprobat noile documente statutare ale PDM, inclusiv statutul şi doctrina politică. Printre noutăţile reformei poate fi menţionat şi faptul că, pe lângă preşedintele formaţiunii, va fi creat un for nou — Birou Colectiv. O altă noutate este modul în care sunt promovaţi oamenii în partid. Funcţiile se vor ocupa pe criterii deschise, inclusiv şi cele de vicepreşedinţi, iar criteriul care va fi pus la bază este competenţa. Totodată, se va pune accent pe întărirea rolului organizatoric al filialelor locale.

De asemenea, prin votul unanim al delegaţilor, Congresul l-a reales în funcţia de preşedinte al PDM pe Marian Lupu, iar Vlad Plahotniuc a fost desemnat prim-vicepreşedinte al partidului.

REZOLUŢIA Congresului al VII-lea al Partidului Democrat din Moldova

Congresul al VII-lea al Partidului Democrat din Moldova adoptă prezenta Rezoluţie, asumînduşi să promoveze prin acţiunile reprezentaţilor săi în Parlament, Guvern, în structurile administraţiei publice centrale şi locale, în societate, următoarele:

 1. Apărarea suveranităţii, independentei, integrităţii teritoriale a Republicii Moldova. Combaterea oricăror manifestări împotriva acestor principii. Consolidarea statalităţii moldoveneşti, prin fortificarea instituţiilor statului şi atingerea consensului politic general asupra conceptului de naţiune civică, bazată pe cetăţenie, cu respectarea dreptului fiecărei persoane la autoidentificare etnică şi culturală;

 2. Concentrarea tuturor eforturilor asupra soluţionării problemelor cu care se confruntă ţara:

  • în domeniul economic, redefinirea modelului de creştere economică, ce se sprijină în prezent pe remitenţe şi consum, şi dezvoltarea unei economii moderne, cu o structură echilibrată, bazată pe creştere inteligentă, productivitate şi competitivitate, pe implementarea tehnologiilor moderne, atragerea investiţiilor şi promovarea exporturilor, eliminarea barierelor birocratice în activitatea economică şi a constrîngerilor ce limitează concurenţa, eficientizarea instrumentelor de susţinere financiară a mediului de afaceri, promovarea parteneriatului public-privat, edificarea unei economii sociale, orientată spre crearea de locuri de muncă bine plătite;
  • în domeniul dezvoltării rurale, stimularea creşterii agriculturii şi economiei non-agricole în spaţiul rural, modernizarea sectorului agrar prin implementarea unor politici de promovare a producerii cu un înalt potenţial de export, eliminarea barierelor şi stimularea investiţiilor în agricultură, dezvoltarea infrastructurii moderne de post-recoltare a produselor agricole de valoare înaltă, crearea locurilor noi de muncă prin susţinerea dezvoltării micilor industrii non-agricole, precum şi promovarea unor politici educaţionale şi sociale destinate îmbunătăţirii capitalului uman în spaţiul rural, reducerea presiunii fiscale şi introducerea impozitului unic în agricultură;
  • în domeniul social, edificarea unui autentic stat social, după modelul european, cu o politică socială activă, avînd drept obiective prioritare promovarea oportunităţilor egale pentru femei şi bărbaţi la angajare în muncă decentă şi productivă în condiţii de libertate, echitate, securitate şi demnitate umană, creşterea nivelului de trai, grija faţă de cetăţean şi familie, crearea unui sistem de protecţie socială puternic şi echitabil, prin reformarea şi modernizarea sistemului de asistenţă socială şi a sistemului solidar de pensii, prin politici concrete de susţinere a familiei, prin asigurarea echităţii şi incluziunii sociale a persoanelor din categoriile defavorizate; optimizarea sistemului de indexare a pensiilor, pentru a spori gradul de compensare a pierderilor pentru cei care au pensii mici;
  • în domeniul dezvoltării regionale şi locale, implementarea programelor economice şi sociale regionale orientate spre asigurarea dezvoltării echilibrate a întregii ţări, promovarea descentralizării administrative şi a unei autonomii reale atît decizionale, cît şi financiare, implementarea Cartei europene a autoadministrării locale, în special, a principiului subsidiarităţii, astfel încît serviciile să fie cît mai aproape de cetăţean, iar cetăţeanul să fie implicat cît mai activ în viaţa comunităţii şi în procesul de adoptare a deciziilor care influenţează comunitatea în care trăieşte;
  • în domeniul serviciilor publice, dezvoltarea unor servicii publice accesibile şi calitative, bazate pe tehnologii informaţionale performante, care vor genera îmbunătăţirea monitorizării resurselor publice concomitent cu reducerea riscurilor de coruptibilitate, realizarea prevederilor Strategiei “Moldova digitală2020” menită să asigure implementarea pe scară largă a tehnologiilor informaţionale şi a comunicaţiilor, care sunt determinante pentru edificarea societăţii informaţionale şi a unei economii bazate pe cunoaştere, care reprezintă un catalizator al competitivităţii şi productivităţii, favorizează creşterea economică durabilă, diminuează costurile actului de guvernare şi, în consecinţă, asigură un nivel de viaţă mai înalt al populaţiei;
  • în domeniul ocrotirii sănătăţii, dezvoltarea infrastructurii şi eficientizarea serviciilor de sănătate astfel încît poliţa de asigurare medicală să asigure asistenţa medicală de calitate şi în conformitate cu Programul Unic de servicii medicale; dezvoltarea politicilor demografice orientate spre sănătatea mamei şi a copilului; susţinerea şi promovarea politicilor de prevenire a maladiilor, perfecţionarea politicilor de salarizare a angajaţilor din sistemul de sănătate;
  • în domeniul educaţiei, corelarea sistemului educaţional cu nevoile pieţei muncii şi cu măsurile de integrare socială, regândirea sistemului educaţional în sensul axării programelor de învăţămînt pe creativitate, inovare, mobilitatea tinerilor prin asigurarea accesului tuturor la educaţie, dotarea tuturor şcolilor, în special, din mediul rural cu acces la internet;
  • în domeniul justiţiei, implementarea unei ample reforme care să redea încrederea cetăţenilor în actul de justiţie, să întărească independenţa, eficienţa şi transparenţa sistemului judecătoresc şi, totodată, să prevadă mecanisme eficiente de responsabilizare a judecătorilor, procurorilor şi ofiţerilor de urmărire penală prin tragerea la răspundere juridică a celor ce încalcă legea.
 3. Promovarea unui curs de integrare europeană realist şi pragmatic. Modelul european este fără alternativă şi trebuie să urmărim cu fermitate realizarea reformelor şi implementarea standardelor europene în toate domeniile de activitate.

 4. Reformarea clasei politice şi responsabilizarea acesteia prin introducerea votului direct, uninominal. Cetăţenii trebuie să decidă cine să-i reprezinte în Parlament, iar deputaţii trebuie să fie direct responsabili în faţa celor care i-au ales. Totodată, trebuie sporită şi responsabilitatea partidelor politice — instituţii de bază într-o societate democratică, pentru calitatea şi rezultatele politicilor promovate de exponenţii acestora în interesul cetăţenilor.

 5. Consolidarea societăţii prin promovarea conceptului naţiunii civice moldoveneşti — singura modalitate capabilă să pună capăt dezbaterilor identitare care dezbină societatea şi să întărească sentimentul de ataşament profund al fiecărui cetăţean faţă de Republica Moldova şi destinele acesteia.

 6. Promovarea unor politici coerente îndreptate spre protejarea drepturilor şi intereselor cetăţenilor moldoveni de peste hotare, prin asigurarea unor servicii consulare cît mai accesibile, încheierea acordurilor bilaterale privind protecţia socială şi garanţiile în domeniul asigurării cu pensii, a acordurilor de echivalare a diplomelor de studii. Implementarea unor programe vizînd crearea condiţiilor adecvate pentru reîntoarcerea lor în ţară.

 7. Promovarea unei politicii externe echilibrate, asigurînd interesele şi imaginea Republicii Moldova în context regional şi global, prin integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi dezvoltarea cooperării în spaţiul CSI.

Manifestul “MOLDOVA SOLIDARĂ”

Congresul al VII-lea al Partidului Democrat din Moldova

APRECIIND consolidarea şi modernizarea democraţiei din Republica Moldova ca fiind obiective majore ale reformelor realizate în domeniul social, economic, politic şi juridic,

RESPECTÎND drepturile, necesităţile şi aşteptările legitime ale cetăţenilor Republicii Moldova privind nivelul de trai, calitatea vieţii şi libertăţile democratice,

CONSIDERÎND valorile de bază ale social-democraţiei, libertatea, egalitatea şi solidaritatea între oameni, ca fiind indispensabile unei societăţi democratice,

CONFIRMÎND importanţa unui stat puternic şi responsabil, a coeziunii civice interne şi a unei politici externe puse în serviciul intereselor naţionale ale Republicii Moldova,

adoptă şi propune tuturor forţelor care împărtăşesc valorile sociale şi democrate

MANIFESTUL “MOLDOVA SOLIDARĂ”

Noi ne asumăm şi vom promova în forurile elective de toate nivelurile ale statului, prin reprezentanţii noştri în cadrul Parlamentului, Guvernului, în structurile administraţiei centrale şi locale, în spaţiul public şi în societate, următoarele abordări:

Pentru o Moldovă solidară!

Centrul de Presă al PDM
Sursa: www.pdm.md

Declaraţie a Partidului Democrat din Moldova La mulţi ani, dle Preşedinte Marian Lupu!